Main Menu
User Menu

Slovenská opevnění budovaná za SNP

Objekty uzavíraly přístupy k Breznu a následně Banskej Bystrici, nebyly tedy postaveny v liniích, ale v uzávěrech jednotlivých cest.


Bylo vybudováno 7 uzávěr: Dubová, Lopej, Dolná Lehota, Mýto pod Ďumbierom, Bujakovo, Rohozná a Čierny Balog.


Objekty se dělí na dělostřelecké a kulometné. Jako stavebního materiálu bylo užito železobetonu.


dělostřelecký objekt:
Má jednu sřílnu umístěnou v ose objektu. Shora
je střílna neuzavřená.


kulometný objekt:
Má zpravidla tři střílny. Střílny jsou vytvarované z betonu. Jsou bez ozubů. Objekty jsou určené pro čelní palbu
URL : https://www.valka.cz/Slovenska-opevneni-budovana-za-SNP-t18935#70582Verze : 0