Main Menu
User Menu

Skvěle utajená invaze - papírová armáda a gumové tanky

Diskuse
Největší lest v dějinách 2.SV.


Invaze Spojenců do Evropy je jednou z největších akcí 2. světové války. Je sice mimořádně riskantní, ale pro válečný vývoj ohromně důležitá. Hlavním předpokladem úspěchu je utajit místo a čas vylodění. Proto současně s plánováním invazní akce se rozbíhá i operace Fortitude, která bude mít za úkol oklamat německé síly a utajit konečné místo vylodění.


Vrchní velitel vylodění Dwight D. Eisenhower (1890—1969) nařizuje svým plánovačům v generálním štábu: „Největší nebezpečí na nás čeká na začátku akce. Abychom se udrželi na pobřeží, je bezpodmínečně nutné, aby německá vojska
zůstala ve svých postaveních a hlídala jiný bod vylodění. Uvědomte si, že pokud nás zaženou zpět do moře, bude to stát spoustu životů!“
Důstojníci začnou tedy ihned pracovat na oklamání nepřítele. Hlavním cílem je přesvědčit Němce, že vylodění proběhne na trase Dover - Calais, vjednom z nejužších míst kanálu La Manche. Mezitím v nejvyšším utajení plánují vylodění v „daleké Normandii“. Patton velí papírové armádě. V prvních chvílích začíná spojenecká hra v éteru. Na francouzské území přichází
spousta důležitých zpráv, které aktivují partyzánské síly v oblasti Calais. Na anglické straně se v hrabstvích Kent a Sussex soustřeďují velké vojenské síly. Ohromná síla bojových vozidel a tanků budí u německých pozorovatelů respekt, jenže... všechno to jsou makety! Z papíru, gumy a lepenky! Z těchto materiálů
jsou vytvořena ohromná bojová uskupení, patřičně barevně vy-
vedená. Německá průzkumná letadla tak fotí jen papírové tan-
ky. Do oblasti je dokonce i stažen úspěšný americký generál
George S. Patton (1885—1945), který rozesílá depeše a organizuje sáhodlouhé porady s neexistujícími důstojníky Později Patton přiznává: „Někdy jsem si připadal jako idiot. Svolal jsem poradu, jelo se mnou pět pobočníků a pak jsme tam hráli tři hodiny sami karty!“


Adolf Hitler (1889—1945) je o invazi ve směru na Calais pevně přesvědčen a neustále drží největší obranné uskupení v těchto místech. Povolává zkušeného generála Erwina Rommela (1891—1944) - Ten považuje proslulý Atlantický obranný val na pobřeží severní Francie a Normandie za nedostatečný, a chce
proto bránit celé severní pobřeží. Vylodění u Calais totiž považuje za příliš průhledné, než aby to mohla být pravda. Okamžitě však dochází ke sporu s vrchním velitelem
západních armád Gerdem von Rundstedtem (1875—1953). Ten protestuje: „Kdo chce bránit všechno, neubrání nic!“ Rommel volá Hitlerovi: „Můj vůdce, pokud má být obrana úspěšná, potřebujeme podporu letectva. To je velmi slabé a spojeneckým silám nebude vzdorovat. Musíme Atlantický obranný val posílit
v celé Šíři!“


Rommel je přesvědčen, že letecká převaha Spojenců zabrání všem pozdějším důležitým přesunům německých vojsk do ohrožených oblastí. Na poradě velitelů bouchá pěstí do stolu a zvýšeným hlasem tvrdí: „Vylodění Spojenců musí být zastaveno ještě na plážích, s okamžitou podporou tanků. Uvědomte si, že
pokud se nepodaří Spojence udržet na moři, nebo je během dvou dnů zahnat nazpět do moře, invaze se podaří! To je pro Německo ortel smrt. Kvůli nedostatkům letectva prohraje celou válku!“


Spojenecké velení se snaží udržet celý plán v tajnosti. V dubnu 1944 však nastane pěkný malér. Jeden z důstojníků štábu zapomene ve vlaku plnou aktovku dokumentů s nejtajnějšími informacemi o operaci Overlord. Přestože je aktovka téměř okamžitě nalezena, spojenecké velení se ještě dlouho klepe strachem. Vzápětí přichází další malér. V místnostech generálního štábu otevřeli okno a závan větru odnáší 10 tajných listin přímo na ulici! V tu chvíli to na schodech budovy vypadá jako při požáru. Všichni se řítí dolů, skáčou schody po čtyřech, dva starší důstojníci si při sprintu za listinami dokonce zlomí
ruce! Dlouho londýnské ulice neviděly tolik vysokých důstojníků pobíhat sem a tam. Stránek nacházejí jen devět, 10. chybí. Když se to dozví britský maršál Bernard Law Montgomery (1887—1976), jen suše prohlásí: „Asi jich bude potřeba ve štábu pár zastřelit!“


S vojáky z lepenky to ale nejde donekonečna. Někdy Spojenci figují nácvik vylodění v oblasti Doveru i s živými vojáky. Během
klamné operace ale překvapivě zaútočí německé rychlé čluny! V krátké, ale o to krvavější řeži přicházejí Spojenci o 700 vojáků
a 10 důstojníků. Draze zaplacená komedie. Navíc vzniká riziko, že někteří z důstojníků padli do zajetí. Všichni totiž věděli, že to, co nacvičují, je pouze klamná hra. Z vedení letí depeše na všechny strany:,, Okamžitě zahajte rozsáhlou pátrací akci!“ Desítky lodí pátrají po mrtvolách. Ačkoli mnohá těla mužů klesla
ke dnu a nikdy se nenašla, všech 10 těl důstojníků námořníci vylovili.


Clifton James (1898—1963) je v civilu druhořadým hercem a několik týdnů působí ve vojenské účtárně v Leicesteru. Všechny
kolem něj fascinuje jeho podoba s maršálem Montgomerym. Ve štábu operace Fortitude neváhají. Taková příležitost se nemusí
opakovat! James nabídku, ztvárnit postavu maršála, bez váhání přijímá. Dublér má ale několik podmínek: „Musím být alespoň měsíc v jeho blízkosti. Chci nastudovat každý generálův pohyb, mimiku, způsob vyjadřování, charakteristickou chůzi s rukama za zády, jeho držení hlavy. “Mezitím se rodí v hlavách autorů odvážný plán, který má zmást Adolfa Hitlera a německé vrchní velení. Mnozí se netajili tím, že jsou překvapení, že i generál
Montgomery přistoupí nato, být zařazen mezi „klauny“ akce Fortitude.


Ve čtvrtek 25. května 1944, 12 dní před vyloděním v Normandii, projede James Rolls-Roysem s vlajkou generála Montgomeryho
na předním blatníku ulicemi Londýna na letiště Northold. Na tváři vykouzlí typický úsměv a pověstným způsobem zasalutuje.
Poté odlétá soukromým letadlem anglického premiéra Winstona ChurchiUa (1874—1965) do Gibraltaru. Tam je přijat se všemi patřičnými poctami a s velkou parádou. Do paláce jede otevřeným vozem, ať si němečtí agenti, zamíchaní mezi španělské dělníky, mohou návštěvníka důkladně prohlédnout. Při večerní recepci je falešný Montgomery představen
jednomu z místních bankéřů, o kterém se ví, že spolupracuje s Němci. Zasvěceně s ním hovoří o plánech Spojenců a následně odletí Afriky
V Berlíně zatím Hitler uvažuje: „Jestliže se Montgomery prochází po Gibraltaru a po Africe, k vylodění jistě brzy nedojde.“


Těsně před tím, než padne poslední povel k invazi, se rozhodne britské zpravodajské oddělení pro ještě jeden fígl. V zajateckém
táboře tráví poslední část války někdejší velitel Rommelova Afrikakorpsu, generál Hans Kramer (1896—1968). Spojenecké velení projevuje zvláštní blahovůli a generál je navrácen
zpět do Německa. Z táborave Walesu je transportován oblastí kolem Doveru do Londýna. Průvodci ho provezou kolem celé armády „duchů“, což Kramer se zájmem a pečlivě sleduje.
V Londýně jej pozve k večeři na rozloučenou sáni generál Patton a dovedně stáčí řeč k následnému vylodění na francouzskou půdu.
Přesvědčí německého generála, že to bude na očekávané trase Dover - Calais. Po návratu do Berlína Kramer ovšem, co viděla slyšel, poctivě informuje německé velení.


Červen 1944 není z nejteplejších a pošmourné počasí přidělává vrásky vrchnímu veliteli Eisenhowerovi. Všichni váhají, zda operaci Overlord spustit. Kanálem La Manche se ženou obrovské vlny, bouřka stíhá bouřku. Nakonec je vylodění odloženo. Na Eisenhowerovu otázku: „Kdo mi zaručí, že
250 000 vojáků, připravených k útoku, udrží jazyk za zuby?“ nezná odpověď nikdo. Cas je proti nim. Všichni si uvědomovali, co je v sázce. Ráno 5. června přináší náčelník meteorologické služby James Stagg zprávu o zlepšení počasí v příštích 36 hodinách.
Eisenhower se skloněnou hlavou pět minut přemýšlí a pak vyřkne osudový rozkaz: „Dobrá. Jdeme na to, chlapci!“


Pláže v Normandii už několik hodin hltají spojeneckou krev, ale většina německých generálů je stále přesvědčena, že se Spojenci vylodí u Calais! „Normandie, to je jen zastírací manévr.“ uklidňuje svého pobočníka generál Gerd von Rundstedt (1875—1953). Velmi se mýlí a německá vojska na to doplatí. Adolf Hitler ve svém sídle na Obersalzbergu v klidu spí a nikdo si jej netroufá vzbudit. Erwin Rommel slaví narozeniny své manželky doma v Německu. Operace Fortitude je úspěšná - německé vrchní velení je neočekávaným vyloděním v Normandii doslova paralyzováno.zdroj: Epocha
URL : https://www.valka.cz/Skvele-utajena-invaze-papirova-armada-a-gumove-tanky-t105830#378232Verze : 0
Foto
URL : https://www.valka.cz/Skvele-utajena-invaze-papirova-armada-a-gumove-tanky-t105830#378246Verze : 0