Main Menu
User Menu

Skupina letců

Skupina letcůÚnor 1940


Ze SSSR byli přes Podkarpatskou Rus, Maďarsko a Slovensko zpět do vlasti GRU ilegálně vysláni bývalí českoslovenští letci z Otrokovic čet. Radoslav Selucký – „Lis“ (23.3.1904 – 28.7.1943 popraven v Drážďanech), čet. Jan Vycpálek – „Tereza“ (29.11.1905 – 8.9.1943 popraven v Drážďanech), des. Jaroslav Lonek – „Ler“ (22.12.1904 – květen 1943 popraven v Drážďanech), Vladimír Bobák – „Bredov“ (4.2.1912 – 12.7.1943 popraven v Drážďanech), Jiří Calaš (byl zatčen v Maďarsku a zřejmě popraven), radiotelegrafista Miloslav Hůla – „Čáp“ (14.2.1915 – 16.3.1943 popraven v Berlíně - Plötzensee) a Jan Polanský. Jejich úkolem bylo ještě před zahájením války na východní frontě posílit sovětskou zpravodajskou síť proti Německu. Navázali spolupráci s činiteli ON mjr. Janem Sadílkem a plk. Miroslavem Berkou, zprávy pak předávali rezidentu sovětské rozvědky Leonidu Andrejeviči Michajlevovi – Mochovovi. Rezidentem skupiny byl Vycpálek. Ke zpravodajskému a finančnímu krytí činnosti zakoupil papírnickou firmu v Praze na Letné, Kamenická 46, odkud skupinu řídil a udržoval spojení se sovětským konsulátem v Praze. Bobák působil v Brně, kde vytvořil zpravodajskou skupinu (Ladislav Havelka, František Havelka, radista Gustav Košulič a Jindřich Pintera), která udržovala rádiové spojení s Moskvou. V Ostravě vedl podobnou skupinu Hůla. Prozrazeni byli až díky konfidentům SD Jaroslavu Bednářovi (nar. 27.4.1905, po válce nezvěstný) a Františku Foukalovi. 4.3.1941 byl zatčen Selucký a 6.3.1941 i jeho kolegové. Z jejich spolupracovníků bylo popraveno celkem 58 osob, dalších 22 bylo umučeno ve vězení. Významnou pomoc poskytl skupině gen. Radola Gajda a jeho synové (syn Jiří byl odsouzen na 8 let vězení) a Gajda se posléze ujal i Seluckého dcery Jaroslavy.
URL : https://www.valka.cz/Skupina-letcu-t46091#179783Verze : 0