Main Menu
User Menu

Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska [2007- ]

Joint Institute of Mechanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus

Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси

     
Název:
Name:
Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska
Originální název:
Original Name:
Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси
Historie názvů:
History of Names:
17.08.1957-17.05.2006 Institut strojírenství Akademie věd Běloruské SSR
17.05.2006-DD.MM.RRRR Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska
Obory výroby:
Production Subjects:
Oblast základních a aplikovaných vědeckých výzkumů:
- strojírenství a mechanika;
- spolehlivost a bezpečnost strojů a technických systémů;
- teorie projektování;
- mechatronické systémy strojů a mechanismů;
- nové kompozitní, polymerové a kovové materiály;
- nano- a mikrostrukturní materiály;
- tření a opotřebení materiálů ve strojích, opracování struktury a vlastností povrchu až do úrovně nanostruktury.


V oblasti vědecko-technické činnosti - vědecké zabezpečení, organizace a koordinace vývoje zemědělských traktorů a kombajnů, vybavených víceúrovňovými integrovanými elektronickými systémy adaptabilního řízení a diagnostiky uzlů a agregátů, včetně mechatronických komponent a inteligentních zařízení:
- vysoce energetických traktorů a kombajnů;
- nákladních automobilů a automobilových souprav, včetně vícečlánkových modulárníhi typu;
- autobusů, včetně nízkopodlažních tvořených dvěma či třemi sekcemi, s hybridními pohony;
- sklápěcích nákladních automobilů do lomů s nosností 95 až 500t1
- víceosových kolových tahačů, lesní techniky, železničn-stavební, komunální techniky a městského elektrotransportu.


Další aktivity:
- certifikace mobilních vozidel, předmětů jejich vybavení a částí, typů transportních prostředků;
- staniční i drážní zkoušky, diagnostika technického stavu mobilních zařízení;
- certifikace systémů řízení kvality podle požadavků ISO 9001-2009;
- příprava vědeckých kádrů vyšší kvalifikace;
- vedení patentových výzkumů;
- vydávání vědeckých, výrobně-prováděcích, normativně výrobně-prováděcích a informačních publikací;
- vydávání mezinárodního vědecko-technického časopisu "Mechanika strojů, mechanismů a materiálů".
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
17.08.1957-DD.MM.RRRR Minsk /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
Partneři Institutu:
Minský automobilový závod (MAZ);
Běloruský automobilový závod (BelAZ);
Minský traktorový závod (MTZ);
Výrobní sdružení Gomselmaš;
Veřejná akciová společnost Belkommunmaš;
Minský motorový závod (MMZ);
Minský závod kolových tahačů (MZKT);
Výrobní republikový sjednocený podnik Zkušední závod Neman;
Společný podnik Neveřejná akciová společnost MAZ-MAN;
Společnost s ručením omezeným Belintertrans;
Společnost s ručením omezeným Transferrum;
Vědecko-výrobní centrum Speciální strojírenství Moskevské státní technické univerzity N. Z. Baumana (Rusko).
Vznik:
Founded:
17.08.1957
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska
URL : https://www.valka.cz/Sjednoceny-institut-strojirenstvi-Narodni-akademie-ved-Beloruska-2007-t180554#529526Verze : 0

Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska
Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси)


Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska [2007- ] - Logo institutu

Logo institutu
URL : https://www.valka.cz/Sjednoceny-institut-strojirenstvi-Narodni-akademie-ved-Beloruska-2007-t180554#529535Verze : 1

Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska
Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси


Sjednocený institut strojírenství Národní akademie věd Běloruska [2007- ] - Členové Sjednoceného institutu

Členové Sjednoceného institutu
URL : https://www.valka.cz/Sjednoceny-institut-strojirenstvi-Narodni-akademie-ved-Beloruska-2007-t180554#529533Verze : 0