Main Menu
User Menu

Signum V. řada 2008 - 2012

Rejstřík

Diskuse
REJSTŘÍK OBSAHU SIGNUM V. ŘADA


V. řada Zpravodaje klubu faleristů v Brně SIGNUM vycházela následovně:
V roce 2008 čísla 1 až 4
2009 5 až 8
2010 9 až 12
2011 13 až 16
2012 17 až 20
V. řadu redigoval a vydával dr. Roman Jedlička za pomoci redakční rady (ing. Josef Hrdý a Ladislav F. Sedlák).
Poznámka k rejstříku: první číslo před lomítkem je pořadové číslo sešitu, za lomítkem další čísla znamenají stránky.


TEORIE A DISKUSE
Growka, K.: Patří k vyznamenání „papír“? - Aneb písemné prameny faleristiky 16/781-793
Growka, K.: K článku „Císařský věčný voják“ 20/1042
Hrdý, J.: Aplikace českého heraldického lva na vyznamenáních 13/637-652
Hrdý, J.: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první 20/997
Jedlička, R. - Hrdý, J.: Dar na „zlatý poklad“ Československa 14/729-730
Považan, V.: Určovanie originality stúh RU vyznamenaní pomocou UV lampy 8/430-431
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Císařský věčný voják 19/972-973
Staněk, F.: Připomínky a oprava k článku „Patří k vyznamenání papír?“ 17/879
Tusek, F.: Rozpoznávací znaky novoražeb firmy Rothe z let 1960 – 1970 4/203-8/431
Tusek, F.: Desatero nákupu dekorací 17/880
Tusek, F.: Druhý kus 19/945-950


VYZNAMENÁVANÉ OSOBNOSTI
Broucek, P.: Řády c. a k. polního podmaršála Ernsta Friedla 13/675-678
Growka,K.: Archivní prameny k nositelům stříbrné medaile
Za statečnost Z Jesenicka 1/24-28
Jedlička, R.: Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg 16/804-811
Karásek, M.: Vyznamenania Ernesta Bielika 12/623-625
Kilian, F. - Tusek, F.: Řády knížete Václava Liechtenštejna 17/849
Šimac, M.: Příběh jedné dekorace: Arm. kaplan P. Robert Ivo Nitz (1852-1950) 2/601- 607
Tusek, F. - Jedlička, R.: Památeční dekorace (Anton L. von Hardegg) 18/896-900
Wodák, V.: Řády a vyznamenání slavného polního maršála (von Mackensen) 5/264-269
Wodák, V.: C. a k. apoštolský polní vikář Emmerich Bjelik 13/679
Wodák, V.: Ad „Polní zbrojmistr Leopold Rollinger von Rolleg“ 19/974-975
Pokuta, L.: Novinová vzpomínnpor. Eduard Dobromysl) 15/771-773


RYTÍŘSKÉ ŘÁDY A CÍRKEVNÍ DEKORACE
Growka, K.: Kříž probošta z Jeseníku 9/467-471
Hrdý, J.: Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky 15/741-749
Klobušický, J.: Řád rytířů sv. Kateřiny z hory Sinaje 17/833-838
Koláčný, I.: Pamětní medaile Karla knížete Schwarzenberga k 70. výročí
obnovení Řádu sv. Lazara v zemích Koruny české 2/61-62
Nejedlo, P.: Čestný kříž arcibaziliky sv. Jana v Lateránu 9/452-454
Nejedlo, P.: Záslužné medaile „Za dobré záusluhy“ (Bene merenti) 19/985
Nejedlo, P, - Franěk, Č.: Čestný kříž Svatého domu Loreto 11/575-579
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Kříž „Za dobré zásluhy“ Svatého roku 1925 13/680-681


ČESKOSLOVENSKO
a) čs. řády
Growka, K.: Úvaha o typologii a ceně Řádu Slovenského nár. povstání 5/249-253
Growka, K.: Poslední udělení Čs. voj. Řádu bílého lva „Za vítězství“ 6/316-317
Growka, K.: K počtu udělení Řádu 25. února 1948 12/626-629
Jašek, V.: „Francouzský“ Řád bílého lva 14/693-694
Jedlička, R.: Návrh Čs. Řádu bílého lva v pražské aukci 5/269-271
Jedlička, R.: Miniatury Čs. Řádu bílého lva - doplněk 14/695-705
Jedlička, R.: Řád Karla IV. - mezityp 15/765-768
Jedlička, R.: Geneze Čs. Řádu bílého lva 20/998-1025
Karásek, M.: Rad 25. februára 1948 – priveľa bielych miest 6/317-319
Tusek, F.: Spojka miniatur s Řádem bílého lva 20/1026
Tusek, F. - Kilian, F.: Převýšení u Řádu bílého lva 20/1026-1028


b) Druhý odboj
Growka, K.: Záhada odznaku Hornonitranské partyzánské brigády kpt. Trojana 10/516-518
Hamadej, I.: Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků
a pracujícího lidu“ (doplněk) 18/930
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ 10/518-522
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznak partyzánské skupiny „Pikra“ - doplněk 11/586
Karásek, M.: Pamätný odznak Hornonitranskej partizánskej brigády 2/88-89
Karásek, M.: Odznaky partizánskych oddielov SNP 7/362-366
Karásek, M.: Odznak zabudnutej partizánskej jednotky (Blesk-Signál) 11/574-575
Karásek, M.: Pamätný odznak „Čs. odboj Slovakov v Taliansku“ 13/681-682
Karásek, M.: Neznáma partizánska medaila (Kunerad) 16/619-620
Karásek, M.: Pamätná medaila Zväzu protifašistických bojovníkov „Sliač“ 18/932-933
Kilian, F,: Pamětní medaile revolučního KNV v Táboře 7/362
Kilian, F.: Pamětní medaile ONV Kamenice nad Lipou 8/426-427
Kilian, F.: Odznaky sjezdu odbojové skupiny Victoria 8/428-429
Kilian, F.: Pamětní odznak obránců barikád Praha XI. Žižkov
ve dvou různých provedeních 9/475-479
Pokuta, L.: O dekoracích Národních gard v tisku Svazu brannosti 17/865-869
Riedl, M.: Zajímavý dekret k udělení pamětního odznaku NSG 14/730-733
Riedl, M.: Dekrety k čestnému odznaku „CANA“ 19/977-982
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak odbojové skupiny
„Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“ 16/820-822
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak „Národní revoluční armáda Brno“ 16/822-824
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní medaile Železnobrodského odboje 16/825-826
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Odznak Svazu čs. válečných invalidů 16/826-828
Sedlák,L. F. - Jedlička, R.: K článku „Odznak Svazu čs.válečných invalidů“ 17/878-879
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Pamětní odznak „Ústředního svazu
národního odboje domácího“ 16/828-829
Staněk, F.: Doplněk k článku „Dekrety k čestnému odznaku CANA“ 20/1042-1043


c) Protektorát ČM
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava 14/719-726
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava - doplněk 16/814-816
Riedl, M.: Odznak Českého svazu válečníků 20/1036-1041


d) odznaky a vyznamenání
Djakov, J.: Čs. odznak „Polní letounový pozorovatel zbraní“ 4/207-213
Djakov, J.: Odznaky leteckých pluků RČS z roku 1938 9/433-435
Djakov, J.: Československé letecké odznaky britské výroby 17/838-848
Growka, K.: Sbíráme Fučíkovy odznaky 10/526-528
Growka, K.: Nechtěná medaile Svazu čs. - sovětského přátelství 17/873-874
Growka, K.: Mezinárodní organizace v ČSSR v područí studené války 19/986-991
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice
(Vítězný únor, Bachmač, Sokolovo) 1/29-41
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 2 2/71-83
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 3 3/116-129
Jedlánek, F.: Významná výročí roku 2008 a jejich odraz ve faleristice 4 4/214-224
Jedlička, R.: K článku Poválečná vyznamenání SNR 5/272
Jedlička, R.: „In margine“ soupisu čs. vyznamenání 6/322-324
Jedlička, R.: K odznaku „Za budování brannosti“ 15/769-771
Jedlička, R.: Miniatura kříže NSG „Za věrné služby 1938“ 19/975-977
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Upomínkový prsten 21. pěšího pluku Maršála Foche
z roku 1935 3/138-143
Karásek, M.: Odznaky budovateľov Trate mládeže 3/144-151
Karásek, M.: Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady 1 4/161-181
Karásek. M.: Povojnoné vyznamenania Slovenskej národnej rady 2 5/241-242
Karásek, M.: Vyznamenania denníka Pravda 7/361
Karásek, M.: Služobný odznak Ústredne štátnej bezpečnosti 9/472-474
Karásek, M.: Počty vyrobených vyznamenaní v Štatnej mincovni Kremnica 17/880-881
Müller, P.: Varianta nebo falzum kříže „V těžkých dobách“ 4/227
Müller, P.: Varianty medaile Jana E. Purkyně 18/934-935
Müller, P.: Co je to? 19/972
Rádl, M.: Fučíkův odznak 8/405-412
Rádl, M.: Odznak 3. odboje „Ostnatý drát ve zlatě“ 18/934-937
Riedl, M.: Upravená pamětní medaile 33. pěš. pluku „Doss Alto“ 10/524-525
Riedl, M.: Stužky k Pamětní medaili samostatných technických rot Ruských legií 18/929
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: Jubilejní odznak ženijního pluku č. 3 18/927-928
Vykruta, L.: Čestný odznak „Vzorný příslušník SNV ČSR“ 13/684-685
Žilka, K.: Státní vyznamenání ČSFR a jejich vzácnost 11/570-573


ČESKÁ REPUBLIKA
Growka, K.: Pamětní medaile k 100. výročí založení čsl. legií 14/734-735
Hrdý, J.: Pamětní medaile k založení Kanceláře prezidenta republiky 14/733
Jedlánek,F.: Armáda České republiky a rytířské tradice
(Řád rytířů radiotechnického vojska. Kříž rytíře dělostřelectva) 1/42-49
Jedlánek, F.: Pamětní odznak 90. výročí Hradní stráže 1918 - 2008 2/93-99
Jedlánek, F.: Pamětní odznak 90. výročí Vojenské kanceláře prezidenta republiky 2/100-102
Jedlánek, F.: Vyznamenání a pamětní odznaky Ministerstva obrany ČR 4/225-226
Jedlánek,F.: Vyznamenání Ministerstva obrany ČR 6/319-322
Jedlička, R.: Medaile 70. výročí přísahy Národní gardy 216 v Kladně 2/103-104
Koláčný, I.: Záslužné vyznamenání Zlínského kraje 3/113-115
Mjalovský, V.: Hasiči Teplice 3/151-154
Müller, P.: Pamětní odznak Ředitelství výcviku a doktrín krále Jana
Lucemburského ve Vyškově 3/156
Nejedlo, P.: Klub vojenské historie Trutnov a jeho dekorace 8/418-423
Salák, M.: Účastnické odznaky Policie ČR 10/528531
Wolf, M.: Pamětní medaile ke 40. výročí založení vojenského gymnázia
Jana Žižky Opava 8/424-426


HABSBURSKÁ MONARCHIE
a) řády
Broucek, P.: Rozhodnutí císařovny Marie Terezie k založení vojenského záslužného
řádu nazvaného „Rakouský císařský řád Marie Terezie“ 18/889-896
Jedlička, R. - Tusek, F.: Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie
s brilianty v nabídce internetu 15/759-761
Tusek, F.: Vyšívaná hvězda Řádu sv. Štěpána 11/541-542
Tusek, F.: Upozornění na velmi nebezpečný padělek (hvězda Řádu FJ) 12/626
Tusek, F.: Řád sv. Štěpána ve vídeňské aukci 12/630
Tusek, F.: Zvláštní kus Leopoldova řádu 14/718-719
Tusek, F.: Vzácný rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie 18/901-902
Tusek, F.: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco 19/950-951
Tusek, F.: Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře 19/951
Tusek, F.: Komandérský kříž Leopoldova řádu navozující otázky 19/968
Tusek, F. - Kilian, F.: „Malé dekorace“ založené v r. 1908 13/664-674


b) vyznamení a odznaky
Bergel, R.: K článku „Zlatá praporová medaile Latourových dragounů
z roku 1791“ 17/875-878
Jedlička, R.: Vojenský záslužný kříž s brilianty a rubíny v internetové nabídce 1/58
Jedlička R. - Sedlák, L. F.: Válečná medaile 1873 1/9-17
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Pamětní kříž 1912-1913 tzv. mobilizační 2/65-70
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Jubilejní kříž 1908 (100. výročí založení) 3/130-138
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Jubilejní pamětní medaile z r. 1898 (110. výročí) 4/194-202
Jedlička, R. - Sedlák. L. F.: Záslužná medaile Za čtyřicetileté věrné služby 5/253-259
Jedlička, R. - Sedlák. L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 1
-Zlatý záslužný kříž 6/303-311
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 2
- Stříbrný záslužný kříž 7/347-357
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužné kříže rakouské monarchie 3
- Železný záslužný kříž 1916 8/396-404
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Ještě k článku o Jubilejním kříži 1908 8/428
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Medaile Vídeňské invalidovny z roku 1750 9/435-443
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Válečný kříž za civilní zásluhy 1915 10/497-510
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakousko-uherská medaile za zranění 11/557-569
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní 12/589-600
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakouské odznaky veteránů před rokem 1849 13/653-663
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Medaile starostů Dolnorakouska z r. 1908 14/706-712
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakousko-uherské letecké odznaky
ze sbírek našich kolegů 14/713-718
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů 15/750-758
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Zlatá praporová medaile Latourových dragounů
z roku 1791 16/793-800
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Rakouská pamětní medaile na tažení proti Dánsku
z roku 1864 17/851-860
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Záslužný kříž pro vojenské duchovní - doplněk 18/903-909
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 1 18/912-924
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 2 19/957-966
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Vojenská záslužná medaile „Signum laudis“ - 3
„Velké“ Signum laudis 20/1028-1033
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Stříbrná pozlacená záslužná medaile
pro uherské bojovníky z Druhé slezské války 1748 19/966-968
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Pamětní medaile na plukovníka pandurů
sv. pána von Trencka 19/969-971
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Spony - doplněk 19/972
Kilian, F.-Tusek, F.: Odznak námořního pilota ve srovnání 8/389-390
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 1
- Odznak polního pilota 1913 5/233-240
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 2
- Odznak polního pilota 1917 6/293-302
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 3
- Odznak pozorovatele 7/329-343
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 4
- odznak námořního pilota 1913 8/381-388
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 5 - Letecké odznaky
c.a k. válečného námořnictva 1918 9/443-451
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6a
- nerealizované návrhy odznaků armády 10/489-494
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6b
- nerealizované návrhy odznaků válečného námořnictva 11/543-549
Steiner, J. C.: Pilotní odznaky rakouské monarchie 6c
- umělecké řemeslo a čepicové odznaky 12/609-617
Strejček, J.: Legitimace r. u. Železného záslužného kříže 9/465-467
Tusek, F.: Udělování řádů a vyznamenání příslušníkům 30. p. pluku
v letech 1725 až 1869 7/358-360
Tusek, F.: Rakouské řády a vyznamenání v pražském muzeu Armády ČR 10/532-533
Tusek, F.: Spony 18/907-909
Tusek, F. - Jedlička, R.: Polotovar Vojenského záslužného kříže 19/983-984
Tusek, F. - Kilian, F.: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací – 1 16/801-804
Tusek, F. - Kilian, F.: Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací 2 17/860-861
Tusek, F. - Kilian, F.: Rozpoznané falzum? (Vojenský záslužný kříž) 19/971
Wodák, V.: Josef Hoffmann - autor Válečného kříže za civilní zásluhy 1915 11/583-584


REGIONÁLNÍ FALERISTIKA
Balkán
Jedlička, R. - Sedlák, L. F.: Odznaky senátora a poslance království Srbska 19/952-953
Petříček, A.: Aukce Aurea - prosinec 2007 : Černá Hora, Srbsko, Král.SHS 1/50-57
Petříček, A.: Aukce Aurea prosinec 2007: Černá Hora,Srbsko,Král.SHS, pokr. 2/86-88
Sehnal, J.: Jugoslávské řády 10/523
Growka, K.: Rumunská „vítězná“ vyznamenání z let 1944/45 11/553-556
Izrael
Koláčný, I.: Vojenská vyznamenání státu Izrael 4/185-193
Koláčný, I.: Vojenská vyznamenání státu Izrael - Náprsní dekorace 1 6/281-288
Kongo
Sehnal, J.: Řády Nezávislého státu Kongo 1 1/579-582
Německo
Jedlička, R.: Odznak z Norimberského procesu 2/90-93
Kilian, F. - Tusek, F.: Způsoby výroby Železného kříže 1939 2. třídy 1/20-23
Scharfenberg, G.: Na stopě jednomu nositeli řádu – Vzácně udílený anhaltský
řád přináší hádanky 1/1-7
Tusek, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 1 9/455-458
Tusek, F. - Kilian, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 2 10/511-513
Tusek, F. - Kilian, F.: Originalita řádů a vyznamenání III. říše - 3 11/551-553
Tusek, F. - Jedlička, R.: Krásné, ale falešné! (odznaky Červ.kříže III.říše) 18/931
Wodák, V.: Ad „Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů“ 17/870-872
Papežský stát
Growka, K.: Připomínky k článku Válečná medaile z polního tažení proti Itálii
v r. 1860 11/584-586
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Válečná medaile z polního tažení proti Itálii v r. 1860
(Castelfidardo 1860) 10/514-518
Nejedlo, P. - Franěk, Č.: Pamětní kříž na bitvu u Mentany v r. 1867 12/620
Nejedlo, P.: Pamětní medaile na smíření Církevního státu 20/1044-1045
Polsko
Growka, K.: Vyznamenání III. Polské republiky (2007) 8/413-417
Rakouská republika
Hrdý, J.: Signum Laudis „for ever“ 19/991992
SSSR
Growka, K.: Znáte etuje sovětských vyznamenání? 18/924-927
Turecko
Sedlák, L. F. - Jedlička, R.: „Železný půlměsíc“ v rakousko-uherské armádě 5/260-263
Velká Británie
Lukš, O.: Barmský řád (Britské řády - 19. část) 1/8-9
Lukš, O.: Řád Za imperiální zásluhy (Britské řády - 20. část) 2/63-65
Lukš, O.: Záslužný letecký kříž 3/109-112
Lukš, O.: Kříž vzdušných sil 4/182-184
Lukš, O.: Záslužná letecká medaile 5/243 - 247
Lukš, O.: Medaile vzdušných sil 6/289-292
Lukš. O.: Medaile za výjimečnou statečnost - letecká 7/344-346
Lukš, O.: Hvězda let 1939-45 se štítkem „Battle of Britain“ 8/390-395
Lukš, O.: Hvězda Evropských leteckých posádek 9/458-464
Lukš, O.: Medaile RAF „Za chvályhodnou službu“ 10/495-497
Lukš, O.: Medaile RAF „Za dlouholetou službu a dobré chování“ 11/549-550
Lukš, O.: Medaile RAF Levies (odvedenců) „Za dlouholetou
službu a dobré chování“ 12/617-619
Lukš, O.: Medaile „Ocenění vzdušné efektivity“ 13/682-683
Lukš, O.: Medaile královny pro vítěze střeleb RAF 14/727-729
Lukš, O.: Králova (královnina) pochvala a citace v rozkaze za vzdušné operace 15/762-765
Lukš, O.: Pamětní medaile velitelství bombardovacího letectva RAF 16/812-813
Lukš, O.: Odznak služby „Varování před vzdušnými útoky“ 17/861-865
Lukš, O.: Medaile císařovny indické 18/909-911
Lukš, O.: Korunovační a jubilejní medaile královny Viktorie 19/953-957
Lukš, O.: Jubilejní medaile královny Viktorie z roku 1897 20/1034-1036
Tusek, F.: Viktoriin kříž (muzeum voj. letectva Hendon -VB) 16/811-812


ZPRÁVY
9. mezinárodní sjezd Rakouské faleristické společnosti (red.) 1/41
Symposium Rakouské faleristické společnosti
v Deutschlandsbergu (Tusek - Jedlička) 2/104-107
Řádová expozice na Sovinci (Growka) 4/228
Výstava Krása evropské faleristiky (Jedlánek) 5/272-277
Výstava Pretium laborum non vile. Rytíři Zlatého rouna na Moravě (red.) 6/325-326
Výstava v Grazu - Gratulace dr. Jedličkovi za přednášku v Rakousku –
Faleristika na webu (red.) 7/379
Chvála kopie? (red.) 8/431
Výstava řádů V. Havla (red.) 9/481
Internetové stránky člena našeho Klubu Zd. Kvída z Prahy (red.) 9/481
Návštěva v Muzeu Armády ČR v Praze 10/553
10. sjezd Rakouské faleristické společnosti 11/556
Poťouchlosti času (Growka) 12/607-608
20 let rakouské Společnosti pro studiem řádů (Tusek - Kilian) 12/632
Výstava v Paříži (Muzeum Čestné legie, leden-květen 2011)(Mjalovský) 13/690-691
Na Slovensku založena faleristická společnost (red.) 13/691
Řády a vyznamenání - výstava zaměřená na Leopolda Berchtolda (Jedlička) 14/736
Řád zlatého rouna na české známce (Growka) 14/737-738
Faleristická konferencia v Banskej Bystrici (Marciš) 15/777-778
1. mezinárodní faleristická konference Slovenské faleristické společnosti (red.) 16/830-831
Kancléř čtyř panovníků - výstava k 300. výročí narození hraběte V.A.Kounice
na zámku Slavkov u Brna (red.) 17/881
Vídeňské muzeum řádů (Tusek - Kilian) 17/881-883
Návštěva v Černé Hoře (Tusek) 17/883-884
Paměť Slezska ve faleristice (Growka) 18/938-939
Ukradený Řád Klementa Gottwalda (red.) 18/943
Z pražských výstav (Growka) 19/993-994
Faleristika v opavském Slezském zemském muzeu (Growka) 19/995
2. konference Slovenské faleristické společnosti - Bratislava 27. 10. 2012 20/1049-1051
K článku „Z pražských výstav“ (Growka) 20/1050


AUKCE
Aukce řádů a čepicových odznaků firmy Rauch ve Vídni 8. - 9. září (Tusek) 3/155-156
Aukce vídeňských firem Rauch a Dorotheum v květnu 2009 (Tusek) 6/326
Aukce vídeňského Dorothea v říjnu 2009 (Tusek) 9/480
Aukce firmy Rauch ve Vídni - říjen 2010 (Tusek - Kilian) 12/633
Aukce vídeňského Dorothea - listopad 2010 (Tusek) 12/633-634
Aukce vídeňského Dorothea listopad 2011 (Tusek) 17/884-885
Aukce Dorotheum květen 2012 (Tusek) 18/937-938
Tématická aukce firmy Spink London k Bitvě o Británii září 2012 (Hrdý) 20/1047-1048
Aukce firmy Rauch - září 2012 (Tusek) 20/1049


OSOBNÍ
Jedlánek, F.: Březen 1939 - Všichni se nevzdali - památce kpt. K. Pavlíka 6/312-315
Sedmdesátiny Ivana Chládka - medailisticky i faleristicky (J. Hrdý) 12/630-632
Vzpomínka na vzácného přítele - 10 let od smrti V.A.Měřičky (I. Koláčný) 14/736
In memoriam Otto von Habsburg (I. Koláčný) 15/774-777
Zakladatel časopisu Signum Ing. Josef Hrdý osmdesátníkem (red.) 19/992-993
Člen Klubu faleristů Brno prof. dr. Attila Pandula vyznamenán
rytířským křížem maďarského Záslužného řádu (red.) 20/1048


LITERATURA
Pavlík, Sv.: Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I. (L. F. Sedlák) 1/59
Připomínky ke knize Svetozára Pavlíka (F. Tusek) 3/159
Dolejší, J.: Rytíři a dámy papežských řádů (I. Koláčný) 3/156-157
Ročenka Orden und Ehrenzeichen za rok 2007 (J. Hrdý) 3/158
Petříček, A. V.: Faleristika pomníků Černé Hory (J. Hrdý - L. F. Sedlák) 4/229-231
Kozon,V.: Pflegephaleristik - Katalog Österreich (red.) 4/231
Čičikalov, A. S.: Orděna i znaki Bělogo dviženija (J. Hrdý) 5/277-278
Kraus, O.: Kvalifikační odznaky rakousko-uherské armády (L. F. Sedlák) 5/279
Dvě italské publikace (V. Mjalovský) 6/327
Britská vyznamenání aneb „Waterloo české faleristické publikace“ (O. Lukš) 7/366-372
Několik poznámek k jazykové části publikace „Anglické řády a vyznamenání“
od B. a J. Kounovských (E. Orián) 7/372-378
Encyklopedie světových vyznamenání začala vycházet
/B.Barac: Reference catalogue Orders, Medals…/ (J. Hrdý) 9/481-483
Litva - representační publikace o vyznamenáních 1918-1940
/V. Kavaliauskas: Už neopelnus Lietuvai/ (J. Hrdý) 9/483-484
Nejedlo, P.: Dekorace rytířského řádu sv. Václava (red.) 9/484
Nové knihy - Jugoslávie (J. Sehnal) 9/484
Nové knihy - Pakistan (J. Sehnal) 9/484-486
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /8 anotací/ (V. Mjalovský) 9/486-487
Indra, J,: Německé střelecké spolky v Čechách (K. Growka) 10/534-535
Indra,J.: Spolky c. k.vojenských vysloužilců (K. Growka) 10/535-536
Faleristická časopisecká hlídka 2009 (K. Growka) 10/536-538
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /5 anotací/ (V. Mjalovský) 10/538-539
Subskripce publikace o nositelích zlaté medaile Za statečnost
(J. C. Steiner: Heldenwerk 1914 - 1918) (red.) 11/586-587
Rakúsko-uherské pamätné čiapkové odznaky v zbierkach NBS - Múzea
mincí a medailí v Kremnici (red.) 11/587
Nesrovnalosti v tzv. odborné literatuře (F.Tusek) 12/621-623
Katalog výstavy Rytíři Řádu zlatého rouna na Moravě (K. Growka) 12/634-635
Faleristická časopisecká hlídka 2010 (K. Growka) 13/686-687
Záslužná studie o toskánském Řádu sv. Josefa
/E.Gregorovičová:Sborník Národního archivu 18, Praha 2010/(K. Growka) 13/687-688
C.k. úředník ve zlatém věku jistoty (K. Growka) 13/688-689
Recenze aneb co mi přišlo do ruky /2 anotace/ (V. Mjalovský) 13/689
Jörg C. Steiner: Heldenwerk 1914-1918 - Die Träger der Goldenen
Tapferkeitsmedaille…, Wien…2010 (L. F. Sedlák) 13/689-690
Recenze /8 anotací - převážně belgických publikací/ (V. Mjalovský) 15/778-779
H. Williamson : The Great War Medal Collectors Companion (V. Mjalovský) 17/885
Brněnská Folia numismatica tentokrát faleristicky (J. Hrdý) 17/885-886
Faleristická časopisecká hlídka 2011 (K. Growka) 17/886-887
Fl. Berger: Ritterkreuzträger aus Österreich und den k.u.k. Kronländer
Wien 2006 (V. Wodák) 18/939-942
M. Salak: Stručný přehled medailí, odznaků a plaket PČR, 2011 (Red.) 18/942
Recenze (V. Mjalovský) 18/943
Výběrová bibliografie československé, české a slovenské faleristiky (Red.) 18/943
Nejedlo, P.: Světský rytířský řád „Černí myslivci pobezkydští“
a jeho dekorace (V. Walter) 20/1045-1047Rejstřík obsahu SIGNUM - V. řada 2008 – 2012
SIGNUM - Zpravodaj Klubu faleristů v Brně.
Vydává MUDr. Roman Jedlička, Polní 3, 639 00 Brno.
Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK CR E 18084 ze dne 29. 1. 2008.
Neprošlo jazykovou úpravou. Zpracoval Ing. Josef Hrdý.
URL : https://www.valka.cz/Signum-V-rada-2008-2012-t158421#483737Verze : 0