Main Menu
User Menu

Seznam osob popravených z Bernartic

Popravení v době od 31.5. 1942 - 3.6.1942 na střelnici v Lubech u Klatov.

Seznam osob popravených z Bernartic 31.5. 1942 - 3.6.1942 na střelnici v Lubech u Klatov


Doubek Jan (1880), rolník v Bernadticích
Doubková Marie (1881), v domácnosti
Doubek Alois (1916), syn Marie Doubkové
Doubek Václav (1906), obchodník v Bernarticích
Hrubec František (1986), listonoš v Bernarticích
Hrubcová Cecilie (1886), v domácnosti
Krzák Severin (1882), rolník v Bernarticích
Krzáková Jiřina (1921), dcera Severina Krzáka
Krzáková Antonie (1887), manželka Severina Krzáka
Krzáková Zdeňka (1924), dcera Severina Krzáka
Lukeš František (1893), rolník v Bernarticích
Lukeš Jaroslav (1917), syn Františka Lukeše
Lukešová Marie (1883), manželka Františka Lukeše
Partaj Alois (1901), dělník v Bernarticích
Suttý Josef (1892), vrchní strážmistr v Bernarticích
Tomek Bohuslav (1914), dozorce finanční stráže v Bernarticích
Tomková Marie (1916), manželka Bohuslava Tomeka
Tupý Ferdinand (1902), vrchní finanční inspektor Bernartice
Tupá Marie (1912), manželka Ferdinanda Tupého


Občané z Písku zastřelení v Lubech u Klatov


Ciněk Karel (1921), student obch.akademie Písek - Zářečí
Černý Václav (1894), major čs.armády v Písku
Henžla Vojtěch (1900), zemědělec z Budyně u Písku
Kubec František (1890), bankovní ředitel v Písku
Mašek Václav (1892), major čs.armády v Písku
Přetrhdílo Bedřich (1894), štábní rotmistr čs.armády v Písku
Štrobl Jaroslav (1920), slevač v Písku
Štěrbáček Klement (1896), major čs.armády v Písku
Štangl Jaroslav (1897), major čs.armády v Písku
Štamprech František (1887), štábní kapitán čs.armády v Písku
Špidra Josef (1898), štábní kapitán čs.armády v Písku
Vlk Viktor (1892), plukovník Čs.armády v Písku


Zdroj: Publikace OV ČSBS Písek - Historicko dokumentační skupina -1988
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-popravenych-z-Bernartic-t48905#190221Verze : 0