Main Menu
User Menu

Seznam osob popravených v Trhové Kamenici

Seznam osob zastřelených nacisty v Trhové Kamenici v květnu 1945.

Seznam osob popravených v Trhové Kamenici v květnu 1945

Alinče Antonín (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice - dělník
Kacafírek Emanuel (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice - dělník
Kumpán Josef (popr. 5.5.1945), z Dřevíkova, zemřel v boji v Trhové Kamenici
Kučera Oldřich (popr. 8.5.1945), z Trhové Kmenice ( farář )
Kutílek ? (popr. 8.5.1945), z Vranova
Kvapil Jaroslav (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice
Marek ? (popr. 8.5.1945), z Vranova
Mareš Bedřich (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice
Michek Jan (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice
Novák Antonín (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice
Pilařová Marie (popr. 8.5.1945), z Trhová Kamenice
Šotola ? (popr. 8.5.1945), z Vranova
Trudič Janko (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice
Zábský Adolf (popr. 8.5.1945), z Trhové Kamenice
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-popravenych-v-Trhove-Kamenici-t50111#193081Verze : 0
Trhová Kamenice, to je nutno opravit, ALIČE byl ALINČE, zastřelen v polích,kde měl dlouho do let šedesátých kříž. U zdi školy je seznam 4 popravených. Ostatní byli popraveni jinde při útěku. Bylo by dobré také naposat proč zrovna v Trhové Kamenici, při ústupu vojáků kdy mladí lídé v euforii jednotky napadají. Starý pan farář ještě pokřtil moji budoucí ženu a byl popraven. Seznam a podklady jsou v místním muzeu. Je tam vše, křěstní jména, data narození.Tato událost je stále živá mezi starými lidmi v TK.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-popravenych-v-Trhove-Kamenici-t50111#301096Verze : 0
Možná,že to již nikoho nezajímá, možná zajímá,ale určitě bude slušné tyto naše padle občany upřesnit alespoň dle jména:


l. Bedřich MAREŠ, narozen 24. února 1896, tovarní mistr v
Trhové Kamenici, zastřelen při přestřelce.


2. Antonín ALINČE,narozen , 23.května 1920,dělník
zastřelen za obcí v polích.


3. Marie PILAŘOVÁ,narozená 8.září 1926, švadlena,
zastřelena při přestřelce v obci


4. Oldřich KUČERA,narozen 5.února 1910, farář, vlastenec,
zastřelen přímo na faře


5. Emanuel KACAFÍREK,narozen 28.prosince 1873,dělník,
zastřelen při útěku


6. Jaroslav KVAPIL,narozen 27.ledna 1915,pekařský
dělník,zastřelen na ulici v obci.


7. Jan MICHEK,narozen 9.května 1925,zámečnický učen,
zastřelen na ulici obce.


8. Antonín NOVÁK,narozen 23.listopadu 1906,rolník
a hostinský z Rohozné,zastřelen na ulici v obci


9. Adolf ZÁBSKÝ,narozen 25.ledna 1890, domkař, zastřelen při útěku na louce za obcí


10.Jan TRUDIČ,narozen 4.dubna 1920,zemědělský dělník, zastřelen na ulici v obci.


Tento záznam je převzat z matriky zemřelých obce Trhová KameniceČest jejich památce!
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-popravenych-v-Trhove-Kamenici-t50111#303721Verze : 0
Trhová Kamenice-Markt Kamenitz:


Od 21.března 1940 byla stanovena výnosem okresního úřadu v Chrudimi nová jména v jazyce německém. Již 21. února je zatčen záložní československý důstojník František Žák. I když se pokusíme objasnit kruté řádění německé armády ve dnech 8. - 9. května 1945 chtěl bych ještě upozornit, že mezi oběťmi v Trhové Kamenici je nutno uvádět i občany židovského původu a to rodina Bergmanová, Fuchsová a Weissensteinová, kteří se z koncentračních táborů nevrátili.


Popis událostí ze dne 8. května 1945 :
8. května nastupující jednotky Rudé armády drtí postavení nepřítele u Ždírce a Křížové, nepřátelská obrana se hroutí a Němci prchají. Ústupová silnice je však přerušena a z toho vzniká na německé straně nervozita, zmatek a chaos. K Trhové Kamenici se blíží německé jednotky jednak od Chrudimi a dále od Nasavrk. Organizátoři odboje v Trhové Kamenici usoudili, že jde o trestnou výpravu proti "partyzánskému hnízdu", jak fašisté nazývali městečko a rozhodli se přijmout boj. Občanstvo neschopné boje se mělo ukrýt a vstříc koleně byla vyslána jednotka v síle asi pětadvaceti lehce ozbrojených mužů, kteří zaujali obranné postavení v rojnici za obcí Rohozná, po obou stranách silnice. U obce Rohozná došlo k prudkému boji v kterém silně vyzbrojené a vycvičené německé jednotky obránce rozprášili. Zde padl tovární mistr Bedřich Mareš z Trhové Kamenice spolu s dalšími muži z Vranova Kužílkem, Markem a Šotolou. Organizátoři se snaží vyjednávat s Němci. Viktor Mráz, pražský fotograf, který byl v Trhové Kamenici na návštěvě a který uměl dobře německy se přihlásil a opravdu čelo jednotky projíždí obcí v klidu, ale zadní jednotky zpozorovali, že v místní škole jsou zajatí Němci a vlasovci, kteří posunky žádají o pomoc. Do této situace někdo z občanů snad (údajně starý pan Grim z lovecké brokovnice) i vystřelil na ustupující Němce. Konec kolony zastavuje, zajati jsou osvobozeni. Ti je upozorní na katolického faráře Oldřicha Kučeru, velitele hlídky, který důsledně a tvrdě vyžadoval kázeň. Němečtí vojáci jej na faře zastřelí ranou do týlu. Situace se vymyká z rukou jak německému veliteli tak i povstalcům. Němci se již jen mstí, vnikají do sklepa a lidi s blátem na botách vyvlékají ze sklepu a používají je jako živé terče na vozidlech. Na náměstí Němci zastřelí čtyři rukojmí z Rohozné a to jmenovitě :


Jaroslav Kvapil, pekař
Antonín Novák, hostinský
Jan Michek, zámečnický učeň
Janko Trudič, slovenský zemědělský dělník


Na louce u hřbitova jsou zastřeleni další tři muž z Trhové Kamenice:


Adolf Zábský, domkař
Antonín Alinče, dělník
Emanuel Kacafírek, dělník

9. května po útoku sovětských vojsk byl již útěk Němců jen chaotickou záležitostí,ale ještě tohoto dne skupina mladých příslušníků jednotek SS v Petrkově obkličuje několik domů s cílem loupit, vraždit. Jsou však v boji s partyzány odraženi a prchají, jejich cílem bylo získat civilní oděv. Navečer kolem dvacáté hodiny přijíždí do Trhové Kamenice první průzkumná jednotka Ruské armády a další den, tj. 10. května do obce vstupují pravidelné armádní jednotky Rudé armády. Ještě 11. května se tlupa mladých vojáků podílí na zavraždění hajného a jeho manželky v hájence ve Vševradově. Trest je však krutý jsou partyzány dostiženi, postaveni před soud a vinící zastřeleni(nevinní prý předání do zajateckého tábora).
V koncentračním táboře však zahynuli další občané Trhové Kamenice a to Josef Málek, František Urban, Ladislav Urban, Josef Eis, Václav Holub. V Praze na barikádách padli Bohumil Elich a Bohumil Urbam, oba ve věku 18 let. Při nucených pracích v Německu zahynuli Karel Šimek,Vladimír Kučera a František Elich.
Na tak malou a chudou obec je to výčet děsivý a proto nesmíme zapomínat.


Zpracováno volně dle vyprávění pamětníka, který si nepřeje své jméno uvádět.


Literatura:
Josef Vazač: Trhovokamenicko v boji proti fašismu 1939-1945
Bohumil Hospodka: Z historie města Trhová Kamenice


Po roce 1945 a hlavně po roce 1948 byl odboj v Trhové Kamenici přisouzen komunistům, což není zcela pravdou, ale je pravda, že na odboji se podíleli mezi jinými i komunisté. Památka a vzpomínka patří všem.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-popravenych-v-Trhove-Kamenici-t50111#304265Verze : 0
V osvobozené obci Trhová Kamenice začíná smutně. ll. května byl pohřben u Svatého Mikuláše Josef Urban ze Dřevíkova, který padl 5. května při přestřelce s Němci u Marešova domu v Trhové Kamenici. Nejsmutnějším dnem byl 12. květen 1945. Dopoledne toho dne se konal prozatímní pohřeb umučeného faráře Oldřicha Kučery. Pohřbu se účastnilo duchovenstvo chrudimského okresu, přátelé, žáci a učitelé z naši i okolních obcí. Farář Kučera byl prozatímně uložen do hrobky Josefa Stehno z Možděnice na zdejším hřbitově
Odpoledne se konal společný pohřeb padlých a zastřelených z 8. května, na veřejném katafalku umístěném v horní části náměstí před kostelem. Katafalek byl potažen černou látkou, ozdobenou květinami a zeleni, v rozích vlály státní prapory na půl žerdě. Sem skupiny pohřebních hostí přiváželi rakve padlých Emanuela Kacafírka, Marušky Pilařové, Antonína Alinče, Adolfa Zábského, Bedřicha Mareše, a čtyř popravených u Linhartova domu Antonína Nováka, Jaroslava Kvapila, Jana Michka a Janka Trudíče. Přes dvě hodiny se ve žhoucím slunci té květnové soboty loučili občané Trhové Kamenice a okolí u katafalku se svými hrdinnými rodáky, kteří položili životy v boji proti teroru, krutosti a zvěrstvu v boji za svobodu své země, své obce.
Ze židovského obyvatelstva Trhové Kamenice zahynuli skoro všichni v hitlerovských lágrech. Byli to Marie Alinčová, Hermína Bergmanová, Milan Fuchs a jeho žena a dcera Anna, Ing.Oto Fuchs, jeho žena Gréta a syn Hanuš, Theodor Weisenstein, jeho žena Elsa a jejich dcery Věra a Helena a sestry Josefa a Adéla se svými dvěma dětmi.

Prameny:
Úryvek z knihy Bohumila Hospodky: Z historie města Trhové Kamenice.
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-popravenych-v-Trhove-Kamenici-t50111#304826Verze : 0