Main Menu
User Menu

Sekretariát MNB [1950-1953]

Sekretariát Ministerstva národní bezpečnostiVznik:
Při vzniku MNB


Zánik:
Se zánikem MNBVelitel:
npor. Dobroslav Srnec
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-MNB-1950-1953-t80349#294264Verze : 0
MOD
Sekretariát MNB tvořil velitel, jeho zástupce, osm oddělení a jeden referát.- Oddělení filmové
- Oddělení kodifikační
- Oddělení operační
- Oddělení právní
- Oddělení „S“ (= oddělení pro zahraniční styky)
- Oddělení stížnostní
- Oddělení šifrovací
- Tiskový referát


- Podatelna a výpravna


- Kontrolní oddělení (zřízeno rozkazem ministra z 22. srpna 1951)Oddělení „S“ bylo 16. dubna 1953 vyňato ze sekretariátu MNB a převedeno jako samostatný referát „S“ do sekretariátu náčelníka Hlavní správy StB. Ještě v roce 1953 došlo k dalšímu přesunutí, tentokráte do Vnitřní správy MV.
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-MNB-1950-1953-t80349#294268Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-MNB-1950-1953-t80349#294269Verze : 0
MOD