Main Menu
User Menu
Reklama

Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií)

Digitálny archív Zemského archívu v Opavě

Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) -


Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) -


Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) -


Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-234-Historia-vzniku-prehlad-verzii-t220799#616492Verze : 0
MOD
Sd.Kfz.234 v československej armáde


Po skončení 2. svetovej vojny sa na československom území nachádzali tieto ťažké osemkolesové vozidlá vo všetkých prevedeniach, vrátane raritných a v typologii nemeckých vozidiel pravdepodobne neznámych verziách.


Hneď po skončení vojny bolo jedno vozidlo Sd.Kfz.234/3 ukoristené pražskými povstalcami nasadené v rámci 1. čaty 3. roty 1. tankového práporu 1. oblasti pri ostrahe severočeského pohraničia (7-8/1945). Vozidlo nieslo označenie ÚV-456. Po rozdelení 1. práporu na 21. tankovú brigádu a 22. tankovú brigádu sa vozidlo stratilo z evidencie. Avšak k 2.2.1946 je v stave 22. tankovej brigády v Hodoníne je uvedené jedno vozidlo Sd.Kfz. 234 kde vydržalo až do zrušenia útvaru v 5/1949. Je však otázne, či išlo o pôvodné vozidlo ÚV-456. Existujú záznamy o dvojici opravovaných Sd.Kfz.234 v AZ 1 v Přelouči odkiaľ mohli byť odoslané k 22. tankovej brigáde, kde slúžili a neskôr dostali evidenčné čísla 75.938 a 75.939. Začiatkom 5/1949 boli presunuté do 11. tankovej brigády, kde sa nachádzali ešte k 9/1950. Išlo o jedno vozidlo verzie Sd.Kfz.234/1 a jedno vozidlo verzie Sd.Kfz.234/3 alebo Sd.Kfz.234/4.


Desiatky vozidiel boli v rokoch 1947 a 1948 získané pri zbere trofejnej technike. Pán Francev - autor zdroja uvádza, že sa tam nachádzali neznáme vezie (rádiová, mínometná a protilietadlová). Veliteľstvo tankového vojska vo svojej štúdii z roku 1948 uvažovalo nad zaradením týchto obrnených vozidiel do stavu divíznych prieskumných oddielov. Vysoko cenené vozidlá boli vojaci ochotní opraviť, no firma Tatra sa zdráhala zaoberať sa ich opravami a AZ 1 nemala potrebné kapacity. Po kontrole koristného materiálu v Miloviciach dňa 15.7.1949 bolo rozhodnuté opraviť z celkového dostupného počtu 65 osemkolesových vozidiel (vrátane vozidiel staršej rady Sd.Kfz.231 - Sd.kfz.232 - Sd.Kfz.233) 45 vozidiel Sd.Kfz.234 (26 ks Sd.Kfz.234/1, 8 ks Sd.Kfz.234/2, 7 ks Sd.Kfz.234/3 a dve Sd.Kfz.234/4 a jedno vozidlo neznámej protilietadlovej verzie s 2 cm Flak 38). Zvyšná dvadsiatka vozidiel vrátane všetkých starších vozidiel rady Sd.Kfz.231 mala byť zrušená.
Opravou však v roku 1950 prešlo len jedno vozidlo Sd.Kfz.234 a to vozidlo typologicky neznámej verzie s protilietadlovým kanónom. Začiatkom roka 1950 bolo 59 vozidiel Sd.Kfz. 234 ponúknutých Ministerstvu národnej bezpečnosti pre Zbor národnej bezpečnosti a Pohraničnú stráž. Oprava vozidiel však mala byť zabezpečená z rozpočtu MNB. Vzhľadom na nedostatok financií bola táto ponuka zamietnutá. Vzhľadom na rušenie pobočka AZ 1 v Miloviciach bolo rozhodnuté zrušiť všetky tieto vozidlá. Motory Tatra boli odpredané Mototechne (dali sa použiť do nákladných vozidiel Tatra 111). Ostatný materiál skončil na šrotoviskách. V roku 1951 prebehla likvidácia tohoto typu.
Jedno vozidlo však bolo v roku 1952 podrobené vojenským testom.
Jedno vozidlo si zahralo vo filme Neporažení z roku 1956.


armada.vojenstvi.cz

Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) - Neporažení, 1956

Neporažení, 1956
Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) - Neporažení, 1956

Neporažení, 1956
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-234-Historia-vzniku-prehlad-verzii-t220799#631767Verze : 7
MOD
Testy vozidla Sd.Kfz.234/1 z roku 1952 a 1955

V rámci vývoja VOŽ, konkrétnejšie kolesovej verzie VOŽ-1, ktorá neuspela nariadil náčelník Vojenského technického ústavu n.p. Tatra Kopřivnice, aby sa previedli porovnávacie skúšky polopásových ťahačov Famo F 3 (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra, amerického polopásu International Harvester M 14, stíhača tankov ST-1 a vozidla Sd.Kfz.234/1.
Skúšky prebiehali od 20.2.1952 do 1.4.1952.
Vozidlo Sd.Kfz.234/1 s armádnym evidenčným číslom "70976" malo demontovanú výzbroj. Okrem toho niesol skúšobnú značku Vozovky Kopřivnice "MN-J-023" (červené písmo na bielom podklade). Porovnávacích skúšok sa okrem spomenutého nemeckého polopásového ťahača Famo F3 zúčastnili i československé nákladné automobily Tatra 111, Tatra 128 a dokonca i prototyp osobného vozidla Tatra 804.
Počas náročných testov sa skúšalo prekonávanie terénnych nerovností, brodenie a najmä zjazdy a výjazdy z rieky na regulovaných i neregulovaných brehoch. Na začiatku sa testovanie prevádzalo v priestore n.p. Tatra Kopřivnice (pri letisku za továrňou). Neskôr sa využívali riečiská riek Lubina, Ostravica a Morávka a vypustený rybník pri Huspopečiach (Hustopeče). V rámci získania nižšieho merného tlaku na podklad boli skúšky prevádzané podhustením pneumatík na 2 atmosféry. Vozidlo bolo 4.3.1952 upravené tak, že disky kolies na stredných nápravách boli otočené, čím sa zväčšil rozchod pneumatík. Cieľom bolo zníženie špecifického tlaku na podklad. Tento zámer zlepšiť priechodivosť však vyšiel na prázdno a terénne vlastnosti to nijako nevylepšilo.
1.4.1952 sa do testov zapojilo vozidlo M 14 International Harvester. Skúšky prebiehali vo Vyškove, pravdepodobne vo vyškovskom tankovom učilišti. Ani tento polopás nebol presvedčivý. Pôvodný zámer použiť na testy stíhač tankov ST-I bol zmenený na použitie výcvikového tanku ST-III. Vozidlo ST-III vďaka svojej jednoduchej pásovej konštrukcii potvrdilo najlepšie jazdné vlastnosti v ťažkom teréne.
Výsledky rozsiahlých testov potvrdili nevhodnosť kolesovej koncepcie VOŽ-1 a prioritou sa stal vývoj pásového obojživelníka VOŽ-2.
Vozidlo Sd.Kfz.234/1 prešlo testovaním i v období od 16.7.1955 až 26.7.1955 v priestoroch Ralska. Účel testovania nie je presne známy. Možné je zistenie takticko-technických údajov nemeckého vozidla, jeho chovanie na ceste a v teréne a preverenie hospodárnosti jeho prevádzky. V tom čase totiž vrcholili práce na konečnom projekte SOŽ (stredný obojživelník). Ďalšou úvahou je, že testy mohli slúžiť ako porovnávacie s obrneným vozidlom Š-971, ktoré bolo testované v rovnakom období. Vozidlo nieslo pôvodné armádne evidenčné číslo "70976", motor Tatra 111 mal výrobné číslo "103556". Vozidlo bolo 22.7.1955 testované pri brodení a výjazdoch z riečišťa rieky Jizera neďaleko Mnichova Hradiště.

Mgr. Martin Dubánek - Zkoušky Sd.Kfz.234/1 v Československu v letech 1952 a 1955, Military Revue č.10/2014, ISSN: 1805-0247
VÚA-VHA Praha
www.modelforum.cz

Sd.Kfz. 234 (História vzniku, prehľad verzií) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-234-Historia-vzniku-prehlad-verzii-t220799#631771Verze : 3
MOD