Main Menu
User Menu

Sbor dělostřelectva [1814-1821]

Corps of Artillery

     
Název:
Name:
Sbor dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
Corps of Artillery
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.05.1814
Předchůdce:
Predecessor:
1. dělostřelecký pluk, 2. dělostřelecký pluk, 3. dělostřelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1821
Nástupce:
Successor:
1. dělostřelecký pluk, 2. dělostřelecký pluk, 3. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.05.1814-17.05.1815 Rota kpt. Ichaboda B. Craneho
12.05.1814-17.05.1815 Rota kpt. Roberta G. Hitea
12.05.1814-17.05.1815 Rota tit. mjr. Johna Walbacha

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
CMH Pub-60-5: Air Defense Artillery (Mckenney, Janice E.); Center of Military History of US Army, Washington D.C. 2000
CMH-60-16-1 The Organizational History of Field Artillery 1775–2003 (McKenney, Janice E.), CENTER OF MILITARY HISTORY UNITED STATES ARMY, WASHINGTON, D.C., 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/Sbor-delostrelectva-1814-1821-t193203#556533Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Corps-of-Artillery-t193203#556533Version : 0
MOD
Rozhodnutie o reorganizácii delostrelectva padlo 30.03.1814, keď Kongres USA prijal príslušné zákonné uznenesnie, na základe ktorého sa mali všetky 3 delostrelecké pluky zlúčiť do jednoho zboru členeného do 12 oddielov (celkom 48 rôt). Neskôr bolo rozhodnuté o znížení celkových počtov delostrelectva - 17.05.1815 bolo rozhodnuté o znížení celkového počtu oddielov na 8 a následne (v roku 1816) na 4 (spolu 32 rôt).


Formálne síce zbor existoval ako zväzok, ale v skutočnosti nebol menovaný žiaden veliteľ a nebol vytvorený ani štáb. Zbor bol len združením samostatných oddielov (rôt), ktoré boli od roku 1815/1816 podriaďované veliteľom zväzkov.


Počas vojny s Veľkou Britániou ) jednotlivé roty (oddiely) zasiahli do nasledujúcich bitiek:


Chippeway, Kanada, 05.07.1814
Niagara Falls, Kanada, 25.07.1814
Plattsburg, New York, 11.09.1814
Fort Mchenry, Maryland, 13.09.1814
Fort Erie, Kanada, 15.08.1844
New Orleans, Luisiana, 23.12.1814
New Orleans, Luisiana, 28.12.1814
New Orleans, Luisiana, 08.01.1815Zdroj: https://www.history.army.mil/books/r&h/R&H-1Art.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Sbor-delostrelectva-1814-1821-t193203#556535Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Corps-of-Artillery-t193203#556535Version : 0
MOD