Main Menu
User Menu

Saský pamětní kříž pro účastníky svazové exekuce z let 1863/64 v Holštýnsku

Erinnerungskreuz fur die Teilnehmer an der Bundes-Exetkution 1863/64 in Holstein

V roce 1890 zakládá saský král Albert(1828-1873-1903) tento zajímavý kříž,který by mohl mylně upomínat na válku z let 1863-64.Není tomu tak.
Vydaný kříž neměl nic společného s válkou pruské a rakouské armády v tažení proti Dánsku ze dne 1.února 1864,ale úzce souvisel s vojenskou a politickou akci či nátlakem po smrti dánského krále Frederika VI v listopadu 1863 kdy tehdy panovník a král dánský Kristián IX. rozhodl,že obě území a to šlesvické a holštýnské se stávají nedílnou součástí dánského království. Bylo to Prusko, jako silná vojenská mocnost,která se Saskem a Hannoverskem vytvořilo společnou armádu,která by tato území obsadila jako nedílnou součást Německého svazu. Stalo se tak 23.prosince roku 1863,kdy obě vojska na sporná území pronikají a obsazuji je.Saská a hanoverská armáda se však dalších vojenských akcí nezúčastní a proto se tento pamětní kříž týká jen této vojenské akce do roku 1864 završenou mírovým jednáním v Londýně.


Sasko, v jehože čele v té době stál král Jan(Johann 1801-1854-1873) rozhodlo již na podzim roku 1863 účastnit se svazové exekuce v Holštýnsko. Postavilo sbor v síle přibližně 6000 mužů.Celkový nástup do Holštýnska probehl v klidu bez bojového střetnutí.Počátkem roku 1864 se Prusko snažilo získat spojence od všech zemí Německého svazu,ale s vyjímkou Rakouska ostatní státy odmítají spoluúčast.


Saský král Albert rozhodl 8.srpna 1890 založit uvedený kříž s rozhodnutím,že náleží všem žijícím vojákům i úředníkům,kteří se na akci podíleli.


Pamětní kříž je ražen z bronzu v průměru 34mm při síle 2mm.Jedná se o tlapatý kříž odpovídající leopoldovskému typu kříže.Ve středu je královský monogram "AR" ( ALBERTUS REX).Monogram je orámován věncem(viz obrázek)Zadní strana nese ve svém středu letopočet 1863/1864.


Saská armáda setrvala v Holštýnsku nadále a v součinosti s rakouskou armádou pod vedením Ludvíka von Gablence v roce 1866 se přesunuje na české bojiště a statečně se bije v bitvě u Jičína a Hradce Králové. K této akci je však vydán další saský pamětní kříž na válku 1866


Literatura:
J.L.Trost. Die Ritter und Verdienstorden,Ehrenzeichen unf Medailen aller souverannen Staten, Lipsko 1910
Václav Měřička:Dekorace z Prusko-Rakouské války v roce 1866
URL : https://www.valka.cz/Sasky-pametni-kriz-pro-ucastniky-svazove-exekuce-z-let-1863-64-v-Holstynsku-t81652#299482Verze : 0