Main Menu
User Menu

Samuel Aba

Kráľ Samuel Aba


uhorský kráľ v rokoch 1041 až 1044


Narodil sa okolo roku 990, o jeho rodičoch nevieme nič. Samuel bol švagrom kráľa Štefana I. S jeho sestrou sa zosobášil niekedy medzi rokmi 1005-1009. Bol kabarský kmeňový náčelník. Jeho sídlom bol pravdepodobne Jáger (Eger) Ešte za vlády Štefana I. sa Samuel stal uhorským palatínom.


V septembri 1041 vypuklo povstanie proti druhému uhorskému kráľovi Petrovi Orseolovi. Na jeho čelo sa postavil práve Samuel. Peter a jeho prívrženci boli až prekvapivo rýchlo vytlačený z Uhorska. A Samuela na jeseň toho istého stal uhorským kráľom. V auguste 1043 vpadol do Uhorska Henrich III., ktorý v tom čase podporoval Petra Orseola. Samuel sa s Henrichom dohodol a opustil Uhorsko. No musel Henrichovi odstúpiť územia Východnej marky, ktoré k Uhorsku pripojil ešte Štefan I.


Vo februári 1044 sa Samuel dozvedel o pripravovanom sprisahaní proti nemu. Asi 50 sprisahancov dal popraviť. Ostatní ušli z Uhorska a požiadali o pomoc Henricha III. A keďže Samuel nedodržiaval podmienky prímeria dohodnuté v roku 1043, Henrich opäť vpadol do Uhorska. Henrich 5. júla 1044 pri Menfo Samuela porazil. Legenda hovorí, že pred bitkou sa strhol silný vietor ženúci mračno jemného prachu a tento prach oslepil uhorských bojovníkov. No dôvodom Samuelovej porážky bola zrada časti jeho veliteľov, ktorí prešli aj so svojimi bojovníkmi na Petrovu stranu.


Samuelovi sa podarilo opustiť bojisko, no o niekoľko dní padol do Henrichovho zajatia. Postavili ho pred súd a odsúdili na smrť. Dátum jeho popravy nie je známy.


Zdroj:
Kolektív autorov - Kniha Kráľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
Sopko, Július - Kronika uhorských kráľov zvaná dubnická, Vydavateľstvo Rak - Budmerice 2004, ISBN 80-85501-13-9
URL : https://www.valka.cz/Samuel-Aba-t46078#179632Verze : 0
.
Samuel Aba - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Samuel-Aba-t46078#427197Verze : 0