Main Menu
User Menu

SVK - BAZUS (veliteľský automobil pre riadenie húfnic Zuzana)

BAZUS je mobilné stanovište brigády, oddielu a batérie delostrelectva na automatizáciu velenia a riadenia podriadených jednotiek vyzbrojených húfnicami vz. 2000 Zuzana. Stanovište umožňuje príjem, spracovanie a zobrazenie informácie z automatizovaného systému velenia a riadenia delostreleckej brigády.
Je umiestnené v nástavbe vozidla TATRAPAN VESPRA, s ktorým má aj rovnaké základné technické charakteristiky okrem rozmiestnenia jednotlivých príistrojov a zariadení v nástavbe a na nástavbe a umiestnenia anténnych prvkov. Pre posádku vozidla sú určené 3 pracovné miesta automatizovaného velenia a riadenia podriadených delostreleckých jednotiek v nástavbe vozidla:
- dve pracoviská automatizovaného velenia,
- jedno pracovisko operátora - spojára

Pracovisko operátora-spojára je vybavené:
- zariadenia na vnútorné spojenie RACAL BCC600
- KV rádiová stanica SYSCAL 2000
- VKV rádiová stanica RF-1325
- UKV rádiová stanica LERA 1,5
- automatická ústredňa a manuálny prepojovač.

Celkom tvorí posádku vozidla 5 osôb (vodič, veliteľ, 3 špecialisti v nástavbe).

Zdroj: Bull-5-1, VSVaP 2007
URL : https://www.valka.cz/SVK-BAZUS-velitelsky-automobil-pre-riadenie-hufnic-Zuzana-t69677#245373Verze : 1
MOD