Main Menu
User Menu

SSK - Projekt 615 (kód NATO: Quebec)

ДПЛТ - Проект 615

     
Název:
Name:
Projekt 615
Originální název:
Original Name:
Проект 615
Kategorie:
Category:
stíhací útočná ponorka (konvenční)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
M-254
Posádka:
Crew:
29 osob, z toho / persons, from that
- 6 důstojníků / officers
- 23 ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
392 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
493 t
Délka:
Length:
56,3 m
Šířka:
Beam:
4,44 m
Ponor:
Draught:
3,53 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x postranní dieselový motor M-50 (2x 671,1 kW)
- 1x střední diesel D32 (1x 671,1 kW)
- 1x elektromotor PG-106 (1x 58,2 kW)
- 1x sada 60 kusů akumulátorů 23MU
Výkon:
Power:
2013.4 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
3
Zásoba paliva:
Fuel Load:
14,4 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
29.6 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
27.8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
3148.4 km při rychlosti 16.9 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
542.6 km při rychlosti 6.5 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
120 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x přední torpédomet 533 mm
- 4 torpéda 533 mm
1x kanón 25 mm typ 2M-8
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
SSSR
Poznámka:
Note:
Autonomnost: 10 dnů
Zásoba kyslíku: 8,6 t
Zásoba absorbéru: 14,4 t
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/SSK-Projekt-615-kod-NATO-Quebec-t37616#352060Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1044-1055-1051-1058-1055-1088-1086-1077-1082-1090-615-t37616#352060Version : 0