Main Menu
User Menu

SSGN - Projekt 705A (kód NATO: -)

ПЛАРК - Проект 705А

     
Název:
Name:
Projekt 705A
Originální název:
Original Name:
Проект 705А
Kategorie:
Category:
ponorka s řízenými střelami s nukleárním pohonem
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
žádné / none
Posádka:
Crew:
24 osob, z toho / persons, from that
- 23 důstojníků / officers
- 1 ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2385 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
3844 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
? t
Délka:
Length:
81 m
Šířka:
Beam:
8 m
Ponor:
Draught:
6,6 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 1x jaderný reaktor OK-550 / BM-40A - tepelný nosič z tekutého kovu (155000 kW)
- 1x parní turbína typ OK-7B (1x 29828 kW)
- 2x parní turbogenerátor elektrické energie (2x 1500 kW)
- 1x záložní dieselektrický agregát (500 kW)
- 2x pomocný elektromotor (2x 100 kW)
- 1x sada stříbro-zinkových akumulátorů (1x 112 elementů)
Výkon:
Power:
100 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
1 (+2 pomocné / helping)
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
18.5 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
68.5 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
? km při rychlosti ? km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
? km při rychlosti ? km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
400 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- protilodní raketový komplex Ametist
-- 6x sklopných odpalovací zařízení křídlatých raket pro podvodní odpálení
-- 6x cruise missile


- torpédový vyhledávací a řídicí komplex Sargan
-- 6x přední torpédomet
-- zásoba 18 torpéd
Vybavení:
Equipment:
- palubní informační a řídicí systém MBU-III Akkord
- televizně-optický komplex TV-1
- navigační komplex Sož
- kosmický systém spojení Molnija
- hydroakustický komplex MGK-1001 Jenisej
- radiolokační komplex Čibis
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- kód NATO: žádný
- autonomnost 50 - 60 dnů
- projekt byl přerušen a dokončen jako Projekt 686
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
Podvodnyje lodki Rossii - https://ruspodlodka.narod.ru/plark/705a.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-705A-kod-NATO-t88203#327220Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-705-1040-t88203#327220Version : 0
Projekt 705A - popis třídy


V roce 1962 vznikl na základě třídy Projekt 705 Lira předběžný projekt velmi rychlých ponorek s jaderným rektorem s tekutým kovem v primárním okruhu "Projekt 705A", které měly být vyzbrojeny torpédy a protilodním raketovým komplexem s podhladinovým startem typu "Ametist", který byl zadán konstrukční kanceláři SKB-143.


Šest sklopných kontejnerů s křídlatými protilodními raketami mělo být umístěno v prodloužení věže, které v bokorysu připomínalo limuzínu. Horní část doplňkového úseku byla prakticky "zařezána" do trupu ponorky před jaderným reaktorem. Ostatní konstrukční prvky a vybavení Projektu 705A prakticky odpovídá prvotnímu Projekt 705 Lira.


Současně s variantou, která měla mít trup z titanových slitin, byla rozpracována i varianta s klasickým ocelovým trupem, která ale měla podstatně vyšší výtlak (běžný - 4085 t).


Dvoutrupová ponorka měla mít jenom jednu hlavní parní turbínu s výkonem cca 40000 hp a jediným jaderným reaktorem s tekutým kovem primárního okruhu.


Měla na ní být umístěna záchranný plovoucím modul, do kterého se měla vejít kompletní posádka, stejně jako u Projektu 705.


Torpédovou výzbroj mělo tvořit 6 torpédomětů 533 mm se zásobou 18 torpéd.


V roce 1962 byly práce v SKB-143 na tomto projektu přerušeny.


Práce na tomto projektu byly pak obnoveny a pokračovaly v letech 1964 - 1965, tento projekt byl ale přejmenován na "Projekt 686".
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-705A-kod-NATO-t88203#327229Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-705-1040-t88203#327229Version : 0
Projekt 705A - pohled z boku


Všimněte si návaznosti horní části jak na původní věž, tak i na trup ponorky.
SSGN - Projekt 705A (kód NATO: -) - Ponorka Projekt 705A, pohled z boku

Ponorka Projekt 705A, pohled z boku
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-705A-kod-NATO-t88203#327230Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-705-1040-t88203#327230Version : 0
Projekt 705A - podélný řez ponorkou


1 - kontejnery s křídlatými raketami
2 - odolná komora se záchranným plovoucím modulem
3 - záložní torpéda
4 - torpédomety
5 - čelní anténa hydroakustického komplexu
6 - akumulátorové baterie
7 - obytný prostor posádky
8 - hlavní velitelské stanoviště
9 - úsek s kontejnery křídlatých raket
10 - jaderný reaktor a parogenerátor
11 - strojovna
SSGN - Projekt 705A (kód NATO: -) - Projekt 705A - podélný řez ponorkou

Projekt 705A - podélný řez ponorkou
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-705A-kod-NATO-t88203#327232Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-705-1040-t88203#327232Version : 0