Main Menu
User Menu

SSGN - Projekt 661 Ančar (kód NATO: Papa)

ПЛАРК - Проект 661 Анчар

     
Název:
Name:
Projekt 661 Ančar
Originální název:
Original Name:
Проект 661 Анчар
Kategorie:
Category:
ponorka s řízenými střelami s nukleárním pohonem
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
K-162 (K-222)
Posádka:
Crew:
75 (80?) osob, z toho / persons, from that
- 25 důstojníků / officers
- 50 (55?) ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
5179 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
8700 t
Délka:
Length:
106,4 m
Šířka:
Beam:
11,5 m
Ponor:
Draught:
7,8 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x jaderný reaktor VM-5M (2x 177,4 MW)
- 2x parní turbína GT-3A618 (2x 29828 kW)
- 2x třífázový elektrický generátor OK-3 (2x 2237.1 kW)
- 2x 152 stříbrozinkových akumulátorů SCM (SC-55)
Výkon:
Power:
2354800 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2x lodní šroub s pevnými lopatkami / 2x fixed-pitch screw
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
35.2 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
82.8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
1) km při rychlosti ? km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
2) km při rychlosti ? km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
400 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 10x křídlatá raketa P-70 (4K66) Ametist
- 4x přední torpédomet 533 mm
-- zásoba 12 torpéd 533 mm
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
SSSR
Poznámka:
Note:
- autonomnost: 70 dnů
- kód NATO: Papa
1) dosah na hladině neomezen
2) dosah pod hladinou omezen na 70 dnů
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Bellona - www.bellona.ru
Podvodnyje lodki Rossii - https://www.submarine.id.ru/sub.php?661
Istoria russkovo flota - russiaflot.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-661-Ancar-kod-NATO-Papa-t37498#351923Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-661-1040-1085-1095-1072-1088-t37498#351923Version : 0
SSGN Projekt 661 Ančar - dvoupohledový nákres / SSGN Project 611 Anchar - two-look drawing


V přední části jsou kryty odpalovacích šachet křídlatých raket P-70 Ametist
In the front section submersible ship is covers of shaft from cruise missiles P-70 Ametist

Zdroj: https://ruspodlodka.narod.ru/plark/661.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-661-Ancar-kod-NATO-Papa-t37498#351945Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-661-1040-1085-1095-1072-1088-t37498#351945Version : 0
SSGN Projekt 661 Ančar - průhledový nákres s popisem / SSGN Project 611 Anchar - view-through drawing with description

     
Číslo:
Number:
PopisDescriptionОписание
1lodní šroubscrew-propellerгребной винт
2pohon malého horizontálního kormidlatraction for big horizintal ruddersпривод малого горизонтального руля
3pohon velkých horizontálního kormidlatraction for little horizintal rudderпривод больших горизонтальных рулей
4Horní vertikální kormidloupper vertical rudderверхний вертикальный руль
5vertikální stabilizátorvertical stabilizerвертикальный стабилизатор
6signální bójkasignal sea markсигнальный буй
7místnost reverzních měničůroom for rebersin chargersпомещение обратимых преобразователей
8vstupní průlezaccess holeвходной люк
9autonomní turbogenerátorautonomous turbo-generatorавтономный турбогенератор
10hlavní rozvodný pultgeneral distribution deskглавный распределительный щит
11vodochemická laboratořwater-chemical laboratoryводохимическая лаборатория
12hlavní turbínageneral turbineглавный турбозубчатый агрегат
13manévrovací zařízenímanoeuvring equipmentманевровое устройство
14tlakové láhve plynu vysokého tlakupressure gas bottle for high pressure gasбаллоны газа высокого давления
15odvzdušňovačdeaeratorдеаэратор
16havarijní opravárenský průlezemergency repair holeаварийно-ремонтный люк
17tlakové láhve vzduchu vysokého tlakupressure gas bottle for high pressure airбаллоны воздуха высокого давления
18zábradlí věžetower banisterограждение рубки
19plovoucí záchraná kabinafloating emergency capsuleвсплывающая спасательная камера
20stálý průlezstanding holeпрочная рубка
21periskopperiscopeперископ
22anténa hydroakustického komplexu Rubínantenne for hydroacustic complex Rubinантенна гидроакустического комплекса "Рубин"
23centrální stanovištěcentral postцентральный пост
24jídelna posádkymess-roomстоловая команды
25klubovna posádkyclubroomкают-компания
26záložní torpédareserve torpedosзапасные торпеды
27vstupní průlezaccess holeвходной люк
28stanoviště řízení raket Ametistpost for missiles Ametist controlпост управления ракетным оружием "Аметист"
29otvor pro nakládání torpédhole for torpedos loadingторпедопогрузочный люк
30torpédometytorpedo tubesторпедные аппараты
31hlavní anténa hydroakustického komplexu Rubínmaster antenna from hydroacustic complex Rubinосновная антенна гидроакустического комплекса "Рубин"
32přístroj stanice hledání min Radian-1apparatus from mine-seeker station Radian-1 прибор станции миноискания "Радиан-1"
33anténa hydroakustického polštářeantenne from hydroacustic padантенна гидроакустического лага
34akukulátorovnaaccumulators rommаккумуляторная яма
35proviantní skladfood storeroomпровизионная кладовая
30nádrž rychlého ponořenífast dive tankцистерна быстрого погружения
37parogenerátorsteam generatorпарогенератор
38reaktorreactorреактор
39turbočerpadloturbo pumpтурбопитательный насос
40elektrokondenzační čerpadloelectro-condensing pumpэлектроконденсатный насос
41turbokompresorový chladicí agregátturbocompressor cooling aggregateтурбокомпрессорная холодильная машина
42elektricky poháněný kompresorelectrocompressorэлектрокомпрессор
43cisterna podélného sklonutank for longitudinal gradient дифферентах цистерна
44dolní vertikální kormidlodown vertical rudderнижний вертикальный рульZdroj: https://ruspodlodka.narod.ru/plark/661.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/SSGN-Projekt-661-Ancar-kod-NATO-Papa-t37498#351952Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1056-1050-1055-1088-1086-1077-1082-1090-661-1040-1085-1095-1072-1088-t37498#351952Version : 0