Main Menu
User Menu

SSBN - Jurij Dolgorukij (K-535)

Юрий Долгорукий (К-535)

     
Název:
Name:
Jurij Dolgorukij
Originální název:
Original Name:
Юрий Долгорукий
Kategorie:
Category:
raketonosná ponorka s nukleárním pohonem
Třída:
Class:
Projekt 955 Borej
Kódové označení:
Pennant Number:
K-535
Loděnice:
Builder:
Sevmash Severodvinsk (Севмаш Северодвинск)
Založení kýlu:
Laid Down:
02.11.1996
Spuštění na vodu:
Launched:
15.04.2007
Uvedení do služby:
Commissioned:
31.12.2009
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
-
Potopené lodě:
Sunk Ships:
-
Velitel:
Commander:
09.07.2003-DD.MM.RRRR - Miťkin K.B. (Митькин К.Б.) / Mitkin K.B. 1)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR - Širin V.V. (Ширин В.В.) / Shirin V.V. 2)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) - první posádka
2) - druhá posádka
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подводные_лодки_проекта_955_«Борей»
https://ship.bsu.by/main.asp?id=100932
https://submarine.id.ru/sub.php?955
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрий_Долгорукий_(АПЛ)
forums.airbase.ru
https://www.navy.ru/nowadays/strength/dolgoruky.htm
https://www.navy.ru/nowadays/strength/dolgoruky.htm
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
www.navy.ru
https://www.army.lv/?s=406&id=9750
https://en.rian.ru/russia/20081121/118453947.htm
rian.ru
https://army.lv/?s=1222&id=15693
https://www.sevmash.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#319757Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#319757Version : 0
Průběh služby SSBN Jurij Dolgorukij / Service course Yuryi Dolgorukyi


     
Datum:
Date:
Událost:
19.08.1995Ponorka zapsána do Seznamu plavidel Vojenského námořnictva RF pod jménem "Sankt Petěrburg" ("Санкт-Петербург")Submersible ship writen into List of the ships from Russian military naval under the name "Sanct Peterburgh"
01.05.1996Ponorka přejmenována na "Jurij Dolgorukij" ("Юрий Долгорукий")
02.11.1996Slavnostně založen kýl ponorky v závodu "Sevmaš" v Severodvinsku ("Севмаш, г. Северодвинск)
09.07.2003Zformovány První a Druhá posádka ponorky
15.04.2007Slavnostní spuštění na vodu
21.11.2008Spuštěn jaderný reaktor
21.11.2008Zahájeny zkoušky jaderného reaktoru
16.12.2008Ukončeny zkoušky jaderného reaktoru.
Výsledek: úspěšné.
18.03.2009Zahájena první etapa továrních zkoušek.
18.03.2009Zahájena první tovární plavební zkouška v Severodvinsku - první posádka, kapitán Miťkin
11.07.2009Ukončena první tovární plavební zkouška v Severodvinsku.
Výsledek: úspěšná.
19.07.2009Zahájena druhá tovární plavební zkouška v Severodvinsku - druhá posádka, kapitán Širin
03.08.2009Ukončena druhá tovární plavební zkouška v Severodvinsku.
Výsledek: úspěšné.
03.08.2009Ukončena první etapa továrních zkoušek.
Výsledek: úspěšná.
24.08.2009Slavnostní vysvěcení ponorky patriarchou Moskvy a celé Rusi Kyrilem.
DD.MM.2009Zahájena druhá etapa továrních zkoušek.
17.11.2009Ukončena druhá etapa továrních zkoušek.
Výsledek: úspěšná.
DD.MM.2010Zahájení plavebních zkoušek
21.07.2010Ukončeny plavební zkoušky
Výsledek: úspěšné
--
-

Pozn.FCH: tato tabulka bude průběžně s pokračujícím vývojem a činností ponorky postupně doplňována.
Poslední oprava tabulky / Last correction of this Table: 27.07.2010 - 14:14
URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#319760Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#319760Version : 0
Fotografie ze slavnostního spuštění na vodu


Fotografie ze slavnostního spuštění ponorky Jurij Dolgorukij na vodu v Severodvinsku 14.dubna 2007.
Fotografie jsou z webových stránek "Pilot Striži" pilot.strizhi.info
URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#319770Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#319770Version : 0
Štítek na ponorce Jurij Dolgorukij


Na boku věže ponorky Jurij Dolgorukij je připevněn štítek, na kterém je napsáno:


Российская Федерация
Ракетный подводный крейсер
Юрий Долгорукий
проект 955


Ruská Federace
Raketový podvodní křižník
Jurij Dolgorukij
projekt 955


Fotografie je převzata ze stránek Dmitrije Smirnova www.army.lv.
Její rozměr je, bohužel, malý, pokud se mně podaří sehnat lepší (nebo pokud jste na větší někdo narazili a pošlete mně ji), tak ji vyměním.

URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#319830Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#319830Version : 0
Vzhled a provedení pohonu ponorky Jurij Dolgorukij pomocí tzv. "vodometného motoru" (Pump-jet) je důsledně chráněn.
Totéž ale dělají i ostatní státy včetně USA.
URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#319771Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#319771Version : 0
Fotografie z první plavby - vyplutí z přístavu Severodvinsk a zahájení továrních plavebních zkoušek 18.března 2009
URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#319772Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#319772Version : 0
SSBN Jurij Dolgorukij v přístavu po návratu z testů 03.08.2009
SSBN Yuriy Dokgorukiy in the port by return fron tests 03.08.2009URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#351916Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#351916Version : 0
SSBN Jurij Dolgorukij - slavností vysvěcení ponorky dne 24.08.2009 patriarchou Moskvy a celé Rusi
SSBN Yuriy Dolgorukiy - ceremonial dedication submersible ship from Kirill - Patriarch Moscow and all Russia
Zleva doprava: Ja.N.Kalistratov (ředitel Sevmaš), Patriarcha Kiril, vice-admiral N.Maximov (Velitel severní flotily VMF RF)
From left: Ja.N.Kalistratov (Chief of Sevmash), Patriarch Kirill, vice-admiral N.Maximov (North fleeth chief)


Ředitel Sevmaš Ja.N.Kalistratov předává model ponorky patriarchovi Kirilovi.
Chief of Sevmash Kalistratov, Ja.N. gives SSBN model to patriarch Kirill.


Mše.
Celebration.


Nikolo-Korelskij monastýr - tady se konala slavnostní mše
Nikolo-Korelskiy Monaster - here proceed ceremonial celebration


URL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#351918Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#351918Version : 0
SSBN Jurij Dolgorukij při návratu z testů do přístavu Sevmaš v Severodvinsku 03.08.2009
SSBN Yuriy Dokgorukiy at return from tests 2010/11/17 to port Sevmash in SeverodvinskURL CZ: https://www.valka.cz/SSBN-Jurij-Dolgorukij-K-535-t86288#351919Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1070-1088-1080-1081-1044-1086-1083-1075-1086-1088-1091-1082-1080-1081-1050-535-t86288#351919Version : 0