Main Menu
User Menu

SA - Projekt 927 (kód NATO: -)

ПЛАО - Проект 927

     
Název:
Name:
Projekt 927
Originální název:
Original Name:
Проект 927
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Nerealizován - přerušen ve stádiu projektu
Not realized - interrupt in project stage
Posádka:
Crew:
100 osob, z toho / persons, from that
- ? důstojníků / officers
- ? ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
35000 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
? t
Délka:
Length:
190 m
Šířka:
Beam:
27 m
Ponor:
Draught:
10,5 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x jaderný reaktor, typ neurčen
- 2x parní turbína
Výkon:
Power:
? kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
? km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
40.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
? km při rychlosti ? km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
? km při rychlosti ? km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
400 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 6x torpédomet 533 mm (umístěny ve přední sekci)
-- zásoba 18 torpéd


- 6x PLRK Strela-2M
-- zásoba 36 raket
Vybavení:
Equipment:
Radioelektronické vybavení stejné jako u ponorek druhé a třetí generace.


Přepravovaný náklad:
- mazut - 8000 t
- nafta - 2000 t
- mazací olej - 300 t
- letecký petrolej - 1000 t
- pitná voda - 1000 t
- voda pro kotle - 400 t
- náhradní díly - 400 t
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- určení: nákladní ponorka
- kód NATO: žádný
- autonomnost 90 dnů
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/SA-Projekt-927-kod-NATO-t88179#327098Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1055-1051-1040-1054-1055-1088-1086-1077-1082-1090-927-t88179#327098Version : 0