Main Menu
User Menu

Ruská federace

Russian Federation

Российская Федерация

     
Název:
Name:
Ruská federace
Originální název:
Original Name:
Российская Федерация
Hlavní město:
Capital:
Moskva
Státní zřízení:
Government System:
federativní poloprezidentská republika
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Správní členění:
Administrative Structure:
8 federálních okruhů


Centrální federální okruh
Jižní federální okruh
Severozápadní federální okruh
Dálnovýchodní federální okruh
Sibiřský federální okruh
Uralský federální okruh
Povolžský federální okruh
Severokavkazský federální okruh
Úřední jazyky:
Official Languages:
Ruština
Jazyky autonomních oblastí a republik
Měna:
Currency:
Rubl
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Pozemní síly, námořnictvo, letectvo; výsadkové vojsko, raketové vojsko strategického určení a kosmické jednotky
Mezinárodní organizace:
International organizations:
APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (dialogue partner), BIS, BSEC, CBSS, CE, CERN (pozorovatel / observer), CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, G-20, G-8, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář / signatory), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel / observer), IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA (pozorovatel / observer), MIGA, MINURSO, MONUC, NAM (host / guest), NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD (accession state), OIC (pozorovatel / observer), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, SCO, UN, UN Security Council, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel / observer), ZC
Rozloha:
Area:
17128426 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
-
Nejnižší bod:
Lowest Point:
-
Klima:
Climate:
-
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Ázerbajdžán
Bělorusko
Čína
Estonsko
Finsko
Gruzie
Kazachstán
Severní Korea
Lotyšsko
Litva
Mongolsko
Norsko
Polsko
Ukrajina
Vznik:
Independence:
25.12.1991 Rozpadem SSSR
Počet obyvatel:
Population:
146544710 (2016)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
81,0% Rusové
3,7% Tataři
1,4% Ukrajinci
1,1% Bashkir
1,0% Chuvash
0,8% Čečenci
11,0% ostatní nebo nespecifikováno
(2010)
Náboženství:
Religions:
41% ruské ortodoxní
25% spirituální, ale ne věřící
13% ateisté
6,5% muslimové
24% ostatní
(2012)
ISO:
ISO:
RUS
Internetová doména:
Internet Country Code:
.ru
Časové pásmo:
Time Zone:
UTC+2 - UTC+12
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Russia
URL : https://www.valka.cz/Ruska-federace-t84234#565378Verze : 2
MOD
ISO
Štát
Obdobie
Zástava
Poznámka
Kód
RUS
Ruská federace
RUSSIAN FEDERATION
DD.MM.1721-DD.MM.1858

Ruské imperium
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif
-
-
DD.MM.1858-DD.MM.1883

Ruské imperium
https://www.valka.cz/images/flags/rus1.gif
-
-
DD.MM.1883-19.11.1914

Ruské imperium
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif
-
-
19.11.1914-14.09.1917

Ruské imperium
https://www.valka.cz/images/flags/rus2.gif
-
-
14.09.1917-10.07.1918

Ruská republika
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif
-
-
10.07.1918-30.12.1922

Ruská sovětská federativní socialistická republika
rus3.gif
-
Republika Dálného východu /
Far Eastern Republic

06.04.1920-15.11.1922

loutkový stát ve východním pohraničí sovětského ruska
rus4.gif
-
-
30.12.1922-26.12.1991

Svaz sovětských socialistických republik
https://www.valka.cz/images/flags/sov.gif
-
-
26.12.1991-

Ruská federace
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif
URL : https://www.valka.cz/Ruska-federace-t84234#383786Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Ruska-federace-t84234#644183Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku Ruskej federácie počas rozpadu ZSSR a jej ozbrojených síl:


12.06.1990 - Kongres ľudových poslancov RSFSR prijal deklaráciu o suverenite.


17.03.1991 - všezväzové referendum o zachovaní ZSSR. V Rusku sa na referende zúčastnilo 75,4% voličov (menej bolo už len v Azerbajdžane), z ktorých sa 71,3% vyslovilo za zachovanie obnoveného ZSSR.


12.06.1991 - prezidentské voľby v Rusku. Počas priamych volieb získal 57 % hlasov voličov Boris Jelcin a stal sa prvým prezidentom Ruskej federácie.


19.-21.08.1991 - pokus o štátny prevrat v Moskve, v rámci ktorého je 19.08.1991 vytvorený dočasný úrad Minisitra obrany RSFSR (zrušený09.09.1991) a zo strany Ruských úradov prebiehajúi pokusy vytvoriť Ruskú gardu


06.09.1991 - ZSSR oficiálne uznáva nezávislosť pobaltských republík. Všetky 3 republiky sa vzdávajú nárokov na Ozbrojené sily ZSSR dislokované na ich území s výnimkou časti Baltskej floty. Začína sapríprava na odsun síl a prostriedkov z územia pobaltských štátov.


06.11.1991 - nová štruktúra vlády Ruskej federácie, v rámci ktorej vzniká predpoklad na vytvorenie Ministertva obrany RSFSR


08.12.1991 - podpísanie Bielovežskej zmluvy (oficiálne Zmluva o založení Spoločenstva nezávislých štátov) najvyššími predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Bieloruska


21.12.1991 - Almatská deklarácia, ktorou sa za zakladajúcich členov SNŠ považujú aj zostávajúce štáty ZSSR s výnimkou Litvy, Lotyšska, Estónska a Gruzínska. Súčasťou tejto deklarácie je aj faktické odobratie právomoci najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl ZSSR z rúk prezidenta Gorbačova a udelenie týchto právomocí ministrovi obrany ZSSR maršálovi Šapošnikovovi


25.12.1991 - sovietsky prezident Michail Gorbačov podáva demisiu


26.12.1991 - deklarácia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorou je ZSSR oficiálne rozpustené


30.12.1991 - zasadanie predstaviteľov SNŠ v Minsku, kde sa rozhodlo o transformácii Ministerstva obrany ZSSR a Ozbrojených síl ZSSR na Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl SNŠ a Spoločné ozbrojené sily SNŠ


14.02.1992 - podpísanie vykonávacích dohôd medzi členskými štátmi SNŠ o vytvorení Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Tento postup mal umožniť postupné rozdelenie Ozbrojených síl ZSSR medzi jednotlivé štáty tak, aby v prechodnom období bolo zabezpečené jednotné velenie a tiež ochrana vonkajších hraníc SNŠ. Z členskýh štátov SNŠ tieto dohody nepodpísala Ukrajina a Moldavsko, čím reálne ministerstvá obrany oboch krajín prevzali kontrolu nad všetkými súčasťami Sovietskych ozbrojených síl dislokovaných na jej území. Voči tomuto postupu sa vyhranila Ruská federácia, ktorá si robila nároky na niektoré zložky dislokované na tomto území ako napr. časť síl Čiernomorskej flotily, či súčasti strategického letectva. Najväčšie problémy sa prejavili práve v Čiernomorskej flotile, kde niekoľkokrát vypukli otovorené roztržky medzi proruskou a proukrajinskou časťou posádok. Situácia sa čiastočne ukľudnila po podpise Rusko-Ukrajinskej dohody o spoločnom riadení flotily až do konečného rozhodnutia o jej rozdelení. Situácia sa vyhranila aj v Moldavsku, kde časť síl 14. gardovej armády odmietli prejsť pod jurisdikciu Moldavského ministerstva obrany.


16.03.1992 - dekrétom prezidenta Borisa Jelcina boli vytvorené Ozbrojené sily Ruskej federácie v podriadenosti Hlavného veliteľstva Ozbrojených síl SNŠ. Rovnakým dekrétom bolo vytvorené aj Ministerstvo obrany Ruskej federácie na čele s prezidentom. Do Ruských ozbrojených síl sa postupne zaraďujú nie len útvary a zväzky na území Ruskej federácie, ale aj jednotky dislokované v Pobaltí, časť jednotiek v Zakaukazsku a všetky jednotky mimo územia bývalého ZSSR (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Českoslovenko).


01.04.1992 - rozkazom ruského prezidenta Borisa Jeľcina č. 320 boli útvary dislokované na území Moldavskej republiky, ktoré sa odmietli podriadiť moldavského Ministerstvu obrany prevzaté do Ruskej jurisdikcie. Podľa dohovoru medzi Ruskom a Moldavskom boli následne objekty a útvary dislokované mimo Podnesterskej moldavskej republiky odovzdané do podriadenosti moldavského Ministerstva obrany.


07.05.1992 - dekrétom prezidenta Borisa Jelcina prevzala Ruská federácia kontrolu na Ozbrojenými silami Ruskej federácie a ich hlavným veliteľom sa stal ruský prezident.


15.05.1992 - počas rokovaní v Taškente je predstaviteľmi Arménska, Uzbekistanu, Kirgizska, Ruska, Kazachstanu a Tadžikistanu podpíaná Zmluva o kolektívnej bezpečnosti a zároveň sa rozdelili posledné útvary a zväzky dislokované v republikách Strednej Ázie.


29.05.1992 - v dôsledku ozbrojeného konfliktu prebiehajúceho na území Tadžickej republiky sa pozastavuje proces odovzdávania formácií Spoločných ozbrojených síl SNŠ dislokovaných na území Tadžikistanu do podriadenosti miestnych orgánov s výnimkou časti jednotiek PVO, ktoré prechádzajú do podriadenosti Uzbekistanu. Tadžická vláda má pod svojou kontrolu len jednotky domobrany, samostatný mechanizovaný pluk CO a niektoré útvary Vojsk ministerstva vnútra ZSSR.


09.09.1992 - ruský prezident vydáva nariadenie na základe ktorého prechádzajú zväzky a útvary bývalých sovietskych ozbrojenyćh síl dislokované na území Tadžikistanu pod jurisdikciu Ruskej federácie z dôvodu pretrvávajúceho konfliktu v krajine (rozkaz je realizovaný nariadením Ministra obrany Ruskej federácie zo dňa 22.09.1992)


28.05.1997 - podpísaná medzištátna zmluva Ruskou federáciou a Ukrajinou o rozdelení Čiernomorskej flotily.Zdroj: archív autora
cis.minsk.by
ru.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Yeltsin
ru.wikipedia.org
pravo.gov.ru
URL : https://www.valka.cz/Ruska-federace-t84234#684277Verze : 8
MOD