Main Menu
User Menu

Rumburk

okr. Děčín

     
Název:
Name:
Rumburk
Originální název:
Original Name:
Rumburk
Další názvy:
Other Names:
Rumburg
Romjbor
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Děčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°57'06.00"N 14°33'26.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Rumburk 1-Rumburk
Rumburk 2-Horní Jindřichov (Oberhennersdorf)
Rumburk 3-Dolní Křečany (Niederehrenberg)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1298
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Loreta - Kaple Panny Marie
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Jana Křtitele
Hřbitovní kaple
Křížová cesta
Zámek Rumburk
Budova rumburského gymnázia
Venkovské usedlosti ve Šmilovského ulici
Pomník Rumburské vzpoury
Morový sloup na náměstí
Morový sloup
Domy na náměstí s podloubím
Šmilovského ulice (tzv. Ulička zvědavých)
Rozhledna Dymník
Městské muzeum
Dům kultury Střelnice
Muzea:
Museums:
Městské vlastivědné muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Benteler
Vlajka:
Banner:

Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
21.05.1918 zde proběhla tzv. Rumburská vzpoura, deset jejich představitelů bylo popraveno.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk
URL : https://www.valka.cz/Rumburk-t45111#545074Verze : 3
Rumburk (Rumburg)
(okr. Děčín)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 10 466 obyvatel (z toho 799 osob národnosti československé, 62 osob národnosti maďarské, 9 286 osob národnosti německé a 14 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920. Zrušena v únoru 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 44


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Rumburk-t45111#176429Verze : 0
Náměstí Lužické
Rumburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Rumburk - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rumburk-t45111#599530Verze : 1
Náměstí Dobrovského
Rumburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Rumburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Rumburk - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rumburk-t45111#599531Verze : 0