Main Menu
User Menu

Rozvědka

ROZVĚDKA20.2.1945


U Rabštejnské Lhoty u Chrudimi byla ze SSSR vysazena devítičlenná skupina ROZVĚDKA. Velitelem byl por. Rudé armády Krylov, členem byl i československý občan, radista, lesník Dimitrij Pičkar (9.10.1914). Úkolem skupiny bylo organizovat a provádět výzvědnou činnost vševojskového charakteru, diverzi, sabotáže a partyzánským bojem rušit německý týl. Vystrojena v civilních oděvech, standardně vyzbrojena, bez falešných dokladů měla působit v prostoru Kolín - Pardubice - Česká Třebová - Vysoké Mýto Choceň. Seskok skupiny byl pozorován, proto padáky nebyly zakopávány. Parašutisté se během 20 minut shromáždili kolem velitele a zahájili usilovným pochodem přesun z doskokové plochy. Nesli jednoho ze svých mužů, který při seskoku utrpěl zranění nohy. Těžiště bojové činnosti skupiny spočívalo ve výzvědném zpravodajství vševojskového charakteru. Zvláštní zájem byl na zjišťování letišť, skladů pohonných hmot a výrobě součástek V-1. Byla též sledována doprava vojenských transportů na železniční trati Praha - Kolín - Pardubice - Česká Třebová v obou směrech. Skupina pracovala z lesních úkrytů a spojení na informátory udržovala s pomocí mrtvých schránek. Z příkazu štábu 1. UF byl Pičkar 20. dubna 1945 vyjmut z podřízenosti velitele skupiny a vyslán na plnění samostatného úkolu do Prahy. Byly mu pro tento úkol obstarány falešné doklady. S rádiovou stanicí SEVER BIS P II se přesunul do Prahy a 24.4.1945 zahájil vysílání z bytu Josefa Pokorného, Michelská 472, Praha XIX. Zde pro něho pracovalo dalším 7 informátorů. V tomto vysílacím místě byl vypátrán a 2.5.1945 zatčen gestapem, při výsleších krutě týrán (třikrát prostřelena kolena) a vězněn na Pankráci do konce války.
URL : https://www.valka.cz/Rozvedka-t46279#180215Verze : 0