Main Menu
User Menu

Roblička II.

ROBLIČKA II.20.2.1945


U obce Žerotice u Znojma byl ze SSSR vysazen Vendelín Roblička. Jako zpravodaj GRU měl za pomoci přátel z Brna přesídlit do Prahy a zde vybudovat zpravodajskou rezidenturu. Robličkovi se podařilo uniknout z místa seskoku a ukrýt se v lese vzdáleném asi 3 km, kde se setkal se dvěma členy skupiny PAVEL. Protože směřovali na Brněnsko, postupovali společně, vedeni Robličkou, až do prostoru Dukovany, odkud se Roblička hlásil své ústředně rádiovým spojením, navázaným skupinou PAVEL. Společný postup pokračoval přes Oslavany do lesů 10 km západně Brna, kde se Roblička oddělil od skupiny PAVEL a pokračoval dále sám. Vyřadil z provozu jednu z rádiových stanic, zakopal ji a pronikl do Brna. S pomocí Jana Goleše si zde nechal opravit své falešné doklady, vyzvedl ze skrýše operační peníze a poté se přemístil do Prahy, k rodině Müllerových v Bráníku, Zelinářská ulice. Vydával se za dělníka, vracejícího se z pracovního nasazení v Německu, kde byl jeho podnik vybombardován a on poslán domů. Policejně se přihlásil, dostal kmenový list, tabačenku, potravinové lístky a šatenku, také zaměstnání dělníka u stavební fy. PROKŮPEK, Praha - Vyšehrad, později i podnájem na Vinohradech, Americká č. 44. Zde ukryl druhou rádiovou stanici, o které zjistil, že je poškozena a zahájil budování zpravodajské sítě. Pro spolupráci získal Josefa Přibyla a s jeho pomocí manžele Černíkovi v Hradci Králové. Protože neměl rádiové spojení s centrálou, poslal se zprávami přes frontu jako kurýra právě Přibyla. Na Hradecku navázal spolupráci se skupinou sovětských zajatců v naději, že využije jejich případného rádiového spojení. V této situaci jej zastihlo 5. května 1945 povstání v Praze. Nemusel již dbát extrémních bezpečnostních opatření a svoji přítomnost tajit, postavil zdvojenou anténu a podařilo se mu navázat spojení s Moskvou, Vyslal několik situačních zpráv o vývoji událostí ve městě. Po vstupu Rudé armády do města se přihlásil na sovětském velitelství, odevzdal NKVD rádiovou stanici a sám byl odvezen na štáb Rybalkovy armády do Unhoště, odtud do Kladna na velitelství 1. UF, dále do Budapešti, Szombothely a Badenu u Vídně, kde byl vyslýchán a současně působil jako tlumočník. 28. července 1945 jej Rudá armáda propustila ze svých služeb s odměnou 2000 Kčs a rádiovým přijímačem.
URL : https://www.valka.cz/Roblicka-II-t46276#180212Verze : 0