Main Menu
User Menu

Roblička I.

ROBLIČKA I.7.7.1944


U obce Grygov nedaleko Olomouce byl ze SSSR vysazen účetní Vendelín Roblička – „Emil Benda“ (13.10.1921). Pocházel ze smíšené česko - německé rodiny ve Znojmě. V roce 1940 jej německá armáda mobilizovala k pozemním jednotkám letectva a o rok později vyslala na východní frontu, kde působil v hodnosti vrchního svobodníka jako zásobovací poddůstojník na letecké základně v Sešči u Brjanska. Zde byl získán Annou Morozovovou pro zpravodajskou spolupráci. Za nadržování sovětským zajatcům byl potrestán pobytem v kárné jednotce z níž uprchl k partyzánům a po příchodu fronty byl ponechán ve službách Rudé armády jako tlumočník na štábu Západního frontu. Odtud byl vyžádán GRU do Moskvy a zde připraven k vysazení. Absolvoval školu strategické rozvědky (historie vojenského zpravodajství a špionáže, topografie, rádiový a spojovací výcvik, šifrování, boj z blízka, vytváření agenturních organizací a získávání zpráv, střelba a padákový výcvik) a byla mu propůjčena důstojnická hodnost. S pomocí svých styků a známostí v Brně se měl legalizovat, vybudovat zpravodajskou rezidenturu a získávat zprávy o vojenské a politické situaci, předávat je v rádiových depeších GRU a plnit další úkoly dle jejího rozhodnutí. Do akce byl vybaven civilním oděvem, falešnými doklady, dvěma rádiovými komplety TENSOR a SEVER, pistolí FN 7,65 mm se 100 náboji, hodinkami, kompasem, dýkou, mapou, zásobou stravy na tři dny a pozoruhodnou finanční částkou (1,5 mil. protektorátních korun, 50 000 RM a 1000 US dolarů v bankovkách). Po seskoku se brzy zorientoval, vyřadil z činnosti a zakopal radiostanici SEVER a z nádraží Blatec odjel vlakem přes Prostějov do Brna. Zde našel úkryt v bytě svého předválečného známého, Jana Goleše, bývalého rotmistra, v Kounicově ulici a policejně se přihlásil. Při pokusu o navázání rádiového spojení zjistil poruchu vysílací stanice, kterou nebylo možno opravit. Opatřil plán Brna, zakreslil do něho objekty vojenské a válečné důležitosti, sídla německých úřadů, shromáždil formuláře různých potvrzení, úředních dokumentů, přihlášek k zásobování, potravinových a kmenových listů a rozhodl se k návratu přes frontu, když před tím, v lese u Žabovřesk, zakopal operační peníze a poškozenou vysílací stanici. Prošel 600 km obsazeným územím Polska po trase Hrušov - Bohumín - Kraków - Zaklyczino - Jawornik Polski, kde navázal kontakt s polskou partyzánskou skupinou, která jej převedla až do oblasti Przemyszlu, kde přešel německou frontu k Rudé armádě. Po putování po štábech vyšších jednotek byl odeslán do Moskvy, kde podal obšírnou zprávu o situaci v Brně a své činnosti.
URL : https://www.valka.cz/Roblicka-I-t46123#179838Verze : 0