Main Menu
User Menu

Rexpoede

vojnový cintorín z druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Rexpoede
Originální název:
Original Name:
Communal Cemetery
Obec:
Municipality:
Rexpoede
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
30
Počet pohřbených:
Number of Burials:
30
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
28
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Britské spoločenstvo
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Rexpoede-t166047#500299Verze : 0
MOD