Main Menu
User Menu

Republika Kazachstán (Kazachstán)

Republic of Kazakhstan (Kazakhstan)

Kazašská republika (Kazachstan)

Қазақстан Республикасы (Қазақстан)

Český název:
Czech name:
Kazachstán
Originální název:
Original name:
Қазақстан Республикасы
Anglický název:
English name:
Kazakhstan
Hlavní město:
Capital:
Astana1)
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
14 provincií a 3 města / 14 provinces and 3 cities
Úřední jazyk:
Languages:
kazaština / Kazakh
Měna:
Currency:
tenge (KZT) / tenge
Ozbrojené složky:
Military branches:
Pozemní síly, Námořnictvo, Letectvo a protivzdušná obrana, Republikánská garda / Ground Forces, Naval Force, Air and Air Defense Forces, Republican Guard
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ADB, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, ECO, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM (pozorovatel / observer), NSG, OAS (pozorovatel / observer), OIC, OPCW, OSCE, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel / observer)
Rozloha:
Area :
(km2)
2 717 300
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) (6 995 m)
nejnižší bod / lowest point - Vpadina Kaundy (-132 m)
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
střední Asie / Central Asia
Sousední státy:
Neighbours:
Čína, Kyrgystán, Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán / China, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan
Vznik:
Independence:
16.12.1991
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 15 399 437
Národnostní složení:
Ethnic groups :
53,4% Kazaši / Kazakh
30% Rusové / Russian
3,7% Ukrajinci / Ukrainian
2,5% Uzbeci / Uzbek
2,4% Němci / German
1,7% Tataři / Tatar
1,4% Uygur
4,9% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
47% muslimové / Muslim
44% ruští ortodoxní / Russian Orthodox
2% protestanti / Protestant
7% ostatní / other
ISO: KAZ
Internetová doména:
Internet country code :
.kz
Časové pásmo :
Time zone :
+5/+6
Poznámka:
Note:
1) od 20.03.2019 do 16.09.2022 Nur-Sultan / from 20.03.2019 to 16.09.2022 Nur-Sultan
URL : https://www.valka.cz/Republika-Kazachstan-Kazachstan-t84557#310866Verze : 1
Státní útvary Datum Událost

17.5.1953 Narodil se ? Kassym-Žomart Tokajev (president Kazachstánu)


16.12.1991 Vyhlásenie nezávislosti Kazašskej republiky.

26.12.1991 Soviet republík Najvyššieho sovietu ZSSR prijal deklaráciu č. 142-N (142-Н), ktorá oficiálne uznáva rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva. Tým fakticky zaniká Zväz sovietskych socialistických republík.
URL : https://www.valka.cz/Republika-Kazachstan-Kazachstan-t84557#687954Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku Kazašskej republiky a jej ozbrojených síl počas rozpadu ZSSR:


17.03.1991 - všezväzové referendum o zachovaní ZSSR. V Kazachstane sa na referende zúčastnilo 88,2% voličov, z ktorých sa 94,1% vyslovilo za zachovanie obnoveného ZSSR.


19.-21.08.1991 - pokus o štátny prevrat v Moskve.


08.12.1991 - podpísanie Bielovežskej zmluvy (oficiálne Zmluva o založení Spoločenstva nezávislých štátov) najvyššími predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Bieloruska.


16.12.1991 - vyhlásenie nezávislosti Kazašskej republiky.


21.12.1991 - Almatská deklarácia, ktorou sa za zakladajúcich členov SNŠ považujú aj zostávajúce štáty ZSSR s výnimkou Litvy, Lotyšska, Estónska a Gruzínska. Súčasťou tejto deklarácie je aj faktické odobratie právomoci najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl ZSSR z rúk prezidenta Gorbačova a udelenie týchto právomocí ministrovi obrany ZSSR maršálovi Šapošnikovovi.


25.12.1991 - sovietsky prezident Michail Gorbačov podáva demisiu.


26.12.1991 - deklarácia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorou je ZSSR oficiálne rozpustené


30.12.1991 - zasadanie predstaviteľov SNŠ v Minsku, kde sa rozhodlo o transformácii Ministerstva obrany ZSSR a Ozbrojených síl ZSSR na Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl SNŠ a Spoločné ozbrojené sily SNŠ.


14.02.1992 - podpísanie vykonávacích dohôd medzi členskými štátmi SNŠ o vytvorení Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Tento postup mal umožniť postupné rozdelenie Ozbrojených síl ZSSR medzi jednotlivé štáty tak, aby v prechodnom období bolo zabezpečené jednotné velenie a tiež ochrana vonkajších hraníc SNŠ. Z členskýh štátov SNŠ tieto dohody nepodpísala Ukrajina a Moldavsko.


07.05.1992 - na rusko-kazašských rokovaniach v Alma-Ate bola uzatvorená dohoda, na základe ktorej prevzal Kazachstan do svojej podriadenosti všetky útvary Turkestanského vojenského okruhu dislokované na území republiky. Kazašský prezident podpśal dekrét, ktorým boli zriadené Ozbrojené sily Kazašskej republiky a Štátny výbor pre obranu bol transformovaný na Ministerstvo obrany.


15.05.1992 - počas rokovaní v Taškkente je predstaviteľmi Arménska, Uzbekistanu, Kirgizska, Ruska, Kazachstanu a Tadžikistanu podpíaná Zmluva o kolektívnej bezpečnosti a zároveň sa rozdelili posledné útvary a zväzky dislokované v republikách Strednej Ázie.
Zdroj: ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Republika-Kazachstan-Kazachstan-t84557#687960Verze : 5
MOD