Main Menu
User Menu

"Repatriační" akce NKVD za a po 2. sv. válce

"Repatriace" začala honbou na ruské emigranty v Paříži hned v roce 1944. "Nikdo nám neunikne!" zněl vzkaz vyvolaný touto "repatriací", taktéž domluvenou a schválenou na Jaltě. Násilná repatriace se měla vztahovat na ty, kdož oblékli německou uniformu, kdož na základě důvěryhodných informací kolaborovali a na všechny příslušníky sovětských ozbrojených sil, nepropuštěné po 22. červnu 1941 ze služby sovětskými armádními orgány (byli do ní ovšem zahrnuti i ruští emigranti a jejich děti).
Všechny západní mocnosti na "repatriaci" spolupracovali, byť se ani jim sovětští důstojníci netajili s tím, že většinu repatriovaných stihne brzy kulka. Prvé transporty z francouzských přístavů do Murmanska, ještě koncem roku 1944. stihla hned v přístavu a ještě před očima spojeneckých posádek. Ve Francii si NKVD dokonce zřídilo vlastní koncentrák Beauregard, a Francouzům trvalo plné dva roky, než konečně udělali na tábor policejní nájezd a zavřeli ho. Přesně ty dva roky, do května 1947, po které byla FKS (francouzská komunistická strana) ve vládě. Teprve potom, co o poměrech v táboře proskočily zprávy na veřejnost a situace už byla vzhledem k veřejnému mínění neúnosná.
Jinak si západní mocnosti touto cestou přály zajistit budoucí sovětskou spolupráci v Evropě. Hlášení důstojníků britského loďstva, kteří byli svědky poprav hned na přístavních molech v Murmansku a Oděse, nerušila labouristickou vůli ke spolupráci jen nepatrně.
Dva a čtvrt milionu osob bylo násilně repatriováno z Evropy do rukou NKVD. Soudily je zvláštní "trojky", a to nikoli jednoklivě, ale ve skupinách. Naprostou většinou byli tito lidé obviněni z velezrady a podle plánu jich bylo 20% odsuzováno k smrti nebo pětadvaceti letům, dalších 20% obdrželo mezi pěti až deseti lety, 10% bylo vysídleno nejméně na šest let do odlehlých končin Sibiře a Střední Asie, 15-20% se jich pokusilo znovu uprchnout a bylo zavražděno, nebo se jim útěk podařil. Nepatrnému zbytku bylo povoleno vrátit se domů.
Oficiální údaje SSSR z ledna 1951 oznamují počet 5 457 856 repatriovaných osob k tomuto datu.


Pramen:
Jan Beneš 2004: Čas voněl snem - Stručný přehled dějin VKS(b)
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#120036Verze : 0
MOD
21.5.1945 uzavřel velitel 5. britského sboru sir Ch. Keightley dohodu s představiteli sovětského NKVD (skupina SMERŠ) při štábu maršála Tolbuchina, který obsadil část Rakouska, o vydání všech kozáků sovětským vojskům. Pod záminkou "konference" o posouzení společných akcí proti bolševikům s polním maršálem Alexandrem bylo z lienzského tábora odvezeno 2146 kozáckých velitelů, z toho 12 generálů, do města Judenburg, kde na hranici sovětské okupační zóny na mostě přes řeku Mur byli předáni sovětským jednotkám. Část kozáckých velitelů byla na místě postřílena, část odvezena na Sibiř do gulagů. S hlavními představiteli kozáckého vojska byl zorganizován v Moskvě soud a 17. ledna 1947 byli všichni na základě vynesených rozsudků popraveni. Tragický osud většiny kozáků a jejich rodin se dovršil 31. května 1945, kdy styčný důstojník britské okupační správy mjr. Davis oznámil v táboře, že všichni budou vydáni sovětským orgánům a odsunuti do sovětské okupační zóny. 1. června 1945 byl tábor Pegetz obklíčen jednotkami palestinské brigády 8. britské armády. Tato brigáda byla zřízena na území Palestiny z vojáků židovského původu, kteří zde byli použiti jako odplata za činnost kozáků při pronásledování Židů na území SSSR. Zvěrským násilím, přes zoufalý odpor bezbranných lidí, pomocí tyčí, bodáků a střelných zbraní byli kozáci, ženy, děti a starci, většinou zranění nebo v bezvědomí, naházeni na nákladní auta a odváženi k nákladnímu vlaku. Dělo se tak během pravoslavné bohoslužby pod širým nebem, kterou sloužili kozáčtí duchovní. Aby unikli nespravedlivému vydání do sovětských rukou, zabíjeli otcové své rodiny, zoufalé ženy se vrhaly s přivázanými dětmi k tělu do řeky Drávy, muži si podřezávali hrdla nebo si lehali pod pásy britských tanků. Na ty, kterým se podařil útěk do lesů, byli pořádány štvanice za účasti místních Rakušanů. Přeživší účastníci násilného vyklizení tábora vypovídali, že mnoho mužů v britských uniformách používalo ruský žargon. Je to vysvětlitelné, vždyť v Palestině bylo mnoho emigrantů z SSSR, kteří bojovali v řadách britských jednotek. V místě tragických událostí byl později zřízen hřbitov obětí, kde se v památných dnech setkávají přímí účastníci, potomci obětí a příslušníci ruské emigrace z celého světa.
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#135384Verze : 0
O repatriáciách pojednáva N. Tolstoj vo svojej knihe "Obete Jalty", ďalej N. N. Krasnov : "Nezabudnuteľné", to čo sa kozákov týka.
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#135394Verze : 0
"The last secret: The delivery to Stalin of over two million Russians by Britain and the United States"
Nicholas William Bethell
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#167557Verze : 0
O tuto poroblematiku se moc nezajímám - zavadil jsem o ni jen okrajově. Zajímám se totiž o čsl. legia a občanskou válku v Ruska a obětmi Směrše po válce nebyli jen ti co proti SSSR bojovali ve ww2, ale také ti co bojovali v občanské válce (např. gen. Vojcechovský byl odvlečen z Prahy a zahynul v GULAGu, nebo gen. Chanžin byl zatčen po obsazení Mandžuska v Dairenu/Dalianu a odseděl si 10+5...měl štěstí a přežil to)


Ale proč to píšu - je tady zmínka s Směrši.
19/4/1943 vznikly hned tři SMĚRŠe:
Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР
Hlavní správa kontrarozvědky SMĚRŠ lid. komis. obrany SSSR
Управление контрразведки "СМЕРШ" НКВМФ СССР
Správa kontrarozvědky SMĚRŠ lid. kom. voen. morskovo flota SSSR
a
отдел контрразведки "СМЕРШ" НКВД СССР
oddíl kontrarozvědky SMĚRŠ NKVD SSSR


Předpokládám (ale nevím to-jestli to někdo ví na 100 procent ať to potvrdí), že tyto věci se děly v režii toho "třetího" SMĚRŠe
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#167654Verze : 0
Tragický osud většiny kozáků a jejich rodin se dovršil 31. května 1945, kdy styčný důstojník britské okupační správy mjr. Davis oznámil v táboře, že všichni budou vydáni sovětským orgánům a odsunuti do sovětské okupační zóny. 1. června 1945 byl tábor Pegetz obklíčen jednotkami palestinské brigády 8. britské armády. Tato brigáda byla zřízena na území Palestiny z vojáků židovského původu, kteří zde byli použiti jako odplata za činnost kozáků při pronásledování Židů na území SSSR. Zvěrským násilím, přes zoufalý odpor bezbranných lidí, pomocí tyčí, bodáků a střelných zbraní byli kozáci, ženy, děti a starci, většinou zranění nebo v bezvědomí, naházeni na nákladní auta a odváženi k nákladnímu vlaku. Dělo se tak během pravoslavné bohoslužby pod širým nebem, kterou sloužili kozáčtí duchovní. Aby unikli nespravedlivému vydání do sovětských rukou, zabíjeli otcové své rodiny, zoufalé ženy se vrhaly s přivázanými dětmi k tělu do řeky Drávy, muži si podřezávali hrdla nebo si lehali pod pásy britských tanků. Na ty, kterým se podařil útěk do lesů, byli pořádány štvanice za účasti místních Rakušanů. Přeživší účastníci násilného vyklizení tábora vypovídali, že mnoho mužů v britských uniformách používalo ruský žargon. Je to vysvětlitelné, vždyť v Palestině bylo mnoho emigrantů z SSSR, kteří bojovali v řadách britských jednotek. V místě tragických událostí byl později zřízen hřbitov obětí, kde se v památných dnech setkávají přímí účastníci, potomci obětí a příslušníci ruské emigrace z celého světa.


právě o této události byl rozsáhlejší článek v brožovaném dvouměsíčníků Přísně tajné, díl si ale nevzpomenu
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#253064Verze : 0
Vážení kolegové,
došlo k rozdělení zde vedené rozpravy na část faktografickou a nefaktografickou. Několik příspěvků bylo vyjmuto a přesunuto na adresu: Diskuse o úloze NKVD při páchání zločinů za DSV.
URL : https://www.valka.cz/Repatriacni-akce-NKVD-za-a-po-2-sv-valce-t33170#277814Verze : 0
MOD