Main Menu
User Menu

Rakúsko-uhorské delostrelecké batérie v Turecku

Už pred vojnou pracovala v Turecku rakúska vojenská misia pod velením c. a k. vojenského zmocnenca generálmajora Josepha Pomiankowského. Skutočná vojenská spolupráca medzi podunajskou monarchiou a Tureckom však mohla začať až po porážke Srbska koncom októbra 1915. Už 22. októbra 1915 vyplávala z Viedne po Dunaji vojenská inštruktážna skupina, tvorená 4 dôstojníkmi a 80 vojakmi. Transportnú loď chránili počas plavby po Dunaji monitory SMS Körös a SMS Sava. V decembri 1915 boli do Turecka dopravené 24cm motorizovaná batéria mažairov č. 9 a 15cm rakúska húfnicová batéria č. 36 (veliteľ kpt. Karl Manouschek), vyčlenené zo 7. pluku pevnostného delostrelectva. Obidve batérie boli okamžite nasadené na Galipoli. Paľba rakúsko-uhorských diel na tomto bojisku I. svetovej vojny začala na Štedrý večer 1915. Po evakuácii dohodových jednotiek z Galipolského polostrova pôsobila 15cm húfnicová batéria pri obrane pobrežia a 13. mája 1916 sa jej podarilo pri Smyrne potopiť britský monitor M-30. Aj druhá, Manouschkova batéria bola používaná pri obrane pobrežia.


JAROŠ K.: Z turecké armády do britského zajetí. Paseka, Praha a Litomyšl 1995. ISBN 80-7185-036-5
URL : https://www.valka.cz/Rakusko-uhorske-delostrelecke-baterie-v-Turecku-t57642#208329Verze : 0