Main Menu
User Menu

Rádiový prevádzač

Prevádzače (retranslátory).
Ide o špeciálne komplexy prijímača a vysielača pracujúce v duplexnom režime bez obsluhy. V súčasnosti sa vo vojenských podmienkach často využívajú mobilné prevádzače zriaďované podľa potreby. Umiestňujú sa najčastejšie na vyvýšených bodoch, ale aj na obežných dráhach, s cieľom umožniť komunikáciu staniciam ktoré medzi sebou inak nemôžu nadviazať spojenie. Najčastejšie je prístup do nich chránený metódou selektívneho volania subtónmi, prípadne tzv. otváracím tónom. Sú využívané tak profesionálnymi službami, ako aj rádioamatérmi.


Zdroj: Bezdrôtová komunikácia (som autorom)
URL : https://www.valka.cz/Radiovy-prevadzac-t85826#317401Verze : 0
MOD