Main Menu
User Menu

Řád hvězdy Afriky

Order of the Star of Africa

     
Název:
Name:
Řád hvězdy Afriky
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637246Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Afriky - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637248Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Afriky - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637250Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Afriky - komandér
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637251Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Afriky - důstojník
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637252Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Afriky - rytíř
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637253Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Afriky - velkokříž
Order of the Star of Africa - Grandcross
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
23.11.1961 Mountbatten, Filip
DD.MM.1962 -, Alžběta II.
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637254Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Afriky - velkodůstojník
Order of the Star of Africa - Grandofficer
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637255Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Afriky - komandér
Order of the Star of Africa - Commander
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Davis, Benjamin Oliver
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637256Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Afriky - důstojník
Order of the Star of Africa - officer
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637257Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Afriky - rytíř
Order of the Star of Africa - Knight
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Afriky-t229435#637258Verze : 0
MOD