Main Menu
User Menu

Řád Omara Torrijose Herrery [1982]

Order of Omar Torrijos Herrera

Orden de Omar Torrijos Herrera

     
Název:
Name:
Řád Omara Torrijose Herrery
Název v originále:
Original Name:
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.12.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Civilní skupina:
speciální velkokříž
velkokříž
správce s hvězdou
komandér


Vojenská skupina:
důstojnický velkokříž
velký stříbrný kříž
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649462Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Omara Torrijose Herrery - speciální velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.12.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649463Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Omara Torrijose Herrery - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.12.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649474Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Omara Torrijose Herrery - správce s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.12.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649475Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Omara Torrijose Herrery - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.12.1982
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649476Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Omara Torrijose Herrery - speciální velkokříž
Order of Omar Torrijos Herrera - Extraordinary Grand Cross
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
05.01.2009 Castro, Fidel
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649477Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Omara Torrijose Herrery - velkokříž
Order of Omar Torrijos Herrera - Grandcross
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649478Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Omara Torrijose Herrery - správce s hvězdou
Order of Omar Torrijos Herrera - Trustee with Star
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649479Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Omara Torrijose Herrery - komandér
Order of Omar Torrijos Herrera - Commander
Orden de Omar Torrijos Herrera
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Omara-Torrijose-Herrery-1982-t235107#649480Verze : 0
MOD