Main Menu
User Menu

Řád Francisca Morazána

Order of Francisco Morazán

Orden de Francisco Morazán

     
Název:
Name:
Řád Francisca Morazána
Název v originále:
Original Name:
Orden de Francisco Morazán
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.03.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž se zlatou hvězdou
velkokříž se stříbrnou hvězdou
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#622198Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Francisca Morazána - velkokříž se stříbrnou hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Orden de Francisco Morazán - Gran Cruz, Placa de Plata
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.03.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#622199Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Francisca Morazána - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden de Francisco Morazán - Gran Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.03.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#622203Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Francisca Morazána - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden de Francisco Morazán - Comendador
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.03.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#622204Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Francisca Morazána - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden de Francisco Morazán - Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.03.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#622206Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Francisca Morazána - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden de Francisco Morazán - Caballero
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.03.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#622209Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Francisca Morazána - velkokříž se stříbrnou hvězdou
Order of Francisco Morazán - Grandcross with Silver Star
Orden de Francisco Morazán - Gran Cruz, Placa de Plata
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.05.2009 Correa, Rafael
DD.MM.RRRR -, Jan Karel I.
DD.MM.RRRR Chávez, Hugo Rafael
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-Francisca-Morazana-t223314#626950Verze : 0
MOD