Main Menu
User Menu
RABOTČI22.4.1945


V blízkosti Benešova u Černovic byla ze SSSR vysazena tříčlenná skupina RABOTČI, skupina hloubkového průzkumu na Táborsku. Velitelem byl vyhýbkář Ján Šnirc – Jan Bernart (26.12.1910), radistou Rainhold Kremer a posledním členem byl Polák neznámého jména. Protože byla vysazena již na konci okupace a v situaci blížícího se německého kolapsu, setkávala se všude s podporou civilního obyvatelstva, což podstatně její poslání ulehčovalo. Po týdnu činnosti navázala kontakt s ilegální vojenskou skupinou plk. Hobzy, od níž dále přebírala vojenské a politické informace. Spolupracovala, respektive těžila z přítomnosti výsadku ZA PRAHU. Její zpravodajské kontakty sahaly do okresů Tábor, Kamenice nad Lipou, Černovice a Mudrov. Se sovětskými vojsky se spojila na Táborsku 9. května 1945, 17. května byla dopravena do Pardubic a zde rozformována.
URL : https://www.valka.cz/Rabotci-t46295#180231Verze : 0