Main Menu
User Menu

Pulz, Vilém

     
Příjmení:
Surname:
Pulz
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Pulz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.11.1868 Klášterec nad Ohří /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pulz-Vilem-t104751#375517Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pulz
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Pulz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.06.1887 Státní reálka, Kadaň
DD.10.1889-DD.06.1893 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.02.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1897-DD.10.1899 Válečná škola, Wien
DD.05.1913-DD.08.1913 Informační kurs pro vyšší velitele, Márosvásázkely
DD.01.1920-DD.04.1920 Jazykový kurs, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1889 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.11.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1897 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1905 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 podpodplukovník rakousko-uherské branné moci
05.01.1920 podplukovník generálního štábu
29.01.1921 plukovník generálního štábu
19.07.1923 generál V. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.08.1915 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č.8
DD.01.1916-DD.04.1916 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č.8

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1887-DD.11.1887 jednoroční dobrovolník Praporu polních myslivců č. 22, Praha
DD.11.1887-DD.02.1888 vojenské studium, Praha
DD.02.1888-DD.09.1888 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 22, Praha
DD.05.1894-DD.05.1897 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.05.1897-DD.10.1897 studijní dovolená
DD.10.1897-DD.10.1899 vojenské studium, Wien
DD.10.1899-DD.11.1900 důstojník velitelství II. armádního sboru, Wien
DD.11.1900-DD.11.1901 důstojník velitelství 25. zeměbranecké pěší brigády, Wien
DD.11.1901-DD.05.1905 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.05.1905-DD.10.1905 důstojník velitelství 43. zeměbranecké pěší divise, Lwów
DD.10.1905-DD.05.1907 pobočník velitele Zeměbraneckého velitelství, Lwów
DD.05.1907-DD.05.1910 operační důstojník štábu 13. zeměbranecké pěší divise, Wien
DD.05.1910-DD.01.1911 přednosta zeměbraneckého oddělení velitelství IX. armádního sboru, Litoměřice
DD.01.1911-DD.10.1911 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.10.1911-DD.05.1913 učitel Sborové důstojnické školy, Praha
DD.05.1913-DD.08.1913 vojenské studium, Márosvásázkely
DD.08.1913-DD.07.1914 zástupce velitele Sborové důstojnické školy, Praha
DD.07.1914-DD.08.1914 zástupce velitele Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, balkánské válčiště
DD.08.1914-DD.08.1915 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, balkánské a východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.01.1916 nemocniční ošetřování
DD.01.1916-DD.04.1916 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, východoevropské válčiště
DD.04.1916-DD.01.1917 velitel improvizované brigádní skupiny, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.10.1918 náčelník štábu Generálního inspektorátu branné moci, Wien
DD.10.1918-DD.11.1918 velitel etapy Albánské armádní skupiny, balkánské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1920 mimo službu
DD.01.1920-DD.04.1920 vojenské studium, Praha
DD.04.1920-DD.01.1924 velitel Pěší brigády 14, Kroměříž
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1896

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1910

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1914

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Medaile za statečnost velká stříbrná
Large Silver Bravery Medal
Große Silberne Tapferkeitsmedaille
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pulz-Vilem-t104751#375518Verze : 0
MOD