Main Menu
User Menu

Pryščep

PRYŠČEP25.8.1944


Na vrcholu hory Bužora nedaleko Svalavy byla ze SSSR vysazena 22 členná skupina, tvořená převážně příslušníky Rudé armády (velitel Ivan Pryščep, zástupce Petr Cimbalista, telegrafista Sergej Kotělnikov, průzkumník Nikolaj Sucharov…). Skupina byla předurčena ke zpravodajskému, sabotážnímu a spojovacímu poslání ve střední oblasti Podkarpatské Rusi, kde měla též organizovat partyzánské hnutí. Jako znalci prostředí, tlumočníci a průvodci byli do skupiny zařazeni dva Slováci: velitel průzkumu, rolník rt. Jozef Jurík (26.1.1920) a dělník voj. Daniel Lehocký (16.12.1920). Zbylým 6 členům včetně Juríka a Lehockého se podařilo zachránit a navázali spojení s UŠPH, který rozhodl o jejich spojení s partyzánským oddílem USTA. Mezitím se ze svých zranění natolik zotavil kpt. Pryščep, že mohl převzít velení nad nově vytvořeným oddílem. Přesunul se s ním na horu Stoj v blízkosti obce Volové, odkud byl zahájen průzkum nejbližšího okolí. Jeho prvním výsledkem bylo objevení početné skupiny Vlasovců, kteří po navázání kontaktu projevili ochotu ke spolupráci a během 4 týdnů jich 100 přešlo k oddílu i se zbraněmi. Stejně úspěšný byl i pokus o získání pěti maďarských vojáků z obce Tybava. Na vyžádání skupiny PRYŠČEP bylo UŠPH provedeno její dodatečné zásobení shozem 12 zásobníků s potravinami, oděvem, zbraněmi, municí a trhavinami na původní doskokovou plochu. Zesílená skupina PRYSČEP tak mohla zahájit sabotážní akce a 25. září 1944 vykolejila výbušnou náloží nákladní vlak na trati Mukačevo - Svalava, přičemž zničila a poškodila 35 železničních vagónů. Vyslala také 1.10.1944 přepadovou skupinu 15 mužů do obce Voloskoje a v noci zde po tiché likvidaci stráží zajala a odzbrojila několik desítek vojáků 8. maďarské pěší divize, nocujících ve 2 stodolách. Ponechala je svému osudu po slibu, že zběhnou z armády a půjdou domů. Zdánlivý úspěch, který se později ukázal problematickým, povzbudil skupinu PRYŠČEP, čítající již 250 mužů, k obsazení vesnic Voloskoje, Martinka a Smolegovice, odkud kladla ozbrojený odpor maďarské trestní výpravě, snažící se vytlačit partyzány do okolních lesů a uvolnit komunikace. Maďarská jednotka vypálila osadu Černý Potok, ale protiútokem partyzánů byla zastavena a po ztrátách ustoupila. 25.10.1945 zajala skupina PRYŠČEP maďarskou stráž a osvobodila židovskou pracovní četu a 35 jejích příslušníků zařadila do svých týlových služeb. Ve zmíněném rajonu se opevnila a rozšířila jej postupně o další obce: Rosiš, Dusinov, Tybava, Plavia, Černý Potok a Vaškovice. Aktivně jej bránila úspěšnými přepady ustupujících maďarských jednotek až do 6.11.1944, kdy se z příkazu UŠPH spojila v prostoru Zahati s vojsky 4. ukrajinského frontu.
URL : https://www.valka.cz/Pryscep-t46140#179857Verze : 0