Main Menu
User Menu

Protivzdušná obrana Plzně za 2. světové války

Diskuse
Protivzdušnou obranu Plzně zajišťovali vojáci Wehrmachtu na několika místech Plzně a okolí:
Švabiny, Vinice, u letiště Bory, u Chotíkova, u Radobyčic, u Litic, Vejprnice, Tlučná a jiné.
Vybavení: flaky 88, světlomety, radary FuMG 65,
dálkovými optickými zaměřovači a jinými potřebnými prostředky.
Příklad jednoho z těchto postavení jsou Vejprnice u Plzně.
Protivzdušná obrana Plzně za 2. světové války - Na obzoru vyčnívají stavby falešného dřevěného závodu ŠKODA Plzeň

Na obzoru vyčnívají stavby falešného dřevěného závodu ŠKODA Plzeň
Protivzdušná obrana Plzně za 2. světové války - Na leteckém obrázku z r. 1956 je ještě možno rozpoznat místa umístění flaků, optického zaměřovače, radaru FuMG 65 a jiných protileteckých prostředků v protoru u U křížku v jižní části Vejprnic u Plzně, zdroj NIKM

Na leteckém obrázku z r. 1956 je ještě možno rozpoznat místa umístění flaků, optického zaměřovače, radaru FuMG 65 a jiných protileteckých prostředků v protoru u "U křížku" v jižní části Vejprnic u Plzně, zdroj NIKM
Protivzdušná obrana Plzně za 2. světové války - Mezi obcemi Vochov, Křimice, Vejprnice byla v r. 1943 vybudována dřevěná maketa závodu ŠKODA Plzeň 
pro oklamání spojeneckého letectva.

Mezi obcemi Vochov, Křimice, Vejprnice byla v r. 1943 vybudována dřevěná maketa závodu ŠKODA Plzeň
pro oklamání spojeneckého letectva.

Protivzdušná obrana Plzně za 2. světové války - Jeden ze zničených flaků protiletecké obrany ve Vejprnicích po úderech spojeneckého letectva v dubnu 1945.

Jeden ze zničených flaků protiletecké obrany ve Vejprnicích po úderech spojeneckého letectva v dubnu 1945.
Protivzdušná obrana Plzně za 2. světové války - Postavení jednoho flaku 88 z celkového počtu 12 ks
v tomto prostoru

Postavení jednoho flaku 88 z celkového počtu 12 ks
v tomto prostoru

URL : https://www.valka.cz/Protivzdusna-obrana-Plzne-za-2-svetove-valky-t115267#400573Verze : 1
Kabina radaru FuMG 65 Würzburg Riese zachované do dnešní doby
na zahradě ve Vejprnicích
URL : https://www.valka.cz/Protivzdusna-obrana-Plzne-za-2-svetove-valky-t115267#612655Verze : 0