Main Menu
User Menu

Preklad pomenovania medaile Медаль За отвагу

Sovietska (a v súčasnosti aj ruská) Медаль За отвагу je na väčšine českých internetových stránok prekladaná ako Medaile Za odvahu. Podľa môjho názoru však takýto otrocký preklad nie je správny.


Slovensko-ruský slovník uvádza na prvom mieste význam slova отвага ako statočnosť. Rovnako nemecký preklad tejto medaile je zaužívaný ako Tapferkeitsmedaille, resp. Medaille „Für Tapferkeit“ čo v porovnaní s obdobnými medailami ako napr. Medaile za statečnost (Tapferkeitsmedaille) jasne naznačuje, že správny preklad má byť Medaila za statočnosť.


Nakoniec aj v popise na našom fóre je pri tejto medaile uvedené, že podľa výnosu Prezídia najvyššieho sovietu ZSSR zo dňa 17.10.1938 medaila

Citace :

je určená vojákům za statečnost v poli, tváří tvář nepříteli. Podle článku 8 mají být vojáci dekorování touto medailí osobním příkladem statečnosti a odvahy
.
URL : https://www.valka.cz/Preklad-pomenovania-medaile-Medal-Za-otvagu-t195722#563398Verze : 2
MOD
Obávám se, že toto není případ, kde bychom se měli trumfovat, kdo lépe ovládá cizí jazyky, v tomto případě ruštinu a češtinu. No a odvolávat se na němčinu je úplně irelevantní. Možná, že nějaký slovensko-ruský slovník uvádí na prvním místě statečnost, ale já znám česko-ruské slovníky uvádějící na prvním místě odvahu.
Ale to vůbec není podstatné. Rozhodující je, že obecně používaný název této medaile je "Za odvahu". Veškerá česká faleleristická literatura tento název používá. Přikládám scany první knihy, kterou jsem v knihovně "nahmátl". Doporučuji ponechat názvy na faleristech, kteří tomu rozumí. Oni se také nevěnují kontrole správnosti názvů např. jednotek.
URL : https://www.valka.cz/Preklad-pomenovania-medaile-Medal-Za-otvagu-t195722#563408Verze : 1
Diskuse
Presne takto by, podľa mňa, nemala vyzerať diskusia. Najskôr zhodenie diskutujúceho ako niekoho, kto sa chváli znalosťou cudzieho jazyka (nezmysel, nič také som nenaznačoval) a až potom samotný údaj. Pritom stačilo uviesť druhý odsek z vášho príspevku.


BTW: som rád, keď niekto kontroluje príspevky, ktoré zakladám. Som len človek a robím chyby. Po viacerých skúsenostiach začínam nadobúdať pocit, že faleristi ich nerobia. A snáď ešte k tej komparácii s cudzojazyčným prekladom: ide o štandartný postup pri preklade nejednoznačných termínov. Teda, že sa porovnajú významové odchýlky vo viacerých jazykových mutáciách a dospeje sa k najbližšiemu správnemu významu prekladaného slova či výrazu.
URL : https://www.valka.cz/Preklad-pomenovania-medaile-Medal-Za-otvagu-t195722#563409Verze : 0
MOD