Main Menu
User Menu

Přehled studentských činitelů popravených 17.11.1939

Přehled studentských činitelů popravených 17.11.1939


Jméno
Funkce*1
JUDr. Jaroslav Klíma
 předseda Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
JUC. Josef Adamec
 jednatel Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
JUDr. František Skorkovský
 předseda zahraničního odboru Národního svazu českého studentstva v Čechách
  a na Moravě
PhDr. Jan Weinert
 předseda Svazu českého studentstva v Čechách
JUC. Bedřich Koula
 jednatel Svazu českého studentstva v Čechách
Václav Šaffránek*2
 zapisovatel Svazu českého studentstva v Čechách
MUC. Jan Černý
 studentský aktivista*3
Ing. Marek Frauwirth
 studentský aktivista*3
Doc. PhDr. Josef Matoušek
 předseda studentského odboru výboru Národního souručenství
*2 - uvedena je jeich funkce ve vytahu ke studentskému hnutí, ostatní viz odkazy na jednotlivá osobní témata
*2 - student ČVUT
*3 - u obou platí, že funkce ve studentských organizacích zastávali před osudným 17. listopadem (více viz odkazy na jejich osobní témata)- zatčení unikli:


MUC. Max Martischnig, předseda samosprávy Hlávkovy koleje
JUDr. Josef Sommr, předseda Svazu českých studentů na Moravě
URL : https://www.valka.cz/Prehled-studentskych-cinitelu-popravenych-17-11-1939-t28472#99936Verze : 0
MOD
Studenti,kteří zahynuli v koncentračním táboře Sachsenhausen:


Z Kounicových kolejí:
JUC.Brabec Oldřich (1.4.1914 - 30.4.1941)
JUC.Procházka Josef (16.11.1913 - 27.2.1940)
MUC.Svoboda Zdeněk (20.10.1919 - 29.4.1941)
PhC.Štěpaník Alois (4.11.1914 - 8.8.1940)


Ze Sušilových kolejí:
Hejný František (27.6.1917 - 9.12.1941)
Zeman Jaroslav - zemřel v Mauhausenu


Židovští studenti,kteří zahynuli Sachsenhausenu.Zařazení na židovský blok.
Deutsch Jan
Drucker Louis
Herman Viktor


Po příchodu do koncentračního tábora byli studenti zařazení na blok č.27.V březnu 1940 byli převedení na blok č.53 ( studentský )


Propuštěno z KT Sachsenhausen


18.12.1939 50 studentů
23.12.1939 25 studentů
11.01.1940 25 studentů
20.04.1940 200 studentů
20.12.1940 200 studentů
? .01.1942 200 studentů
? .12.1942 4 studenti
05.01.1943 1 student
02.02.1943 1 student
20.04.1943 zbytek studentů


Tak jako byli uvězněni studenti tak byli uvězněni i někteří učitelé a profesoři z celého protektorátu.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-studentskych-cinitelu-popravenych-17-11-1939-t28472#193079Verze : 0