Main Menu
User Menu
Reklama

Přehled - balonové jednotky [1939-1939]

Jednostki balonowe

Přehled - balonové jednotky [1939-1939]


Přehradné balony
Seskupení přehradných balonů:
1. balonová přehradná rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
2. balonová přehradná rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
3. balonová přehradná rota (mobilizovaná 2. balonovým praporem v Legionovu)
4. balonová přehradná rota (mobilizovaná 2. balonovým praporem v Legionovu)
5. balonová přehradná rota (mobilizovaná 2. balonovým praporem v Legionovu)
Pozorovací balony
1. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
2. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
3. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
4. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
5. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 1. balonovým praporem v Toruni)
6. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 2. balonovým praporem v Legionovu)
7. balonová pozorovací rota (mobilizovaná 2. balonovým praporem v Legionovu)
Jiné
Balonová základna č. 1 (mobilizovaná 2. balonovým praporem v Legionovu)
Balonový sklad č. 1 (mobilizovaný Hlavním balonovým skladem w Legionovu)
URL : https://www.valka.cz/Prehled-balonove-jednotky-1939-1939-t63538#226712Verze : 0
Dowódcy jednostek balonowych we wrześniu 1939 r.


Zgrupowanie Balonów Zaporowych – mjr Konstanty Andrzej Rolicz-Kamieński
1 kompania balonów zaporowych – kpt. Czesław Gałecki
2 kompania balonów zaporowych – por. Kazimierz Nowicki
3 kompania balonów zaporowych – kpt. Bronisław Wacław Koblański
4 kompania balonów zaporowych – por. Stanisław Foltański
5 kompania balonów zaporowych – ppor. Czesław Antoni Wrzesień1 kompania balonów obserwacyjnych – kpt. Tadeusz Michał Kasprzycki
2 kompania balonów obserwacyjnych – kpt. Stanisław Brenk
3 kompania balonów obserwacyjnych – por. Stanisław Patalan
4 kompania balonów obserwacyjnych – kpt. Kazimierz Mensch
5 kompania balonów obserwacyjnych – por. Antoni Narkiewicz
6 kompania balonów obserwacyjnych – kpt. Zbigniew Józef Burzyński
7 kompania balonów obserwacyjnych – kpt. Michał Ptasiński


Baza Balonowa nr 1 – ppłk Julian Sielewicz
Składnica Balonowa nr 1 – mjr Konstanty PiotrowiczŹródło:
Z. Kozak, Z. Moszumański, J. Szczepański, 1 Batalion Balonowy, Pruszków 2007;
Z. Kozak, Z. Moszumański, J. Szczepański, 2 Batalion Balonowy, Pruszków 2006.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-balonove-jednotky-1939-1939-t63538#226734Verze : 0