Main Menu
User Menu

Přehled: Velké rytířské řády světa

VELKÉ RYTÍŘSKÉ ŘÁDY:- Pomůcka pro sběratele!


Pro potřebu a hledání, jen pár encyklopedických dat, které jsou přehledně seřazeny od prvního nejstaršího řádu světa a to je:


Historicky nejstarším a skutečně doložitelným velkým rytířským řádem se stává Podvazkový řád, který byl založen již v roce 1348 anglickým králem Eduardem III. (1312-1327-1377)


Savojský řád Náhrdelníku (L´Ordine di Colliere), založený savojským vévodou Amadeem( 1334-1383) řád později přejmenovaný na řád Zvěstování (L´Ordine Supremo dela SS.Annunziata)


Třetím v pořadí našeho pomyslného žebříčku se stává uherský řád Nepokořeného draka (Ordro Draconis Hungariae), založený v roce 1408 císařem Zikmundem Lucemburským (1368-1437)


Nejznámější řád, který je v našem prostředí řádem nejvýznamnějším se stává burgundský a poté španělský řád, který po roce 1700 se rozdělil na rakouský a španělský. Řád byl založen dne 10. března roku 1429 třetím burgundským vévodou Filipem Dobrým (1396-1467)


5. Julišsko-bergský řád Sv. Huberta 1444


6. Dánské bratrstvo slona, 1464, v roce 1693 změna a název řád Slona.


7. Francouzský řád Sv. Michala 1469


8. Francouzský řád Sv. Ducha 1578


9. Skotský řád Bodlákový 1689


l0. Ruský řád Sv. Ondřeje 1698


11. Pruský řád Černé orlice 1701


12. Polský řád Bílého Orla 1705 (Historie sice uvádí starší datum, rok 1325, což však není doložitelné!)


13. Bádenský řád Věrnosti 1715


14. Sicilský řád Svatého Januaria 1738


15. Švédský řád Serafínů 1748


16. Španělský řád Zlatého rouna 1748


17. Hessenský řád Zlatého lva 1770


18. Irský řád Svatého Patrika 1783


19. Ruský řád Sv. Alexandra Něvského


20. Saský řád Routové koruny 1807


21. Ruský řád Bílého orla (převzat z polského prostředí a řádu)


22. Hanoverský řád Svatého Jiří 1839


23. Černohorský řád Sv. Petra 1852


24. Nassavský a později lucemburský řád Zlatého lva 1859


25. Etiopský řád Pečeti Šalamounovy 1874


26. Japonský řád Chryzantémy 1877


27. Osmanský záslužný řád Nischan Imtiaz 1879


28. Siamský řád (Thajsko) Královského domu Čakri 1884


29. Srbský řád knížete Lazara 1889


30. Korejský královský řád Zlaté míry 1900


31. Bulharský řád Sv.Cyrila a Sv.Metoděje 1909


32. Egyptský královský řád Mohameda Aliho 1915Ani tento výčet není zcela přesný, další řády se zakládají ještě po roce 1945, ale to již je jiná kapitola faleristiky.


U všech těchto řádů se jedná vždy jen o jediný stupeň či jedinou třídu, uděloval se obyčejně hlavám států či nejvyšším osobnostem země. Není zde uveden řád Krista, který v roce 1318 založil portugalský král Denis. Později papež Jan XXII dal souhlas k tomu. aby tento řád přijal Kristovo jméno a byl převzat mezi řády Svaté stolice. Zde je v platnosti do dnešních dnů, je však udělován zcela výjimečně.

Prameny:
Gritzenr Maxmilián: Handbuch der Ritter- und Verdients-Orden allle Kulturstaaten der Welt innerhalb des 19. Jahrhunderts, Lipsko 1893
Trost L.J.: Die Ritter-und Verdiensorden, Ehrenzeichen des Konigreiches Hannover, Hamburg 1951
Měřička Václav: Orden und Auszeicghnungen, Praha 1966
Studenitz K.G.: Vom Zaber alter Orden und Ehrenzeichen. 1981

Přehled: Velké rytířské řády světa - Nejstarší a nejvzněšenejší....

Nejstarší a nejvzněšenejší....
Přehled: Velké rytířské řády světa - ... vlastní podvazek..

... vlastní podvazek..
Přehled: Velké rytířské řády světa - Řád Zvěstování(LÓrdine Supremo della SS.Annunziata

Řád Zvěstování(LÓrdine Supremo della SS.Annunziata
Přehled: Velké rytířské řády světa - Řád Zlatého rouna, klenot s kolanou

Řád Zlatého rouna, klenot s kolanou
Přehled: Velké rytířské řády světa - Dánský řád Slona

Dánský řád Slona
URL : https://www.valka.cz/Prehled-Velke-rytirske-rady-sveta-t83702#306931Verze : 0