Main Menu
User Menu

Prehľad udalostí z histórie vývoja jadrových zbraní

1939 Začatie práce na vývoji jadrovej zbrane vo Fyzikálnom ústave cisára Wilhelma v Berlíne
1940 Pravdepodobné začatie práce na vývoji jadrovej zbrane v Japonsku pod vedením profesora Jošia Nišinu (v Tokiu)
1941 Začatie práce na Projekte Manhattan – výrobe jadrovej zbrane v USA, neskôr pod vedením J. R. Oppenheimera. Riadiace centrum v Los Alamos.
1942 Začatie práce na projekte jadrovej zbrane v ZSSR pod vedením I. V. Kurčatova v Moskve
2. 12. 1942 Prvá riadená štiepná reakcia v jadrovom reaktore v Chicagu (pod vedením E. Fermiho)
16. 7. 1945 Prvý pokusný výbuch jadrovej zbrane, kodové označenie Trinity pri Alamogorde v štáte Nové Mexiko, USA. Mohutnosť 20 kt TNT (plutoniová)
2. 8. 1945 Vydaný rozkaz č. 13 na zvrhnutie jadrovej bomby na jedno z vybraných miest v Japonsku
6. 8. 1945 Zvrhnutie jadrovej bomby Little Boy s mohutnosťou 20 kt TNT (uránová) na Hirošimu z lietadla B-29 Enola Gay (veliteľ – plukovník Tibbets)
9. 8. 1945 Zvrhnutie jadrovej bomby Fat Man s mohutnosťou 20 kt TNT (plutoniová) na Nagasaki z lietadla B-29 Bock's Car (veliteľ – major Sweeney)
21. 8. 1945 Prvá smrteľná nehoda vedeckého pracovníka pri vývoji jadrových zbraní v USA (Los Alamos)
od 23. 7. 1946 Operácia Crossroads–pokusné jadrové výbuchy USA na atole Bikiny, Marshallovo súostrovie v Tichom oceáne.
25.12.1946 Prvá riadená reťazová štiepna reakcia v Europe (pod vedením I. V. Kurčatova v Atomovom inštitúte v Moskve)
15. 6. 1948 Rada národnej bezpečnosti USA vyslala do Veľkej Británie 60 lietadiel B-29 s atomovými bombami, aby prelomila sovietsku blokádu Berlína
1948 Operácia Sandstone – ďaľšie tri pokusné jadrové výbuchy USA na atole Eniwetok, Tichý oceán
29. 8. 1949 Prvý pokusný výbuch sovietskej jadrovej bomby RDS-1 (plutóniovej), označenej v USA Joe-1
31. 1. 1950 Prezident USA H.S. Truman vydal príkaz na výrobu termojadrovej (vodíkovej) bomby
máj 1951 Operácia Greenhouse (USA) – výbuchy prvých výskumných termonuklearných zariadení George a Item na atole Eniwetok
október – november 1951 Výbuch jadrových bômb malého kalibru v nevadskej púšti (USA) – operácia Buster – Jangle
3. 10. 1952 Prvý výbuch britskej jadrovej bomby – ostrov Trimouille v súostroví Monto Bello pri severozápadnom pobreží Austrálie
1. 11. 1952 Operácia Ivy – výbuch prvého úplného termonuklearného zariadenia USA - Mike kalibru 10 Mt TNT na ostrove Elugelab v atole Eniwetok
25. 5. 1953 Test Grable v rámci operácie Upshot-Knothole – prvá skúška delostreleckej jadrovej munície Mk.9 kalibru 280 mm AFAB (artillery fired atomic projectile)
12. 8. 1953 Výbuch prvej sovietskej termojadrovej bomby RDS-6 (nazvanej v USA Joe-4)
1. 3. 1954 Pokusný výbuch Bravo v rámci operácie Castle – výbuch prvej „superbomby” – trojfázovej termojadrovej bomby Shrimp s mohutnosťou 15 Mt TNT, atol Bikiny. Vopred výpočítaná mohutnosť mala byť len 3 Mt. Rádioaktívny spad zasiahol domorodcov na Marshallových ostrovoch, japonskú loď, osoby na majáku na južnom pobreží Japonska, ostrov Hokkaido, príslušníkov námornej základne USA. Okolo 300 osôb ochorelo chorobou z ožiarenia , niekoľko ich zomrelo
1954 Ďalšie výbuchy v rámci operácie Castle:Union, Yankee, Echo, Nectar, Romeo, Koon (USA)
16. 12. 1954 Prijaté uznesenie o zaradení tzv. taktických jadrových zbraní do výzbroje armád NATO
22. 11. 1955 Výbuch prvej sovietskej trojfázovej termojadrovej bomby RDS-37 (celkovo 24. sovietsky jadrový výbuch)
21. 5. 1956 Skúšobný výbuch Cherokee na atole Bikiny v rámci operácie Redwing. Termojadrová bomba TX-15-X1 s mohutnosťou 3,8 Mt TNT zhodená omylom na nesprávny cieľ (chyba asi 6 km)
15. 5. 1957 Výbuch prvej britskej termojadrovej bomby – operácia Grapple 1/Short Granite pri ostrove Malden v Pacifiku
28. 5. 1957 Zahájená ďalšia séria jadrových výbuchov USA v Nevadskej púšti
september 1957 ZSSR zahajuje sériu pokusných štiepnych a termojadrových výbuchov
22. 7. 1958 Posledná explózia termojadrovej bomby na atole Bikiny (celkove sedemdesiata za celé obdobie 12 rokov) na Marshallovych ostrovoch
1958 Dve mimoriadne udalosti lietadiel – nosičov jadrových zbraní nad územím USA. V jednom prípade bomba nebola nájdená. V druhom prípade termonukleárna bomba s mohutnosťou 24 Mt z lietadla B-47 bola v Severnej Karolíne najdená, ale zistilo sa, že zo šiestich poistiek fungovala len jedna
1. 12. 1959 Podpis viacstrannej Antarktickej zmluvy, ktorá zakazuje skúšať akekoľvek zbrane a vykonávať jadrové výbuchy v Antarktíde
13. 2. 1960 Explózia prvej francúzskej štiepnej bomby v centrálnej Sahare, oáza Reganne v Alžírsku (60 – 70 kt)
5. 8. 1963Prijatá viacstranná zmluva o zákaze skúšok jadrových zbraní v ovzduší, pod vodou a v kozmickom priestore (bez ČLR, Francúzska a ďaľších krajín)
16. 10. 1964 Explózia prvej čínskej jadrovej bomby s mohutnosťou 20 kt TNT (uránovej), odpálenej z veže alebo balóna v púšti Taklamakan v provincii Šintiang
14. 5. 1965 Ďalšia nukleárna skúška v ČLR (20 až 40 kt TNT) – bomba (uranová) zhodená z lietadla alebo z balónu
9. 5. 1966 Výbuch čínskej 210 kt TNT nálože obohatenej termojadrovým palivom (neúspešná termojadrová skúška)
27. 10. 1966 Čínska skúška operačnotaktickej balistickej riadenej strely (dolet 650 km) s jadrovou hlavicou (urán 235) s mohutnosťou 200 kt TNT
28. 2. 1966 Expózia čínskej bomby (300 kt TNT) odpálenej z veže (urán 235 a 238)
27. 1. 1967 Podpísaná viacstranná zmluva o zásadach výskumu kozmického priestoru, ktorá zakazuje vypúšťať do kozmu objekty s jadrovými zbraňami a skúšať ich tam
16. 7. 1967 Výbuch prvej čínskej termojadrovej bomby (3 Mt TNT), vypustenej z lietadla vo výške 3 km (celkovo šiesty čínsky pokusný výbuch)
1. 7. 1968 Podpísaná viacstranná zmluva o nešírení jadrových zbraní. Zakazuje štátom, ktoré tieto zbrane vlastnia predávať ich iným štátom. Zároveň zakazuje štátom, ktoré jadrové zbrane nevlastnia, od kohokoľvek ich prijímať alebo vyrábať. Zaväzuje odovzdávať poznatky na mierové využitie jadrovej energie
24. 8. 1968 Prvý pokusný výbuch francúzskej termojadrovej bomby na atole Fangataufa v Tichom oceáne (2,6 Mt). Celkove na tomto atole vykonalo Francúzsko asi 99 výbuchov
1968 Prezident USA Lyndon Johnson vylásil, že atol Bikiny je znovu obývateľný. Krátko po tom sa zistilo, že obsah radionuklidov v pôde, vegetácií, zveri aj v rybách je po pozemných výbuchoch stale nad stanovené zdravotnícke normy a rozhodnutie muselo byť zrušené
23. 9. 1969 Prvá podzemná čínska nukleárna skúška (20 až 200 kt TNT)
11. 2. 1971 Podpísaná viacstranná zmluva o zakáze umiestňovania jadrových zbraní a iných ZHN na dnoch oceánov, morí a pod nimi
18. 5. 1974 India uskutočnila svoj prvý jadrový výbuch (údajne 12 až 13 kt, v skutočnosti asi 8 kt) – lokalita Pokrán v púšti Rádžastán
3. 7. 1974 Podpísaná zmluva medzi ZSSR a USA o obmedzení skúšok jadrových zbraní, ktorá zakazuje vykonávať výbuchy s mohutnosťou nad 150 kt a ukladá zaväzok znížiť počet skúšok na minimum
28. 5. 1976 Podpísaná zmluva medzi ZSSR a USA o podzemných výbuchoch na mierové účely; povoľuje len podzemné výbuchy do 150 kt a skupinové do celkovej mohutnosti 4,5 Mt. Stanovuje zásady vzájomnej informovanosti o týchto výbuchoch
1978 Prezident USA J. Carter podpísal smernicu č. 59 o vedení tzv. obmedzenej jadrovej vojne v Europe
6. 8. 1985 Uzavretá viacstranná zmluva (z Cookových ostrovov), ktorá vyhlásila krajiny južného Tichomoria za bezjadrové pásmo. Zakazuje použitie, vlastníctvo, rozmiestňovanie a skladovanie radioaktívneho odpadu. Nezakazuje kotvenie lodí či pristávanie lietadiel s jadrovými zbraňami a vývoz uránu pre nevojenské účely
8. 12. 1987 Podpísanie zmluvy medzi USA a ZSSR vo Washingtone o likvidácií riadených striel stredného a krátkeho doletu a jadrových hlavíc pre ne
28. 5. 1998 Pakistan uskutočnil prvý pokusný jadrový výbuch s mohutnosťou asi 9 kt v pakistanskej púšti
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-udalosti-z-historie-vyvoja-jadrovych-zbrani-t41478#161368Verze : 0
MOD