Main Menu
User Menu

Prapor zabezpečovacích jednotek [1975-1981]

Security Battalion of the 5th Traning Regiment

     
Název:
Name:
Prapor zabezpečovacích jednotek
Originální název:
Original Name:
Prapor zabezpečovacích jednotek 5. výcvikového pluku Ministerstva vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1975
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1981
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1975-01.10.1981 5. výcvikový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1975-01.10.1981 Frýdek-Místek, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1975-01.10.1981 vojenský útvar MV 0000 Frýdek-Místek
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Prapor-zabezpecovacich-jednotek-1975-1981-t232828#644335Verze : 0
MOD