Main Menu
User Menu

Postup prací

Diskuse

 1. Udělat překlady z angličtiny do češtiny

  1. Udělat překlady z angličtiny do češtiny pro meziválečné období a období druhé světové války

   1. Vojenská územní správa a různá velitelství
   2. Základní jednotky
   3. Pěchota
   4. Jezdectvo
   5. Obrněné jednotky
   6. Jednotky stíhačů tanků
   7. Dělostřelectvo
   8. Ženijní jednotky
   9. Ubytovatelské jednotky
   10. Zdravotnické jednotky
   11. Spojaři
   12. Chemici
   13. Vojenská policie
   14. Pohraniční jednotky
   15. Zvláštní a zpravodajské jednotky
   16. Ostatní
   17. Výcvikové, instrukční, školní, doplňovací, náhradní a podobné jednotky a zařízení
   18. Někdy oficiální, ale většinou neoficiální, avšak i v dobových dokumentech a literatuře běžně používaná doplňující označení v závorkách

  2. Doplnit překlady z angličtiny do češtiny pro období první světové války
  3. Doplnit překlady z angličtiny do češtiny pro období před první světovou válkou
  4. Doplnit překlady z angličtiny do češtiny pro období po druhé světové válce

 2. Doplnit překlady britských jednotek (tj. hlavně rozdíly od americké terminologie)
 3. Doplnit překlady sovětských jednotek
 4. Doplnit překlady německých jednotek
 5. Doplnit překlady rakouských/rakousko-uherských jednotek
URL : https://www.valka.cz/Postup-praci-t189813#549817Verze : 22
MOD