Main Menu
User Menu

Polskie Lotnictwo Wojskowe

Polskie Lotnictwo Wojskowe


- jako samostatná složka polských ozbrojených sil vzniklo po reorganizaci armády v červnu 1939


- letecké pluky jsou zrušeny, perutě vytvářejí dispoziční letecké bojové síly nejvyššího velitele (maršál Rydz-Smigly) a ostatní perutě jsou rozděleny na sedm armád a operačních skupin (nebo do?)


- dispoziční letecké síly tvořily 2 brigády - stíhací s 5 perutěmi
a bombardovací s 9 perutěmi + jedna průzkumná peruť


- na počátku války mělo polské letectvo 14 tisíc mužů a 463 letadel


- po porážce odešlo asi 7500 mužů přes Rumunsko a Maďarsko do Francie, kde bojovali v sestavě francouzského letectva, posléze je větší část evakuována do Anglie k nově vytvořeným polským perutím RAF


Piekalkiewicz: Letecká válka 1939-45
URL CZ: https://www.valka.cz/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#91189Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#91189Version : 0
Vážený Pane!
Ve Vašem příspěvku se objevují pojmy,které neodpovídají skutečnosti.
1) Letectvo netvořilo armády a operační skupiny,ale bylo součástí pozemních armád a operačních skupin jako jejich součást - armádní letectvo ( Lotnictwo Armijne).
2) V polském letectvu v září 1939 bylo následující členění:
a) V dispozičním letectvu vrchního velitele byly Bombardovací brigáda (Brygada Bombowa) ve složení 4 bombardovacích perutí (Dywizjon Bombowy) a 1 samostatné bombardovací letky (Eskadry Bombowej).Protože bombardovací peruť se skládala ze 2 letek,tak v Bombardovací brigádě bylo 9 letek a ne perutí.
b)To platí i o Stíhací brigádě (Brygada Pościgowa).Ta měla 2 stíhací perutě (Dywizjon Myśliwski) o 5 stíhacích letkách (Eskadra Myśliwska)
3)Součástí Armádního letectva byla stíhací peruť(Dywizjon Myśliwski) - zpravidla o 2 letkách (Eskadrach Myśliwskich)- kromě Armády "Modlin" a Samostatné operační skupiny "Narew",které měly po 1 letce.
3a) průzkumná letka (Eskadra Rozpoznawcza)
3b) pozorovací letky (Eskadry Obserwacyjne)ve složení 2 čet (Pluton Obserwacyjny)
3c) kurýrní čety (Pluton Łącznikowy).
Navrhuji,abychom ve svých příspěvcích používali polskou terminologii - ve vztahu k Luftwaffe je používána německá.
URL CZ: https://www.valka.cz/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92526Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92526Version : 0
MOD
Vrchní velitelství letectva a protivzdušné obrany:
Vrchní velitel letectva a PVO : gen.bryg.pil.Józef Zając
Náčelník štábu : gen.bryg.obs.Stanislaw Ujejski
zástupce náčelníka štábu: plk.dypl Marian Korewo
šéf oddělení spolupráce s letectvem Francie a Anglie:pplk pil.Stanisław Karpiński
šéf operačního oddělení:pplk obs.Józef Jungrav
šéf informačního oddělení: mjr.pil.Józef Kiecoň
šéf oddělení protivzdušné obrany: pplk.dyplMarian Jurecki
URL CZ: https://www.valka.cz/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92722Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92722Version : 0
MOD
odbornosti a hodnosti v polském vojenském letectvu 1939.
pilot - zkratka pil. - pilot
obserwator-zkratka obs.-pozorovatel
strzelec samolotowy - zkratka strz.sam.-letadlový střelec - v září 1939 byl používán tento termín.V následujících létech WW2 byl používán termín-strzelec pokładowy - palubní střelec.
strzelec - vojín
starszy strzelec ( st.strz.)- svobodník
kapral(kpr.) - desátník
plutonowy(plut.) - četař
sierżant(sierż.) - seržant
starszy sierżant(st.sierż.) - starší seržant
podchorąży(podch.) - aspirant
podporucznik(ppor.) - podporučík
porucznik(por.) - poručík
kapitan (kpt.)-kapitán
major (mjr.)-major
podpułkownik (ppłk.) - podplukovník
pułkownik (płk.) - plukovník
generał brygady (gen.bryg.) - brigádní generál
URL CZ: https://www.valka.cz/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92723Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92723Version : 0
MOD
1 pułk lotniczy - 1.letecký pluk - Warszawa
2 pułk lotniczy - 2.letecký pluk - Kraków
3 pułk lotniczy - 3.letecký pluk - Poznań
4 pułk lotniczy - 4.letecký pluk - Toruń
5 pułk lotniczy - 5.letecký pluk - Wilno a Lida
6 pułk lotniczy - 6.letecký pluk - Lwów
jsou zmínky o založení 7.pluku ve Wilnu - A.Glass"September War Losses"vol.1 str.94
URL CZ: https://www.valka.cz/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92725Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Polskie-Lotnictwo-Wojskowe-t24489#92725Version : 0
MOD