Main Menu
User Menu

Pollak, Harold Max

Pollak, Harold Max

     
Příjmení:
Surname:
Pollak
Jméno:
Given Name:
Harold Max
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Max Pollak
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.05.2002 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 7. čaty C roty 13. parašutistického praporu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://hugopollak.co.uk/hmp/harry.htm
www.paradata.org.uk
www.specialforcesroh.com
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Pollak-Harold-Max-t169480#507044Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pollak
Jméno:
Given Name:
Harold Max
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Max Pollak
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.RRRR poručík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel 7. čaty C roty 13. parašutistického praporu
Vyznamenání:
Awards:

24.01.1946

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

Poznámka:
Note:
služobné číslo: 237466
Zdroje:
Sources:
http://hugopollak.co.uk/hmp/harry.htm
www.paradata.org.uk
www.specialforcesroh.com
www.pegasusarchive.org
discovery.nationalarchives.gov.uk
URL : https://www.valka.cz/Pollak-Harold-Max-t169480#507046Verze : 0
MOD
Por. H. M. Pollak bol 6.6.1944 spolu s 13. parašutistickým praporom vysadený v Normandii. Viedol prvú čatu ktorá čistila Ranville po pristátí. Osobne zastrelil niekolko nepriatelskích vojakov, nedbajúc vlastného nebezpečia. Počas bojov bol neustále pozorný, mysliac na svojich mužov, sám pritom o niekolko dní bol viac krát zranený do nohy a ramena od delostreleckého granátu.


Aj napriek zraneniam sa vrátil k praporu ako spravodajský dôstojník. Počas bitvy u Bure 2-4.1.1945 si plnil svoje povinnosti a neustále sa hlásil ako dobrovolník do prieskumných hliadok pod nepriatelskou palbou. Pritom informácie ktoré takto získaval mali vysokú hodnotu. Znovu bol zranený od delostreleckého granátu vo februári 1945 u Maas.

Aj napriek tomu že nebol ešte úplne uzdravený, účastní sa výsadku s praporom 24.3.1945 na Rýne. Nedbajúc nepriatelskej palby prvým mužom na mieste stretnutia a po krátkom street s nepriatelom osobne zajíma 40 zajatcov. Až do konca kampane bol žiarivým prikladom a jeho sluźba išla nad rámec povinností.

www.pegasusarchive.org
www.paradata.org.uk

URL : https://www.valka.cz/Pollak-Harold-Max-t169480#507047Verze : 0
MOD