Main Menu
User Menu

Police nad Metují

okr. Náchod

     
Název:
Name:
Police nad Metují
Originální název:
Original Name:
Police nad Metují
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Náchod
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°32'12.39"N 16°13'45.13"E
Místní části:
Local Municipalities:
Police nad Metují, Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov, Velká Ledhuje
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1213
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Benediktinský klášter z r. 1213
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1253
Radnice z roku 1718
Sloup Panny Marie Bolestné z r. 1707
Empírová kašna z r. 1818
Stará sroubená jednopatrová škola z r. 1785 s barokní střechou
Muzea:
Museums:
Muzeum města Police nad Metují
Muzeum stavebnice Merkur
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://www.meu-police.cz/
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#382390Verze : 0
MOD
Radnice

Původní radnice stávala na jiném místě již od konce 16. století. Nová budova radnice z roku 1718 je snad autorostvím K. I. Dientzenhofera. Jedná o nárožní jednopatrovou budovu s podloubím. Roku 1876 přestavěna klasicistně, kdy dostala nástavbu věže.

Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-14447823
https://www.hrady.cz/index.php?OID=5525

Police nad Metují - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#560869Verze : 3
Klášter benediktinů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Vznik kláštera je kladen do roku 1213, výstavba v raně gotickém stylu. Dokončení k roku 1304. Zásadní barokní přestavba v letech 1676 až 1710. Roku 1785 byl klášter výnosem císaře Josefa II. zrušen. Klášter dnes slouží jako městské muzeum.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2155
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#654746Verze : 1
Kostel (kaple) Narození Panny Marie

Původně gotický kostel z 13. století. Zásadně barokně přestavěn v letech 1712 až 1714, již roku 1787 zrušen, následně roku 1792 částečně ubourán a adaptován na hřbitovní kapli.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=6617
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655323Verze : 1
Kostel Sboru apoštola Pavla (Husův sbor)


Kostel dle návrhu místního architekta Jaroslava Šlambora z let 1939 až 1940.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=14769

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655324Verze : 0
Socha sv. Prokopa


Barokní socha sv. Prokopa z roku 1706 pochází z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, nicméně do města se dostala až roku 1746 a roku 1857 byla přemístěna na současné místo.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=7617
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655326Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655327Verze : 0
Masarykovo náměstí


Na Masarykově náměstí se nechází řada historických budov spolu s budovou radnice. Nicméně se zde nenachází žádný kostel či kaple. Mimoto se přibližně uprostřed náměstí nachází malá zatravněná plocha s kašnou, pramenem Julinka a sloupem se sochou Panny Marie.
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655328Verze : 0
Sloup se sochou Panny Marie

Vrcholně barokní sloup se sochou Panny Marie Bolestné od J. Brokofa. Zhotoven nákladem břevnovsko-broumovských benediktinů.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655330Verze : 1
Pomník obětem 1. a 2. světové války

Pomník v podobě pamětních desek v podloubí radnice. Desky se jmény obětí obou válek a jedna deska upomínající na prsť se Zborovského bojiště, která je zde také uložena.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655331Verze : 1
Pomník "Za Republiku 1914-1918


Pomník v podobě ležícího padlého vojína v uniformě francouzských legií se nachází na hřbitově.
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655333Verze : 0
Pomník obětem 2. světové války a obětem války 1866

Spojený pomník v podobě dvou tumb obětem 2. světové války svou kompozicí zahrnul i starší pomník z roku 1896 obětem války 1866.

Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
Police nad Metují - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Police-nad-Metuji-t107383#655334Verze : 2