Main Menu
User Menu

Pitt, William

William Pitt mladší, britský politik a státník


- ministerský předseda v letech 1783-1801 a 1804-1806
URL : https://www.valka.cz/Pitt-William-t23938#89151Verze : 0
Narodil se 28. května 1759 jako druhý syn Williama Pitta, hraběte z Chathamu. Ve svých třiadvaceti letech se stal ministrem financí ve vládě whigů Northa a Foxe. V roce 1784 přešel k toryům a král Jiří III. ho jmenoval britským premiérem. Pitt stranu zreorganizoval a přeměnil na tzv. "nové torye", které pak vedl až do své smrti.
Ve svém prvním funkčním období jako předseda vlády se soustředil především na zlepšení obtížné finanční situace, vyvolané ztrátou severoamerických kolonií. Zvýšil daně a omezil státní výdaje, reorganizoval koloniální správu a zvýšil státní dohled nad Východoindickou společností.

V letech 1793 až 98 sestavil celkem dvě protifrancouzské koalice evropských zemí, jako odpověď na Francouzskou revoluci. Revoluční rancouzský Konvent ho dokonce prohlásil za "nepřítele lidstva". Válka s revoluční Francií vedla k finančnímu vyčerpání britské státní pokladny a k zavedení mimořádných opatření. V letech 1797 - 1800 byly zákonem omezeny některé občanské svobody. Zároveň v roce 1796 potlačil Pitt povstání v Irsku a roku 1800 prosadil úplné podrobení Irska jeho připojením k Velké Británii tzv. Zákonem o unii. Král Jiří III. však odmítl podepsat dohodu o zrovnoprávnění katolíků, která měla být součástí britsko-irské unie a proto Pitt v roce 1801 podal demisi.


V době hrozící invaze Napoleona do Anglie roku 1804 byl znovu povolán do funkce premiéra země. Zorganizoval a vedl třetí protifrancouzskou koalici pod heslem: "Anglie se zachránila vlastním úsilím, věřím, že svým příkladem zachrání i Evropu." Porážky Francie se však nedožil, zemřel 23. ledna 1806, záhy po vítězství Napoleona u Slavkova.
URL : https://www.valka.cz/Pitt-William-t23938#97165Verze : 0