Main Menu
User Menu
Reklama

Pirátství 2012 - Přehled zpráv - 07 až 09 / 2012

19.9.2012
Dva lupiči ozbrojení mačetami se nalodili na zakotvenou obchodní loď a zajali hlídku. Potom se nalodili další čtyři lupiči. Vloupali se do skladiště a ukradli nějaký materiál. Posádka projíždějící menší lodě si všimla lupičů a spustila poplach a lupiči uprchli. Přístavní orgány byly informovány. K útoku došlo v 0400 LT na rejdě Chittagong, Bangladéš.
Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#434249Verze : 0
MOD
08.09.2012
Když si pobřežní hlídka na palubě zakotveného LPG tankeru dala přestávku, nalodili se ozbrojení lupiči. Zajali palubního kadeta na hlídce a ukradli lodní materiál. Než uprchli, propustili kadeta, který spustil poplach. Událost byla nahlášena přístavním orgánům a na palubu se dostavila policie. K útoku došlo 0335 LT v přístavu Douala, Kamerun.
Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457337Verze : 0
MOD
21.09.2012
Tři lupiči ozbrojeni mačetami se nalodili na zakotvenou obchodní loď, zajali palubní hlídku a zranili ji. Hlídku konající důstojník spustil poplach a posádka se ukryla. Lupiči uprchli s ukradenými věcmi. Přístavní úřady byly informovány a po třech hodinách se dostavila hlídka pobřežní stráže. K útoku došlo v 0135 LT na rejdě Port-Au-Prince, Haiti.


Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457358Verze : 0
MOD
08.09.2012
Nezpozorovaní lupiči se za velkého deště nalodili na zakotvený tanker. Uprchli s ukradeným zbožím. Hlídka loupež odhalila až po skončeném dešti. K útoku došlo v nočních hodinách u Tanjung Piai, Johor, Malaysia.

Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457359Verze : 0
MOD
24.09.2012
Dva lupiči se pokoušeli nalodit na zakotvený tanker. Hlídka je spatřila a spustila poplach. Lupiči uprchli. Úřady byly informovány prostřednictvím místního agenta. K útoku došlo v 0545 LT na rejdě Nipah, Indonésie.

Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457361Verze : 0
MOD
25.09.2012
Hlídkující důstojník na palubě remorkéru táhnoucího bárku zpozoroval dva lupiče, kteří se nalodili na bárku. Spustil poplach, vyslal tísňová volání a volání o pomoc. V 0237 LT připlul policejní člun, ale nenašel žádné stopy po lupičích. Chvíli remorkér doprovázel a posléze odplul. K útoku došlo v 0035 6,8 nm severozápadně od ostrova Bintan, Indonesia.

Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457364Verze : 0
MOD
14.09.2012
Loď pobřežní stráže na rutinní plavbě dostala žádostt o inspekci tankeru. Když se přiblížila, spatřila rychlý člun přivázaný k tankeru. Ten urychleně uprchl směrem k ostrovu Karimun, Indonésie. Z druhé strany tankeru byl přivázán další člun, který nakládal ukradené věci. Pobřežní hlídka se nalodila na tanker a osvobodila 12 spoutaných členů posádky. Lupiči jim ukradli peníze a osobní věci. K útoku došlo v 1415 LT 3 nm od Tanjung Piai, Malaysie.

Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457367Verze : 0
MOD
17.08.2012
Během obchůzky v ubytovacím prostoru si hlídka všimla postavy na palubě. Upozornila důstojníka konajícího službu na můstku, který vyhlásil poplach. Lupiči uprchli na dřevěném člunu. Posádka prohledala loď a zjistila, že byl ukradený nějaký materiál. K útoku došlo v 0310 LT 1,3 nm od přístavu Kabil, Batam, Indonesia.
Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457385Verze : 0
MOD
16.09.2012
Šest lupičů se nalodilo na zakotvenou kontejnerovou loď. Vloupali se do několika skladišť a ukradli různý materiál. Po vyhlášení poplachu uprchli. K útoku došlo v 0200 LT na rejdě Jakarta, Indonésie.
Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457386Verze : 0
MOD
29.09.2012
Tři lupiči ozbrojení mačetami se nalodili na zakotvený chemický tanker. Zajali a svázali palubní hlídku. Vloupali se do skladu a ukradli materiál. Po vyhlášení poplachu službu konajícím důstojníkem uprchli na rybářském člunu i s ukradenými věcmi. Přístavní orgány byly informovány. K útoku došlo v 1930 LT na rejdě Belewan, Indonésie.


Prameny: www.icc-ccs.org
URL : https://www.valka.cz/Piratstvi-2012-Prehled-zprav-07-az-09-2012-t128649#457387Verze : 0
MOD