Main Menu
User Menu

Pionierpanzer 1 - PiPz 1 (ženijní tank)

Pionierpanzer 1

     
Název:
Name:
Pionierpanzer 1 - PiPz 1
Originální název:
Original Name:
Pionierpanzer 1 - PiPz 1
Kategorie:
Category:
ženijní tank
Výrobce:
Producer:
Krupp MaK Maschinenbau GmbH Německo
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1967
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
40800 kg
Celková délka:
Overall Length:
7900 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3700 mm
Celková výška:
Overall Height:
2700 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
440 mm
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
10válcový kapalinou chlazený vícepalivový motor MTU MB838.
Výkon:
Power:
619 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Planetová převodovka ZF4HP250 se 4 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a 2 pro jízdu vzad.
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
62 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
24 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
850 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
550 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,9 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1,1 m
Brodivost:
Fording Depth:
2,1 m
Nástavba:
Superstructure:
Hydraulicky ovládaná dozerová radlice
- pracovní výkon radlice 250 m3/h,
- šířka radlice 3 750 mm,
- výška radlice 900 mm


Jeřábový výložník
- nosnost 20000 kg,
- délka vyložení 7000 mm,
- pracovní rozsah 270 stupňů


Souprava zemního vrtáku
- výkon až 30 vrtů za hodinu,
- hloubka vrtu až 1900 mm,
- průměr vrtu až 700 mm


Hlavní naviják
- tažná síla 35000 kg s použitím systému kladek až 70000 kg,
- rychlost navíjení lana 22 m/min.
- délka lana 90 m


Trhací souprava
- hmotnost soupravy 117 kg,
- obsahuje různé druhy ženijního náloživa


Dále je tank vybaven:
- soupravou tažných tyčí,
- soupravou kladek k navijáku,
- soupravou přípravků a pomůcek k vyprošťování,
- soupravou ženijního nářadí,
- soupravou náhradních dílů,
- svařovacím agregátem
Výzbroj:
Armament:
Kulomet ráže 7,62 mm 2 kusy
- účinný dostřel 900 m,
- vezený palebný průměr 4 250 ks nábojů,


77 mm zadýmovací granátomet 6 kusů
Uživatelské státy:
User States:
Německo , Belgie , Itálie , Nizozemí ,
Poznámka:
Note:
Brodivost
- s nástavcem pro hluboké brodění 4,0 m


Měrný výkon 15,17 kW/t
Zdroje:
Sources:
Zdroje:


Ing. Miloš Soukup Moderní vojenská technika Tanky 5. díl, vydala Military System Line s.r.o jako první vydání v roce 1999, ISBN 80-902669-1-6.


Ing. Miloš Soukup Tanky 2. – 3. díl, vydala Vojenská akademie v Brně a Vydavatelství ESo – video ve spolupráci s redakcí Armádního technického magazínu ( ATM), první vydání Praha 1995, ISBN 80-85960-02-8.


Christopher F. Foss: Jane′s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5
URL : https://www.valka.cz/Pionierpanzer-1-PiPz-1-zenijni-tank-t84156#404762Verze : 0
Vývoj


ženijního tanku Pionierpanzer 1 byl zahájen v roce 1967. Výroba byla spuštěna v roce 1968. Do výzbroje německé armády byl zařazen od roku 1969.


Určení


Ženijní tank Pionierpanzer 1 je určen k odstraňování následků vedení bojové činnosti v městských zástavbách a živelných pohrom, k vytváření průchodů ve výbušných i nevýbušných zátarasech. Může též provádět rozsáhlé terénní práce. Je vybaven k provádění trhacích prací a k vyprošťování a odsunu poškozené techniky. Jeho výhodou je všestrannost využití, dobrá pohyblivost, průchodnost v terénu a snadná obsluha.Popis


Ženijní tank PiPz 1 vychází z upraveného strojového spodku středního tanku Leopard 1. Podvozek tvoří sedm pojezdových kol po obou stranách korby. První tři a poslední dvě pojezdová kola na obou stranách korby jsou vybavena hydraulickými tlumiči. Hnací kolo je vzadu a napínací je vepředu. Podvozek dále doplňují čtyři napínací kladky. V přední části korby je namontována hydraulicky ovládaná radlice o výkonu 250 m3/h.
V rámci přestavby na ženijní tank byl odstraněn věžový komplet. Úpravami boků a stropu korby vznikl přepravní prostor pro osádku, která čítá čtyři muže – velitele, řidiče a dva mechaniky. Prostor je přístupný bočními dveřmi po obou stranách korby a třemi stropními příklopy. Řidičský prostor se nachází ve středu přední části korby pod čelním pancířem. Příklop řidičského prostoru je vybaven třemi periskopy, pro sledování prostoru před vozidlem. Velitelský příklop se nachází ve střední části stropu přepravního prostoru a je vybaven kruhovou lafetou pro kulomet. V zadní části stropu je třetí příklop pro zbývající dva členy osádky. Je vybaven třemi periskopy pro sledování prostoru za vozidlem. Korba tanku je svařena z ocelových plátů a poskytuje osádce ochranu proti pěchotním zbraním a střepinám z dělostřeleckých granátů. Tank je vyzbrojen dvěma kulomety ráže 7,62 mm. Jeden je lafetován na kruhové lafetě velitelského příklopu a druhý na kulovém čepu v předním čele korby nalevo od řidiče. Kulomety jsou určeny k ničení živé síly protivníka a nízko letících cílů. Jejich účinný dostřel je 900 m a vezený palebný průměr je 4 250 kusů střeliva. Dále je tank vyzbrojen šesti zadýmovacími granátomety ráže 77 mm uchycenými na levé straně přepravního prostoru osádky. Jako munice se využívá zadýmovací granát DM35. Zařízení slouží k vytvoření dýmové clony ke skrytému opuštění bojiště. Na levém předním rohu nástavby je umístěna otočná plošina mohutného jeřábového výložníku o nosnosti 20 tun. Jeřábový hák je možné nahradit zemním vrtákem a celý výložník tak využít jako vrtnou soupravu. Složené rameno výložníku je po dobu přepravy umístěno podél celého levého boku horní části korby. Těsně za přepravním prostorem osádky je uložena souprava zemního vrtáku. V zadní části korby se nachází motorový prostor. Tank je poháněn 10válcovým, kapalinou chlazeným, vícepalivový motorem MTU MB838 o výkonu 619 kw. Přenos kroutícího momentu z motoru na podvozek zabezpečuje planetová převodovka ZF4HP250 se 4 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a 2 pro jízdu vzad. Tank je vybaven filtroventilačním zařízením proti ZHN a automatickým protipožárním zařízením. Řidič je vybaven pro jízdu v noci noktovizorem. Bez přípravy může PiPz 1 brodit do hloubky 2,1 m, s nástavcem pro hluboké brodění do hloubky 4 m.


Speciální vybavení:

Hydraulicky ovládaná dozerová radlice určená k ukotvení vozidla po dobu práce s jeřábovým výložníkem, vrtnou soupravou a navijákem. Dále může být využita k hloubení okopů pro bojovou techniku, odklízení trosek budov, odklízení zátarasů z cest a úpravám terénu.
- pracovní výkon radlice 250 m3/h,
- šířka radlice 3 750 mm,
- výška radlice 900 mm


Jeřábový výložník určený k zvedání břemen do 20 tun. Může být využit k výměně věžových kompletů, motorů, skupin a podskupin bojové techniky v polních podmínkách, odstraňování překážek z cest, strhávání trosek budov a k nakládání a vykládání materiálu.
- nosnost 20 t,
- délka vyložení 7 m,
- pracovní rozsah 270 stupňů


Souprava zemního vrtáku určena k provádění vrtů až do hloubky 1,9 m. Skládá se z vrtáku a soupravy ovládacích hydraulických hadic. Vrták lze nainstalovat místo jeřábového háku.
- výkon až 30 vrtů za hodinu,
- hloubka vrtu až 1,9 m,
- průměr vrtu až 0,7 m


Hlavní naviják určen k vyprošťování poškozené nebo uvázlé techniky až do 70 tun. Může být využit k odklízení překážek z cest, spadlých stromů a strhávání trosek. V nouzové situaci lze využít k samovyproštění.
- tažná síla 35 t s použitím systému kladek až 70 t,
- rychlost navíjení lana 22 m/min.
- délka lana 90 m


Trhací souprava určena k odklízení výbušných a nevýbušných zátarasů, ničení povrchů vozovek, přistávacích ploch, mostních konstrukcí apod.
- hmotnost soupravy 117 kg,
- obsahuje různé druhy ženijního náloživa


Dále je tank vybaven:
- soupravou tažných tyčí,
- soupravou kladek k navijáku,
- soupravou přípravků a pomůcek k vyprošťování,
- soupravou ženijního nářadí,
- soupravou náhradních dílů,
- svařovacím agregátemZdroje:
Ing. Miloš Soukup Moderní vojenská technika Tanky 5. díl, vydala Military System Line s.r.o jako první vydání v roce 1999, ISBN 80-902669-1-6.


Ing. Miloš Soukup Tanky 2. – 3. díl, vydala Vojenská akademie v Brně a Vydavatelství ESo – video ve spolupráci s redakcí Armádního technického magazínu ( ATM), první vydání Praha 1995, ISBN 80-85960-02-8.


Christopher F. Foss: Jane′s Tanky - Příručka pro rozpoznávání, vydalo nakladatelství Jan Vašut, první české vydání v roce 2000 ISBN 80-7236-079-5


www.panzerbaer.de
Pionierpanzer 1 - PiPz 1 (ženijní tank) - PiPz 1

PiPz 1
Pionierpanzer 1 - PiPz 1 (ženijní tank) - PiPz 1

PiPz 1
URL : https://www.valka.cz/Pionierpanzer-1-PiPz-1-zenijni-tank-t84156#309049Verze : 0