Main Menu
User Menu

Pešie vojsko od 1.mája 1940

Organizácia armády Slovenského štátu platiaca od 1.mája 1940
Boli vytvorené tri pešie divízie, ich veliteľstvá sa nazývali VDO (veliteľstvo divíznej oblasti). Hlavné veliteľstvo pozemného vojska bolo umiestnené do Banskej Bystrice, veliteľstvo letectva do Trenčína.


Rozdelenie jednotiek:


1.Pešia divízia
VDO-1 - Trenčín4.peší pluk
Veliteľstvo – Bratislava
1.prápor –Bratislava
2.prápor – Bratislava
3.prápor – Trnava


5.peší pluk
Veliteľstvo – Trenčín
1.prápor – Nitra
2.prápor – Trenčín
3.prápor – Nitra


7. peší pluk
Veliteľstvo – Žilina
1.prápor – Žilina
2.prápor – Žilina
3.prápor – Žilina


1.delostrelecký pluk
Veliteľstvo – Bratislava
1.oddiel – Žilina
2.oddiel – Žilina
3.oddiel – Žilina


Jazdectvo
1.jazdecký predsunutý oddiel – Bratislava
2.jazdecký predsunutý oddiel – Sereď


Ženijný pluk
Veliteľstvo – Nové Mesto nad Váhom
1.prápor – Nové Mesto nad Váhom
2.prápor – Trenčín


Spojovacie jednotky
3.prápor - Nové Mesto nad Váhom


Automobilový pluk
1.skupina – Trenčín


2.Pešia divízia
VDO-2 – Banská Bystrica6.peší pluk
Veliteľstvo – Ružomberok
1.prápor – Dolný Kubín
2.prápor – Liptovský Mikuláš
3.prápor – Ružomberok


8.peší pluk
Veliteľstvo – Michalovce
1.prápor – Michalovce
2.prápor – Trebišov
3.prápor – Poprad


9.peší pluk
Veliteľstvo – Poprad
1.prápor – Poprad
2.prápor – Podolínec
3.prápor – Poprad


Pluk útočnej vozby
všetky jednotky – Martin


Cyklistický prápor
všetky jednotky – Martin


2.delostrelecký pluk
Veliteľstvo – Ružomberok
1.oddiel – Ružomberok
2.oddiel – Ružomberok
3.oddiel – Brezno


Jazdectvo
3.jazdecký predsunutý oddiel – Michalovce


Spojovacie jednotky
1.prápor - Martin


Automobilový pluk
Veliteľstvo – Banská Bystrica
2.skupina – Banská Bystrica


3.Pešia divízia
VDO-3 – Prešov1.peší pluk
Veliteľstvo – Levoča
1.prápor – Spišská Nová Ves
2.prápor – Levoča
3.prápor – Spišská Nová Ves


2.peší pluk
Veliteľstvo – Prešov
1.prápor – Prešov
2.prápor – Sabinov
3.prápor – Bardejov


3.peší pluk
Veliteľstvo – Zvolen
1.prápor – Zvolen
2.prápor – Banská Štiavnica
3.prápor – Zvolen
Baréria 75mm diel – Banská Štiavnica


3.delostrelecký pluk
Veliteľstvo – Prešov
1.oddiel – Čemerné
2.oddiel – Žilina
3.oddiel – Prešov


51.delostrelecký pluk
Veliteľstvo – Nitra
1.oddiel – Nitra
2.oddiel – Nitra
3.oddiel – Hlohovec


Ženijný pluk
3.prápor – Michalovce


Spojovacie jednotky
2.prápor - Prešov


Automobilový pluk
3.skupina – Prešov


Toto zloženie pozemného vojska platilo až do reorganizácie v októbri 1940.
URL : https://www.valka.cz/Pesie-vojsko-od-1-maja-1940-t17736#65110Verze : 0
Kto mi dá presnejší popis 2. slovenskej technickej divízie v Taliansku, členenie ak je možné aj veliteľov. Vie niekto z vás o zozname vojakov, ktorý boli v odboji a neskôr aj povýšený hodnostne plk. Kmickievičom. Ten zoznam bol spracovaný a dňa 20.júna 1945 v Povegliane podpísal veliteľ práporu nadp. pechoty Michal Bačko.
URL : https://www.valka.cz/Pesie-vojsko-od-1-maja-1940-t17736#156151Verze : 0

Citace - Sádecký Štefan :

Kto mi dá presnejší popis 2. slovenskej technickej divízie v Taliansku, členenie ak je možné aj veliteľov. Vie niekto z vás o zozname vojakov, ktorý boli v odboji a neskôr aj povýšený hodnostne plk. Kmickievičom. Ten zoznam bol spracovaný a dňa 20.júna 1945 v Povegliane podpísal veliteľ práporu nadp. pechoty Michal Bačko.Niektoré informácie nájdeš v tejto knihe Slovenský vojaci v Taliansku 1943 - 1945 - Václav Štefanský
URL : https://www.valka.cz/Pesie-vojsko-od-1-maja-1940-t17736#191210Verze : 0