Main Menu
User Menu

Pěší pluk 48 [1920-1938]

48th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 48
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 48
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
102. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 10. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 13. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.09.1936 Benešov, kasárny /
DD.09.1936-24.09.1938 Jaroměř, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1921 Pavlík, Antonín (Major)
DD.01.1921-DD.12.1926 Pavlík, Antonín (Podplukovník)
DD.12.1926-DD.12.1927 Ottomanský, Josef (Podplukovník)
DD.12.1927-DD.05.1928 Pavlík, Antonín (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.11.1928 Pavlík, Antonín (Plukovník)
DD.11.1928-DD.01.1929 Duban, František (Podplukovník)
DD.01.1929-DD.02.1930 Duban, František (Plukovník)
DD.02.1930-DD.10.1932 Baďura, Antonín (Plukovník)
DD.10.1932-DD.02.1934 Braun, Josef (Plukovník)
DD.02.1934-DD.10.1934 Kluzák, Jan (Plukovník)
DD.10.1934-DD.12.1935 Braun, Josef (Plukovník)
DD.12.1935-DD.09.1938 Janovský, Mikuláš (Plukovník)
DD.09.1938-24.09.1938 Malý, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-24.09.1938 Pěší pluk Jugoslavie
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1920-1938-t72384#565140Verze : 2
MOD
Pěší pluk 48 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 102. pěšího pluku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919
Nacházelo se v Benešově a od září 1936 v Jaroměři, podléhalo velitelství 10. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 13. divise [1937-1938].


Pluk nesl od října 1920 do září 1938 čestný název "pěší pluk Jugoslavie".
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1920-1938-t72384#255965Verze : 3
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 48
Technická správa pěšího pluku 48


Pěší prapor I/48 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/48 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/48 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 48 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 48
Těchnická rota pěšího pluku 48
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1920-1938-t72384#256477Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
major pěchoty, od ledna 1921 podplukovník pěchoty Antonín Pavlík (říjen 1920 – prosinec 1926),
podplukovník pěchoty Josef Ottomanský (prosinec 1926 – březen 1927),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Antonín Pavlík (březen 1927 – listopad 1928),
podplukovník pěchoty, od ledna 1929 plukovník pěchoty František Duban (listopad 1928 – únor 1930),
plukovník pěchoty Antonín Baďura (únor 1930 – říjen 1932),
plukovník generálního štábu Josef Braun (říjen 1932 – únor 1934),
plukovník pěchoty Jan Kluzák (únor 1934 – červenec 1934),
plukovník generálního štábu Josef Braun (červenec 1934 – prosinec 1935),
plukovník pěchoty Mikuláš Janovský (prosinec 1935 – srpen 1938),
plukovník generálního štábu Josef Malý (srpen 1938 - září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1920-1938-t72384#256478Verze : 0
MOD
No neviem či tie dátumy v mojom príspevku, ktoré opravil asi JF sú správne.... Tento záznam z archívu hovorí niečo iné...


URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1920-1938-t72384#256519Verze : 0
MOD
Ona opravená data jsou správná, neboť vycházejí z ministerského výnosu o unifikaci branné moci, čj. 5.700/org.1919, jenž byl sice připraven koncem roku 1919, ale byl platností vázán na schválení branného zákona 19. března 1920 a měl svůj vlastní prováděcí výnos.
Navíc se při unifikování vojskových těles čekalo na příjezd pluků Československého vojska na Rusi. Proto také reálné datum unifikace bylo vztaženo k 1. říjnu 1920. Že však je teorie vždy pouze šedá, zatímco zelený je strom života, někteří agilní velitelé pluků zahájili tuto akci dříve. Nejvíce si pospíšil velitel budoucího 13. pluku (první nelegionářský v číselné řadě) podplukovník Evžen Sýkora, snad proto, že nemusel slučovat dvě tělesa, takže vydal rozkaz 19. srpna 1920. Následoval jej vždy velmi iniciativní velitel 2. pluku podplukovník Antonín Hasal, jenž vydal plukovník rozkaz 26. srpna 1920. Přitom však bylo stanoveno, že jako první budou unifikovány dva pluky francouzských legií (velitelé vydali rozkazy 30. srpna 1920) - zvláště sloučení 21. pluku legionářského a 21. pluku domácího mělo byt symbolické. Navíc šlo o vojskové těleso FRANCOUZSKÝCH legií, které měly svého maximalistického zastánce v ministrovi zahraničí. Ten do toho sice neměl legálně co mluvit, ale byl to Beneš.


Na druhé straně se však unifikace protáhla u 11. pluku (také symbolické sloučení 11. pluku legionářského a 11. pluku domácího), neboť velitel pluku major Josef Zmek vydal rozkaz k unifikaci až 27. ledna 1921. Proč to bylo tak pozdě, zatím nevím.


Ono razítko v předchozím dokumentu je poněkud podivné. Tvrdí, že ke změně došlo 26. října 1919 na základě rozkazu z 30. října 1919. Ale k 30. říjnu 1919 již ono velitelství branné moci neexistovalo, neboť hlavní velitel generál Pellé se vzdal svých rozšířených pravomocí v dopise presidentovi 26. října 1919 a nastoupil svoji původní funkci náčelníka Hlavního štábu branné moci.
Problémem je také skutečnost, že organizace mírové branné moci nepříslušela Organisačnímu oddělení štábu hlavního velitelství (cmd. Haugerites), ale Organisačnímu oddělení vojenského odboru ministerstva (pplk. Kalhous).
Číselná řada (50.723) je v pořádku, odpovídá vydávání dokumentů štábu hlavního velitelství. Sám jsem dokument tohoto čísla v ruce neměl, takže nevím, zda je v archívu zachován.
Osobně se domnívám, že jde buď o návrh na novou organizaci a dislokaci, kterou připravil štáb hlavního velení jako jednu ze svých posledních prací, nebo o reakci na jiný dokument, např. na návrh organizační struktury branné moci, kterou připravilo ministerstvo (konkrétně pplk. Kalhous) pod čj. 22.820/org.1919.
V žádném případě však nemůže jít o závazný předpis, neboť to nejdůležitější (branný zákon) v té době ještě nebylo přijato. Takže nikdo nevěděl, zda budeme mít armádu či milici. V druhém případě by všechny připravené materiály šly do kopru.


Celý problém výstavby branné moci je dosti komplikovaný a činit závěry na základě sice archivního dokumentu, ale nízké vypovídací hodnoty, bývá poněkud ošidné.


S pozdravem
JF
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-48-1920-1938-t72384#256745Verze : 0
MOD